Jobbet "Reservelæge, Intro til Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 15-17, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital i Roskilde har pr. 01.11.19 en ledig 1-årig introduktionsstilling.

Har du lyst til, at arbejde på en spændende afdeling, hvor du vil lære hæmatologi, infektionsmedicin og bred intern medicin, i et stærkt fagligt miljø med godt samarbejde?

Så er vi afdelingen for dig:

Vi søger en læge til en étårig introduktionsstilling på Hæmatologisk Afdeling på SUH Roskilde fra 1. november 2019 eller efter aftale.

Vi kan tilbyde dig

  • 12 mdrs. ansættelse i introduktionsstilling

  • Omfattende og grundig introduktion

  • Velfungerende samarbejde med egen faggruppe og tværfagligt

  • Opbakning og supervision af afdelingens engagerede speciallæger

  • Indgå i forvagtslaget med andre læger i introduktionsstilling og læger i hoveduddannelse fra andre medicinske specialer

  • Spændende uddannelse i hæmatologi, infektionsmedicin og bred intern medicin

  • Engageret uddannelsesmiljø med undervisning mindst tre gange ugentligt

  • Oplæring i at varetage knoglemarvsundersøgelser

Hvem er vi:                                                                                                                              

Hæmatologisk Afdeling varetager både udredning, diagnostisk og behandling af patienter med lymfekræft, myelomatose, leukæmier og andre blodsygdomme for Region Sjælland. Vi er en af Danmarks seks hæmatologiske centerafdelinger. Vi har 28 senge, et stort ambulatorium med 40.000 besøg årligt.

Vi er ca. 135 ansatte i afdelingen, heraf 11 yngre læger, 16 speciallæger, 4 ph.d. studerende og én professor.

Afdelingen har eget bagvagts- og forvagtslag. Forvagten er i to-holddrift, både hverdage og weekender.                     Aften og nat dækker forvagten aktuelt også Onkologisk Afdeling. Vagttilrettelæggelsen er 10-skiftet.

Afdelingen har et rigtigt godt uddannelsesmiljø og varetager både prægraduat uddannelse af medicinstuderende og postgraduat uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb inden for hæmatologi, onkologi, infektionsmedicin og dermatologi. Vi værdsætter og prioriterer et godt tværfagligt samarbejde, præget af holdånd og gensidig respekt. Vi har i efteråret 2018 vundet ”patienternes pris” på Sjællands Universitetshospital.

Der er stor forskningsaktivitet dels i form af kliniske behandlingsprotokoller, og dels i form af ph.d. forløb. På nuværende tidspunkt er der 4 igangværende ph.d. projekter, der for hovedpartens vedkommende er påbegyndt efter klinisk ansættelse i afdelingen.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingsnummer: 3800A20-01-i-02

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig ledende overlæge Mikkel Helleberg Dorff, 4732 4808 eller mihd@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist: 31. august 2019     

Samtaler afholdes: 9. september 2019 samt 13. september 2019

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh