Jobbet "Uddannelsesansvarlig overlæge til Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Vi søger en engageret og visionær uddannelsesansvarlig overlæge, som sammen med den ledende overlæge vil løfte opgaven med den lægelige videreuddannelse i afdelingen, herunder udvikling af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger for kommende speciallæger i akutmedicin

 

Opgaven

Den uddannelsesansvarlige overlæge er sammen med den ledende overlæge ansvarlig for afdelingens videreuddannelse af uddannelsessøgende læger og derigennem for opfyldelsen af den for specialet godkendte målbeskrivelse.

 

Den uddannelsesansvarlige overlæge skal, udover at være ansat med uddannelsesmæssig funktion, samtidig være ansat som overlæge med kliniske funktioner i afdelingen. Aktuelt er stillingen vagtfri. Arbejdstilrettelæggelsen er i dagtid, og arbejdsstedet er aktuelt kun på Hillerødmatriklen.

 

Der er mulighed for, at du selv kan sætte dit personlige præg på udviklingen af den lægelige uddannelse i afdelingen, og der vil være stor grad af selvstændighed i stillingen.

 

Under reference til den ledende overlæge er opgaverne i forhold til den uddannelsesmæssige funktion generelt:

 • Ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen på det overordnede organisatoriske plan

 • Ansvar for at sikre, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes

 • Ansvar for, at uddannelsen i afdelingen opfylder målbeskrivelsens krav for specialet

 • Ansvar for at holde sig ajour med udviklingen i videreuddannelsen inden for specialet

 • Ansvar for at implementere lærings- og evalueringsmetoder, der er relevante for afdelingens uddannelsesfunktion

 • Ansvar for at sikre, at der følges op på evaluering af afdelingen såvel fra de yngre læger som fra inspektorordningen

 • Ansvar for gennemførelse af vejledersamtaler

   

 

Vores nye uddannelsesansvarlige overlæge

 • Er speciallæge i akutmedicin, eller et andet relevant speciale og har samtidig relevant erfaring indenfor akutmedicin. Fagområdeuddannelse i akutmedicin eller tilsvarende er en fordel

 • Har bred klinisk erfaring indenfor modtagelse og behandling af akutte patienter

 • Har erfaring med uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger

 • Har gode kommunikative og pædagogiske evner

 • Har evne til at samarbejde på tværs af fag og specialer

   

Uddannelse og supervision bliver en central og vigtig del af arbejdet i Akutafdelingen, hvor overlægen er rollemodel og kulturskabende for uddannelseslæger. Uddannelsesforløbene bliver til en start i koordination med andre specialer. I den tilrettelæggelse får den uddannelsesansvarlige overlæge en central rolle i videreførelsen af de gode samarbejdsrelationer Akutafdelingen har med sygehusets andre afdelinger. 1. august 2019 og 1. september 2019 starter to introduktionslæger i akutmedicin. Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram.

 

 

Om Akutafdelingen

Akutafdelingen består af en fælles Akutmodtagelse, døgnbemandet vagtsekretariat med central og akutvisitation samt Akutklinik på Frederikssund Hospital og Akutklinik i Sundhedshuset i Helsingør. Omkring 2022 skal afdelingen flytte ind i Nyt Hospital Nordsjælland, der med ny teknologi og rammer i verdensklasse skal imødekomme kravene til fremtidens sundhedsvæsen. Når Akutafdelingen flytter ind i det nye hospital, bliver det som fælles Akutmodtagelse, suppleret af sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør. I maj 2019 blev Akutmodtagelsen i Hillerød en selvstændig afdeling med 12 triagesenge og 10 korttidssenge, hvor akutmedicinske patienter færdigbehandles inden for 12 timer. I Akutmodtagelsen er der etableret et akutmedicinsk bagvagtshold på konsulentbasis. Desuden er der ansat en geriatrisk overlæge, som har ansvarsområde for varetagelsen og udviklingen af tværsektorielle patientforløb. Med ansættelsen af introduktionslægerne i akutmedicin, er der behov for at ansætte en uddannelsesansvarlig overlæge, som kan varetage og videreudvikle den lægelige uddannelse. 

 

Ved ansættelse som uddannelsesansvarlig overlæge, vil du indgå i en dynamisk afdeling, som er under en spændende udvikling. Arbejdsmiljøet er godt og der er højt til loftet. Innovative, visionære og strategiske tanker for hvordan vi videreudvikler vores Akutafdeling frem mod 2022, er i spil netop nu, og hvis du har lyst til at bridrage til denne udvikling i forhold til tilrettelæggelsen af den lægelige videreuddannelse, skal du søge stillingen.

 

Løn og ansættelse

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

 

Ansøgning

Som ansøger beder vi dig forholde dig til de syv lægeroller og beskrive dine kompetencer og erfaringer i forhold til disse.

 

Din ansøgning og dit CV skal være os i hænde senest den 11. september 2019, kl. 12.00

 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 16. september 2019 og evt. 2. samtale 17. september 2019. Du kan blive bedt om at gennemføre en test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Kitten Engell Weber på tlf. 26208865