Jobbet "Bioanalytiker til sektionen for Hæmatologi og Serologi" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Horsens tilbyder pr 1. september 2019 en fast stilling på 37 timer i Sektionen for Hæmatologi og Serologi.

Stillingen indebærer udover dagsarbejde, aften- og nattevagt samt weekend- og helligdagsvagter.

Blodprøver og Biokemi:
Afdelingen består i alt af ca. 70 medarbejdere, hvoraf de fleste er bioanalytikere. Bioanalytikerne er organiseret i tre sektioner med kompetencer centreret omkring henholdsvis præanalyse, biokemi og koagulation samt hæmatologi og serologi.
Alle sektioner varetager EKG og blodprøvetagning. Til hver af disse tre sektioner er knyttet en afdelingsbioanalytiker og en driftsspecialist, der sammen forestår den daglige drift af laboratoriet.

Sektionen for Hæmatologi og Serologi:
Sektionen er et tæt kollegialt team med fokus på det gode arbejdsmiljø. Ydermere er teamet en del af en innovativ afdeling, hvor vi har fokus på patienten, udvikling og samarbejde. Teamet består udover afdelingsbioanalytikeren og driftsspecialisten af 17 bioanalytikere.

Arbejdsopgaver i Sektionen for Hæmatologi og Serologi:
 • blodtypeserologiske analyser; blodtypebestemmelse og BAC-test udført Ortho Vision
 • transfusionsmedicinske procedure
 • donortapning
 • hæmatologiske analyser udført Sysmex XN 9000
 • HbA1C måling på Tosoh G11
 • EKG og blodprøvetagning; ambulant og på sengeafdelinger samt POCT-analyser
 • deltage i aften/nat/weekend arbejde
   
Vi kan tilbyde:
 • ansættelse i en spændende og aktiv afdeling med stor aktivitet og mange udviklingsprojekter
 • gode kolleger med stort engagement og høj faglighed
 • ansættelse i en afdeling med meget kort afstand mellem medarbejder og ledelse, hvor der med hjælp og engagement fra medarbejderne, er kort vej fra idé til handling
 • et godt og sundt arbejdsmiljø med en god, uformel
 • plads til humor og prioritering af faglig udvikling
Vi forventer, at du:
 • er uddannet bioanalytiker
 • har erfaring med klinisk immunologi og/eller hæmatologi
 • har kompetence i blodprøvetagning og EKG
 • kan lide patientkontakt
 • trives med ansvar
 • er positiv og medvirker til god kommunikation i forhold til patienter, kolleger samt tværfaglige samarbejdspartnere
 • er fleksibel og omstillingsparat, da afdelingen løbende udvikles og forandres
 • er stabil, motiveret og kan lide at have travlt
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø og har gode samarbejdsevner
 • kan planlægge og prioritere dit arbejde samt er ansvarsbevidst
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte afdelingsbioanalytiker Helene Bundgaard på telefon 7842 6004 eller ledende bioanalytiker Tina Arentzen Bjerre på telefon 7842 6047.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet (Danske Bioanalytikere) og Danske Regioner.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist: 22.08.2019
Samtaler forventes afholdt i uge 35

Regionshospitalet Horsens er et innovativt akuthospital og har en kultur, hvor idéer til forbedring hurtigt prøves af. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne har engagerede og dygtige medarbejdere, der hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok. Der arbejdes ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow og Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.