Jobbet "FYSIOTERAPEUT - VIKARIAT" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

ET TRE MÅNEDERS VIKARIAT I FYSIOTERAPIEN VED ORTOPÆDKIRURGISK AFD. - NORDSJÆLLANDS HOSPITAL HILLERØD.

Vi har én vikar stilling på 32 timer i tre måneder til besættelse pr. 1. oktober 2019 med mulighed for forlængelse.
Er du interesseret i at arbejde på akuthospital i et speciale, med masser af patienter og mange spændende udfordringer, så søg job i ortopædkirurgiske fysioterapi team, Hillerød Hospital.
Vi søger én dynamiske kollega, der med faglighed, energi og godt humør, kan arbejde selvstændigt, men også fungerer i teams.
Du skal desuden være omstillingsparat, da hverdagen på et akuthospital er uforudsigelig, foranderlig og travl. Du skal være interesseret i tværfagligt samarbejde og den ortopædkirurgiske patient. Vi ønsker, at du har erfaring fra arbejde med ortopædkirurgiske diagnoser og have kendskab til og kunne dokumentere i Sundhedsplatformen.


Fysio – og ergoterapeuterne er organiseret direkte i ortopædkirurgisk afdeling under den ledende overlæge, med en afdelingsterapeut, 14 fysioterapeuter, 5 ergoterapeuter, samt 1 social- og sundhedsassistent i sekretær funktion. I teamet er der tilknyttet specialeansvarlig fysio- og ergoterapeut.


Vi tilbyder:

  • en spændende arbejdsplads, med høj faglighed, en varieret, udfordrende arbejdsdag
  • god introduktion inden for teamets forskellige specialer og diagnoser
  • tæt monofagligt samarbejde med nogle fagligt dygtige og erfarne kolleger, der er gode til at lære fra sig
  • at du bliver en del af et dynamisk team, hvor der bl.a. er fokus på kliniknær udvikling
  • tæt samarbejde med patienterne og deres pårørende
  • tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker og læger omkring vurdering og plan for patientens forløb under indlæggelsen
  • træning af de ortopædkirurgiske patienter individuelt og på hold samt afdækning af individuelle behov og planlægning af udskrivelsen med patienten

Der forekommer i stillingen såvel sen-vagt til kl. 18 i alle hverdage som weekend- og helligdagsarbejde efter introduktion.


Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.


Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte:

afdelingsterapeut Lis Dam på telefon 48 29 42 66 eller mail: Lis.Dam@regionh.dk


specialeansvarlig fysioterapeut på telefon 48 29 50 14 eller mail: Lene.Jaeger@regionh.dk


Ansøgningsfrist


Ansøgningen skal være os i hænde senest den 8. september 2019, kl. 12:00


Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 38.