Jobbet "Klinisk jordemodersupervisor, Fast stilling, Gyn-Obs afdeling, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
 

BEMÆRK: kort ansøgningsfrist, da vi ønsker stillingen besat pr. 1.10.19 eller hurtigst muligt derefter.

Vi er en specialafdeling med ca. 2000 fødsler, som maj 2018 flyttede fra Næstved til Slagelse Sygehus – i helt nyt byggeri.

Vores mål er at give den bedste behandling i graviditeten, den bedste fødsel og den bedste start på barselsperioden for hver familie.

 • Vi modtager visiterede graviditeter og fødsler fra den sydlige/sydvestlige del af Region Sjælland

 • Vi har en fødemodtagelse med 5 undersøgelsesrum og 2 observationsstuer

 • Vi har fem fødestuer, alle med kar og stor briks.

 • Vi har tolv graviditets/mor-barn stuer til svangre og barslende kvinder/familier.

  De kliniske jordemodersupervisorer har primært funktion på fødemodtagelse, fødeafsnit og graviditetsafsnit. Fysisk ligger svangre-, føde-, barsel- og neonatalafsnit sammen, og der er et tæt samarbejde afsnittene imellem. 

  Med kliniske jordemodersupervisorer ønsker vi at styrke kvaliteten på de patologiske forløb, skabe gode rammer for sparring på de normale forløb og styrke koordinering af det tværgående samarbejde omkring familierne.

  Vi søger jordemødre som har/kan

 • Klinisk erfaring fra specialafdeling og solidt fagligt fundament

 • Faglige og pædagogiske kompetencer til at være jordemoderens sparringspartner på graviditets- og fødselsforløb

 • Varetage tovholderopgaver på specifikke områder; Patientinformation og -tilfredshed, ansvarlig for klinisk apparatur og patientsikkerhed.

 • Lyst til at arbejde med kvalitet, læring og undervisning samt udvikling -  også på det organisatoriske niveau. Du skal formå at gå forrest, tage ansvar og initiativ på de områder, du er tovholder på.

 • Kompetencer til at arbejde tværfagligt, samt prioritere og uddelegere arbejdsopgaver

 • Holde overblik på tværs af afsnit og funktioner

 • Tage ansvar for at fordele personaleressourcer til opgaver på en måde, som tager hensyn til såvel drift som patientforløb

 • Bidrage til afdelingens gode arbejdsmiljø

  Det forventes, at du deltager i det kliniske arbejde, når det er nødvendigt, men det er ikke din primære funktion.

  De kliniske jordemodersupervisorer arbejder enkeltvis og afløser hinanden i vagt. De skal understøtte tværfagligt samarbejde samt læring og udvikling gennem sparring. Derfor er kommunikation en særlig vigtig kompetence for ansøgere. Vi vægter, at jordemødrene oplever kontinuitet på beslutninger og værdier uanset, hvilken klinisk jordemoder supervisor, som har vagt.

  Jordemodergruppen er lille (ca. 50 basisjordemødre), kender hinanden godt, har god kollegial støtte, et godt samarbejde og tradition for faglig sparring. Den kliniske jordemodersupervisors funktion understøtter, at basisjordemoderen forbliver ansvarlig for forløbet, også når det komplicerede forløb bliver tværfagligt.

  De seks kliniske jordemodersupervisorer er i vagt fra kl. 8.00 til 9.00 det efterfølgende døgn.

  Fra kl. 8.00 til 20.30 med fremmøde i afsnittene, hvorefter vagten frem til 7.00 er fra vagtværelse. Ved vagtens afslutning deltager den kliniske jordemodersupervisor i jordemødrenes vagtskifte, afdelingens morgenkonference og kapacitetskonference (svangre-føde-barsel-neonatalafsnittene).

  De seks kliniske jordemodersupervisorer dækker hinanden ved sygdom i gruppen, sådan at der altid er en klinisk jordemodersupervisor i vagt. Vagtskema lægges af en klinisk jordemodersupervisor og gruppen planlægger selv ferieafholdelse og har høj grad af indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdsliv.

  Ledelsesmæssigt refererer de kliniske jordemodersupervisorer til jordemoderlederne på fødemodtagelsen og Graviditetsafsnittet, Signe Frederiksen og jordemoderleder på fødeafsnittet Maj-Britt Romme.

  Der forventes afholdt samtaler d. 22.8.19

  Løn – og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave