Jobbet "Ledende overlæge Medicinsk Afdeling, Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Vi søger en visionær leder som sammen med den ledende oversygeplejerske ønsker at stå i spidsen for den fortsatte udvikling, af en stor medicinsk afdeling.

Med nyt Amager og Hvidovre Hospital skabes en unik mulighed for at udvikle såvel de fysiske rammer som den interne organisering, således at den understøtter en fremtidssikret, effektiv og patientfokuseret behandling af hospitalets 547.000 borgere. Så har du lyst til at være en del af denne udviklingsproces, så har vi stillingen til dig med ansættelse 1. januar 2020 eller efter aftale.

Opgaven 

Sammen med den ledende oversygeplejerske vil du få ansvaret for:  

 • At styrke og videreudvikle patientforløbene i egen afdeling, og i samarbejde med øvrige afdelinger at udvikle optimale patientforløb på Amager og Hvidovre Hospital. 
 • At styrke sammenhængende patient-/borgerforløb i det tværsektorielle samarbejde. 
 • At styrke patientinvolveringen og patientens perspektiv i såvel det kliniske som det organisatoriske udviklingsarbejde. 
 • At præge udviklingen af et af landets største akuthospitaler, herunder sikre de medicinske specialers aktive bidrag til løsningen af de akutte opgaver. 
 • At afdelingens ressourcer udnyttes optimalt, og afdelingens budget og krav til nærhedsfinansiering overholdes. 
 • At sikre udvikling af ledelsesteam og medarbejdere gennem tillid og delegering af ansvar, med et kontinuerligt fokus på et godt arbejdsmiljø, tværfagligt samarbejde og god ledelse. 
 • At styrke udviklings- og forskningsaktivitet til gavn for patienterne.
 • At sikre et attraktivt, tværfagligt uddannelses- og forskningsmiljø. 

Fakta om Medicinsk Afdeling

Afdelingen er en velorganiseret afdeling med en engageret stab af medarbejdere og ledere bestående af ca. 25 overlæger, 38 yngre læger, 8 afdelingssygeplejersker, 170 plejepersonaler, en ledende sekretær og 30 lægesekretærer. Afdelingen har et lønbudget på 150 mio. kr. Afdelingen har et nært samarbejde med de øvrige kliniske afdelinger på matriklen i Glostrup samt Amager og Hvidovre.

Afdelingsledelsen er fysisk placeret på Amager og Hvidovre Hospitals matrikel i Glostrup, og der er et særlig tæt samarbejde mellem de medicinske afdelinger i planlægningsområde Syd.

Medicinsk afdeling i Glostrup er lokalhospital for borgere fra Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, i alt ca. 140.000 indbyggere, og behandler patienter med såvel akutte medicinske sygdomme som de store kroniske medicinske folkesygdomme. Hospitalet har en Akutklinik, 79 sengepladser med årligt ca. 10.000 indlæggelser og 24.000 ambulante besøg, samt 53.000 skade og EVA-besøg. Akutindtaget udgør 98%.

Den ledende overlæge refererer, sammen med den ledende oversygeplejerske, til hospitalsdirektionen, og er i fællesskab ansvarlige for daglig drift, budget, personale og faglig udvikling. Afdelingsledelsen skal sikre en rationel drift og et højt fagligt niveau for afdelingens samlede virksomhed. Afdelingsledelsen fastlægger afdelingens strategiske udvikling inden for rammerne af hospitalets og regionens overordnede strategi.

Vi søger en ledende overlæge der: 

 • Har en stærk faglig og ledelsesmæssig identitet, og formår at drive ledelse af ledere.
 • Har organisatorisk forståelse og evne til at samarbejde på alle niveauer.
 • Har en tydelig kommunikation samt ledelsesmæssig gennemslagskraft baseret på en åben, involverende og anerkendende ledelsesstil.
 • Kan samle og lede en stor og forskelligartet speciallægegruppe.
 • Har et stærkt fokus på betydningen af et attraktivt arbejds- og uddannelsesmiljø som grundlag for fastholdelse og rekruttering.
 • Har evne og flair for at skabe et attraktivt og udviklende forskningsmiljø, herunder et tæt samspil mellem forskning og klinik.
 • Formår at tilrettelægge en effektiv drift, økonomistyring og prioritering af ressourcer for en stor afdeling.

Ansøgning og ansættelsesforhold 

Har ovenstående vakt din interesse for stillingen, så send en motiveret ansøgning og CV senest den 6. september 2019, kl. 12.00. Du skal i ansøgningen forholde dig til de syv lægeroller/kompetenceområder.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af lægelige chefer indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 12. september 2019 og anden runde den 23. september 2019. Kandidater der går videre til anden runde vil blive bedt om at gennemføre personlighedstest i perioden 13. - 17. september 2019.

Du er meget velkommen til at hente yderligere oplysninger hos vicedirektør Janne Elsborg på telefon 25 13 69 91 eller ledende oversygeplejerske Helle Rabing på telefon 38 63 28 23 samt på www.hvidovrehospital.dk  

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos chefsekretær Maja Bruun Nybjerg på telefon 38 62 26 43.