Jobbet "Overlæge/afdelingslæge Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Plastikkirurgi: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
En stilling som speciallæge i Plastikkirurgi er ledig til besættelse pr 1. oktober 2019 eller efter aftale. Stillingen kan besættes som overlæge eller afdelingslæge i henhold til kvalifikationer. Der er mulighed for at deltage i afdelingens vagtberedskab.
 
Plastikkirurgisk Afdeling er eneste specialafdeling i regionen og fungerer som Regionsafdeling for Nordjylland og modtager patienter efter henvisning fra praktiserende læger, speciallæger og fra sygehuse i regionen.

Afdelingen er i fortsat udvikling og modtager årligt flere end 5.000 henvisninger, heraf mere end halvdelen på cancerpatienter. Den aktuelle normering er fem speciallæger. Der er endvidere tre Introduktionsstillinger og tre HU-stillinger. Afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende, og der er en klinisk lektor tilknyttet afdelingen.
 
Specialet indgår i Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital. Afdelingen har tætte samarbejdsrelationer med brystkirurgi, patologi, onkologi og nuklearmedicin.
 
Den daglige virksomhed er baseret på 2 operationslejer dagligt i GA, samt to lejer til mindre kirurgi i LA. Én dag i ugen er der udefunktion i Hobro, hvor der laves dagkirurgiske indgreb i GA. Dertil er der en betydelig daglig ambulatoriefunktion. Der afholdes multidisciplinære konferencer med Onkologisk Afdeling, Brystkirurgi samt Patologisk Institut.

Ansøger skal være speciallæge i plastikkirurgi. Der vil være mulighed for at videreuddanne sig inden for bl.a. MWL-kirurgi, den brystrekonstruktive mikrokirurgi, anden brystrekonstruktion, sårbehandling samt cancerkirurgi under vejledning af afdelingens overlæger.
 
Der er gode muligheder for deltagelse i kurser og kongresser, idet alle speciallæger har deres eget kursusbudget.

Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger.
 
Løn- og ansættelsesvilkår: Ansættelse sker i henhold til aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lene Birk-Sørensen, mail l.birksoerensen@rn.dk, hvor funktionsbeskrivelse også kan rekvireres.
 
Ansøgningsfrist d. 2. september 2019