Jobbet "Overlæge med ansvar for den genetiske rådgivningsfunktion i Klinisk Genetisk Afdeling, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Afdelingen søger en overlæge med ansvar for den genetiske rådgivningsfunktion pr. 1. oktober 2019 eller snarest herefter.

Afdelingen varetager klassiske funktioner inden for specialet klinisk genetik, dvs. genetisk rådgivning og udførelse af en bred vifte af genetiske analyser både præ- og postnatalt, herunder bl.a. kromosom mikroarray-analyser, enkeltgens- og panelundersøgelser, samt exom-sekventeringer og NIPT (Non-Invasiv Prænatal Testning).  

Overlægen varetager genetisk rådgivning samt lægelige laboratorieopgaver og forventes ledelsesmæssigt at stå for den genetiske rådgivning.

Afdelingen har samlet ca. 2900 rådgivningsforløb pr. år og deltager desuden aktivt i tværgående klinisk samarbejde på OUH og i Region Syddanmark. Laboratoriet foretager mere end 6500 analyser om året. Til afdelingen er knyttet en meget aktiv forskningsenhed ved Klinisk Institut, SDU. 

Afdelingen samarbejder med Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle, om den genetiske udredning i Region Syddanmark. 

Dine opgaver bliver at  

 • Være ansvarlig for den genetiske rådgivningsfunktion
 • Være faglig ansvarlig for eget område afhængigt af ansøgers interesser og kompetencer
 • Deltage i de lægelige opgaver på Klinisk Genetisk Afdeling, OUH
 • Bidrage til rådgivningsfunktionen (inden for onkogenetik og almen genetik afhængigt af ansøgers interesser og kompetencer)
 • Bidrage til et godt tværfagligt samarbejde på OUH og med andre samarbejdsparter
 • Deltage i svarafgivelse for udvalgte præ- og postnatale analyser
 • Deltage i relevante tværgående opgaver i og uden for afdelingen
 • Deltage i relevante faglige konferencer
 • Deltage i uddannelsesopgaver i afdelingen  

Vi forventer, at du 

 • Indgår aktivt i overlægegruppen og er rollemodel for ”Patienten først, Højeste faglighed, og Helhed og Ansvar”
 • Indgår i ledelsesgruppen
 • Er uddannet speciallæge i klinisk genetik
 • Har bred erfaring med genetisk rådgivning og en interesse for udvikling af området
 • Har bred erfaring med funktioner knyttet til molekylærgenetiske og cytogenetiske analyser
 • Har dokumenteret viden og interesse inden for udvalgte specialområder
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er indstillet på at spille en aktiv rolle i tværfaglige samarbejder
 • Er helheds- og udviklingsorienteret
 • Har undervisnings- og formidlingserfaring samt forskningserfaring  

Vi tilbyder 

 • Et job på et universitetshospital, hvor alle specialer er repræsenterede
 • Et job med mulighed for personlig og faglig udvikling i et godt akademisk miljø
 • Et job i en afdeling med et stærkt forskningsmiljø, som er i tæt tilknytning til SDU
 • Et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens kultur og udvikling
 • Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige engagerede personale  

Kontakt ved spørgsmål 

Du kan henvende dig til ledende overlæge Lilian Bomme Ousager på tlf. 6541 1605/ 2680 3627 vedrørende spørgsmål til stillingen og for beskrivelse af funktionen som ansvarlig for den genetiske rådgivningsfunktion.

Løn og ansættelse 

I henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.   

Ansøgningen

Ansøgningen vedlægges et ajourført CV med oplysninger om egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.