Region Midtjylland

AFP Klinik for psykoser

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Sygeplejersker til F-ACT team søges – Klinik 1

Da en af vores erfarne kollegaer ønsker at gå på pension og en anden går på barsel søger vi 2 nye sygeplejersker til vores ambulatorium. Kom og vær med i vores spændende hverdag.

Vi søger sygeplejersker med interesse for den psykiatriske sygepleje, gerne med bred klinisk psykiatrisk erfaring, erfaring med patienter med psykoselidelser fra hjemmesygeplejen eller somatiske afdelinger.

Stillingerne, vi søger sygeplejersker til, er i vores F-ACT teams. Der er en fast stilling på 30 timer ugentligt fra d. 1.oktober 2019 eller snarest herefter. Derudover har vi et barselvikariat på 37 timer ugentligt fra d. 01.09.2019 eller snarest herefter og til og med d. 31.07.2020.

Hvem er vi?

Vi, i klinik 1 er en del af afdeling for Psykoser, AUH Skejby Psykiatrien. I klinikken er vi 70 medarbejdere med forskellig baggrund ( læger, psykologer, ergoterapeut, sekretærer og sygeplejersker) fordelt på 4 tværfaglige teams : 1 organisk team og 3 FACT teams.


Foruden vores 3 F-ACT teams og organisk team, foretages udredning af alle diagnose grupper, ligesom Neuropsykiatrisk Enhed er placeret i Klinik 1.

I hvert F-ACT team er vi 8-9 sygeplejersker. Sygeplejerskerne er i alle aldersgrupper og med forskellig baggrund. Vi er flere, som ikke er kommet til Klinik 1 fra psykiatriske sengeafdelinger, men har erfaring fra hjemmepleje eller somatiske afdelinger.

Vi samarbejder tæt med sengeafsnittene i Afdeling for Psykoser og har en bred berøringsflade udadtil bl.a. med kommunale instanser. 

Vi er en afdeling, hvor vi vil hinanden og har fokus på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.


Om Klinik 1 :

Vi er en arbejdsplads, der stræber efter høj faglighed og med udgangspunkt i patientens ønsker og behov. Det kræver ofte villighed til fleksible løsninger. Vores arbejdsmetoder og organisering er derfor ofte til drøftelse, så vi i fællesskab finder svar på vores udfordringer.

På denne baggrund har vi i 2018 i fællesskab besluttet at arbejde efter F-ACT modellen  (Flexible Assertive Community Treatment), som er en behandlingsmodel, hvor vi i tværfaglige teams i fællesskab løfter behandlingsansvaret. Da det stadig er meget nyt med F-ACT vil der være rig mulighed for, at vores nye kollegaer kan være med til den videre implementering.

I vores F-ACT teams har vi samtaler både på hospitalet, i eget hjem og hos kommunale samarbejdspartnere. Vi kører ud i regionens biler, hvilket betyder, at kørekort vil være en fordel.

Vi arbejder både selvstændigt og som hold, hvilket gør, at det er vigtigt, at sygeplejerskerne kan arbejde selvstændigt og samtidig være en holdspiller.

Vi har stort fokus på sikkerhed i alle vores patientkontakter.

Vi kan tilbyde:

Mentorordning, sammensat ud fra dit behov.
Et introduktionsprogram og opfølgende 3 måneders samtale med ledende sygeplejerske Bente Isager.
Årlige MUS - samtaler.

Tværfaglig månedlig undervisning samt monofaglige sygeplejerske møder med fokus på  sygeplejefaglighed, læring og vidensdeling. I efteråret 2019 er der bl.a. planlagt undervisning for sygeplejersker bl.a. i kommunikation og kognitive vanskeligheder ved skizofreni.

Fagligt dygtige og kompetente kollegaer.

En afvekslende hverdag, som kan være både stille og travl, som har plads til faglig sparring, og som månedligt har supervision i teams.

En arbejdsplads i stadig udvikling, med rig mulighed for at påvirke og udvikle sygeplejen i et tværfagligt behandlingsmiljø.

Gode uddannelsesmuligheder, med vægtning af faglig kvalitet og kompetenceudvikling.

Én af Aarhus´ bedste udsigter, tæt på offentlig transport og motorvej.

Dit arbejde vil bl.a. bestå af :

Sygeplejerskens kliniske arbejde er at være primær behandler ved at varetage den direkte patientkontakt, herunder støttende og vejledende samtaler, psyko-edukation, opfølgning på den medicinske behandling, sundhedsfremme, tilbagefaldsforebyggelse, pårørendearbejde og samarbejde med samarbejdspartnere.

Af øvrige arbejdsopgaver kan nævnes: 
 • Tilrettelæggelse og koordination af den ambulante behandling af patienter med psykoselidelser
 • Konsulent- og vejledningsopgaver i forhold til samarbejdspartnere
 • Medvirke til udvikling af sygeplejen samt af behandlingstilbuddet
 • Medvirke til vejledning af sygeplejestuderende
 • Dokumentation, registrering og skriftlig udfærdigelse f.eks. af epikriser
Vi ønsker en sygeplejerske som har :
 • gode samarbejdsevner og ønsker om at arbejde tæt i tværfaglige teams
 • gode evner til at strukturere din arbejdsdag
 • lyst til at være i en løbende faglig udviklingsproces (F-ACT)
 • gerne specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for sygeplejersker.

Ansættelse sker ved Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Psykoser, AUH, Psykiatrien Skejby.


Ansøgningsfrist: d. 04.09.2019

Ansættelsessamtaler afholdes: d.11.09.2019

Yderligere oplysninger og RING gerne til Ledende sygeplejerske Bente Isager, Klinik 1, på telefon 20565930.

Om Afdeling for Psykoser :
Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter tre sengeafsnit med i alt 72 pladser og dertil et sengeafsnit med 16 særlige pladser, hvor opgaven er at give en rehabiliterende indsats. Afdeling for Psykoser rummer også Klinik 2 med et team for patienter med nydiagnosticeret skizofreni, et team for udredning af patienter med psykisk sygdom og misbrug samt et team for behandling af patienter med ADHD. Desuden har Afdeling for Psykoser en stor forskningsenhed.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Bente Sand Isager
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-10-2019
 • Regionens jobnr.
  18436
 • Quick-nr.
  370640
 • Ansøgningsfrist
  04-09-2019


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Bente Sand Isager
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-10-2019
 • Regionens jobnr.
  18436
 • Quick-nr.
  370640
 • Ansøgningsfrist
  04-09-2019

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Sygeplejersker til F-ACT team søges – Klinik 1"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.