Jobbet "Kvalitets og udviklingsmedarbejder til den sundhedsfaglige visitation på AMK-vagtcentralen Region Syddanmark" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Lille Tornbjerg Vej 30, 5220 Odense SØ

Dit næste skridt

Et spændende og udfordrende job i døgnbemandet vagtcentral, hvor arbejdstiden vil være delt mellem sundhedsfaglig visitation, og arbejdet med kvalitet og udvikling i den sundhedsfaglige visitation.

 • Er du uddannet ambulanceredder (behandler, PM) eller sygeplejerske
 • Har du evt. erfaring fra det akutte område
 • Har du kendskab til at arbejde med kvalitet og udvikling

... så er du måske vores kommende medarbejder på AMK Vagtcentralen.

Om Akut Medicinsk Koordinering-vagtcentralen

Afdelingen for Akut Medicinsk Koordinering (i daglig tale kaldet AMK-Vagtcentralen) er regionens vagtcentral, hvor sundhedsfagligt personale modtager 112 opkald fra borgerne vedrørende sygdom og tilskadekomst.

Vi er en døgnbemandet afdeling, som består af ca. 20 sundhedsfaglige visitatorer, som gennem direkte telefonisk kontakt, afdækker borgerens behov for akuthjælp, visiterer og rådgiver til aktuel førstehjælp, og i tæt samarbejde med øvrige præhospitale aktører i sundhedsvæsenet, finder den rette hjælp til borgere i nød.

Vores visitering foregår elektronisk, og som understøttende redskaber benytter vi os blandt andet af Dansk indeks for akuthjælp og GPS kort, som kan markerer skadested, og følge de præhospitale enheders positioner.

Vi arbejder tæt sammen med Vagtcentralens tekniske disponenter, som disponerer og koordinerer regionens præhospitale resurser.

Da det er en stilling, som er delt mellem visitation og arbejdet med kvalitet og udvikling, vil der være stor indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden, hvilket sker i samarbejde med vagtplanlægger og funktionsleder.

Arbejdsopgaverne i visitationen vil bl.a. være:

 • Sundhedsfaglig rådgivning og vejledning til borgere, der ringer 112.
 • Opfølgning på lægeordinerede akutte opgaver.
 • Sundhedsfaglig visitering af en hensigtsmæssig udrykningssammensætning (ambulance, akutlægebil, akutbil, akutlægehelikopter).

Arbejdsopgaver i kvalitet og udvikling:

 • I samarbejde med læge i vagtcentralen og funktionsleder, planlægge og gennemføre auditering og survey i den daglige drift.
 • Sikre at vejledninger og instrukser er opdateret, samt udfærdige nye ved behov.
 • Planlægge og gennemføre undervisning og faglig opdatering, lydfilsgrupper og temadage.
 • I samarbejde med uddannelsesansvarlig, at opdaterer uddannelsesforløb for nye medarbejdere.
 • Deltage i tværregionale arbejdsgrupper indenfor kvalitet og udvikling

Din uddannelsesmæssige baggrund:

Du skal være uddannet ambulanceredder (behandler, PM) eller sygeplejerske, med bred faglig erfaring og gerne fra det akutte område, erfaring med kvalitet og udviklingsarbejde indenfor sundhedsvæsenet, kan være en fordel.

Din person:

Jobbet kræver en god psykisk robusthed, da du skal arbejde som sundhedsfaglig visitator 50 % af tiden, og vil være i telefonisk kontakt med borgere i vanskelige og pressede situationer. Det kræver derfor, at du er god til at bevare roen og overblikket selv i pressede situationer.

Du skal have en god telefonstemme og være i stand til at skrive og anvende it udstyr, samtidig med at du taler med borgerne.

 • Du er god til at kommunikere, både med fagfolk og borgere, selv i pressede situationer.
 • Du har et godt overblik over de hyppigst forekommende akutte tilstande.
 • Du kan vejlede borgere i førstehjælp over telefonen.
 • Du er god til at tage beslutninger, når det kræves, og besidder en naturlig autoritet.
 • Du har gode samarbejdsevner og har overskud til kolleger og samarbejdspartnere, også når det går stærkt.
 • Du kan fremvise straffeattest.
 • Du kan kommunikere på engelsk og/eller tysk på et dagligdags niveau.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job, hvor sundhedsfaglig visitator ofte er borgerens første kontakt ind i sundhedsvæsenet, hvor der er behov for akut hjælp, men råd og vejledning af sundhedsfaglig karakter, med mulighed for at inddrage samarbejdspartnere som lægevagten, psykiatrien, kommunal hjemmepleje, akutteams m.m.
 • Understøttet af en grundig uddannelse/oplæring, efter et fastlagt uddannelsesprogram, af ca. 8 ugers varighed.
 • Arbejde med kvalitet og udvikling, i et miljø hvor der er gode rammer for udvikling, hvor kvaliteten vægtes meget højt i samarbejde med læge og funktionsleder i afdelingen.
 • En hverdag i trygge rammer med gode kollegaer, som alle forstår betydningen af en god kollegial sparring, i et til tider hektisk men velordnet arbejdsmiljø.

Det praktiske:

Vi søger en medarbejder, som i en delt stilling vil arbejde med kvalitet og udvikling, som oftest vil foregå i dagvagt, og som vil arbejde som sundhedsfaglig visitator, hvor der må påregnes skiftende vagter, med indflydelse på og gennemsigtighed i egen vagtplan.

Arbejdsstedet er AMK Vagtcentralen, Lille Tornbjerg Vej 30, 5220 Odense SØ.

Kontakt os gerne

For yderligere information om stillingen kan Erling Nørregaard, funktionsleder for den sundhedsfaglige visitation, træffes på tlf. 21 80 98 82 eller mail eng@rsyd.dk.

Hvis der er ønske om besøg på AMK-vagtcentralen for bedre indblik i stillingen, vil der være mulighed for dette.

Ansøgninger modtages kun elektronisk

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Ansøgningsfrist er 30. august 2019

Samtaler forventes afholdt i uge 37, eller efter nærmere aftale.

Med ansættelse 1. november 2019, eller efter aftale.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.