Jobbet "Sygeplejerske, Svangre-barselafsnit Gynækologisk Obstetrisk afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Gyn-obs., Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Brænder du for at arbejde med gravide og nybagte familier?

Vi tilbyder :
1 barselsvikariat som sygeplejerske på svangre-barselsafsnit fra 1/10 2019- 31/10 2020, 37 t eller efter aftale

Faglig og organisatorisk profil
Vi er et dynamisk fødested med muligheder og stor lyst til at udvikle vores fødested. På vores svangre-barselsafsnit er både sygeplejersker og jordemødre ansat. 

Det er vigtigt for os, at vores familier oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i det enkelte pars ønsker og muligheder.  Knap halvdelen af alle fødsler varetages af kendt jordemoderordning.

Vi arbejder for, at parret styrkes i troen på egne evner. Og vi er der for dem, også når de er i hjemmet. Alle ukomplicerede førstegangsfødende får valget mellem at gå hjem direkte fra fødegangen (og få 2 hjemmebesøg af mobiljordemoderen) eller blive en nat på barsel, og så tage hjem næste dag, når de er klar til det med 1 besøg af mobiljordemoderen i hjemmet. Det styrker vores mulighed for at yde ekstra omsorg til mere sårbare familier og komplicerede barselspt.

Med skabelsen af ”Fremtidens fødemiljø” arbejder vi innovativt med at skabe rum og rammer, der booster oxytocin både under fødslen og på barselsstuerne. Vi tror på, at sikkerhed, relationer og atmosfære er vigtige og nødvendige ingredienser i en stærk svangreomsorg.

Som et led i hospitalets vision om at skabe Danmarks bedste læringshospital, har vi på barselsgangen et ”obstetrisk studieafsnit” for medicin-, sygepleje- og jordemoderstuderende.  Studieafsnittet varetager opvågning og barselspleje af alle vore elektive sectio.

Hospitalsenheden Vest har i dag godt 3200 fødsler fordelt på 2 matrikler, nemlig Herning og Holstebro. I 2020 sammenlægges hospitalerne på i Gødstrup (det nye hospital i Vest lige udenfor Herning). Vi glæder os, og vi arbejder allerede nu målrettet i forhold til at skabe en optimal fødeafdeling på Gødstrup.

Svangre-barselsafdelingen arbejder tæt sammen med fødeafdelingen, og vi hjælper hinanden i travle vagter og ved sygdom. På vej mod Gødstrup arbejder vi på at udbygge samarbejdet i Familieklyngen, dvs. med Børn- og Unge afdelingen, som vi kommer til at bo tæt sammen med.

I Herning varetager vi alle slags fødsler med få undtagelser som eks. diabetikere, som visiteres til AUH (Skejby). Vi har Neonatal afdeling med børn ned til 28 uge.
Vi har afdelingsjordemoder som supervisor døgnet rundt, og har et berigende samarbejde med afdelingens læger.

Se funktionsbeskrivelse jordemoder/sygeplejerske svangre-barsel


Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Vi arbejder målrettet med at udvikle vores organisationsform, og du kan i høj grad være med til at præge udviklingen. Vi tror på, at vi har fået skabt en afdeling med en stærk faglig profil, når fødslerne samles på Gødstrup.

Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi har i afdelingen en uformel tone, og et godt humør. Her er højt til loftet, og vi har brug for alle medarbejders ideer og bidrag til at få skabt et super godt fødested.

Nøgleord er selvstændigt ansvar, fleksibilitet, og sammenhæng/koordinering i information, pleje og behandling. Alle læger, sygeplejersker og jordemødre på både føde- og svangre-barsel gennemgår hvert år CTG E-leaning, tværfaglig obligatorisk teamtræning af akutte situationer.

Personprofil
Vi forventer, at du:
  • Har specialekendskab indenfor obstetrik
  • Er faglig dygtig og engageret, og er opdateret både teoretisk og praktisk
  • Evner at arbejde teambaseret med stor teamånd
  • Er rummelig og evner at skabe tryghed. Du formår at bruge familiernes og dine kollegaers forskellighed konstruktivt
  • Vil være en del af en ”bidragskultur”, hvor det forventes, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads og et godt fødested
  • Er stabil og fleksibel.
  • Er positiv og imødekommende med et godt humør
  • Evner nærvær med parrene, og formår at styrke og støtte dem på deres præmisser
  • Har dansk autorisation som sygeplejerske
  • Har IT-kompetencer på brugerniveau

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingerne og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte vicechef på svangre-barsel Lotte Thrige tlf. 78434805 eller chefjordemoder Ann Fogsgaard tlf. 30351032

Ansættelse efter aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (i pdf- eller Word-format).

Ansøgningsfrist: 12/9- 2019.  Ansættelsessamtaler vil finde sted uge 38, 2019.


Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job