Jobbet "Psykolog til Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk Klinik, Team for angst og OCD" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Ved Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk Klinik i Nannasgade, er en fuldtidsstilling som psykolog ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er i Team for angst og OCD, der varetager såvel hoved- som regionsfunktion for behandling af angstlidelser og OCD. Behandlingen i hovedfunktion er organiseret i pakkeforløb og omfatter primært psykoterapi i gruppe. I regionsfunktionen er der både gruppe- og individuel terapi.

Psykologerne indgår i et tæt dagligt samarbejde med såvel egne fagfæller som læger og sygeplejersker, sekretærer, socialrådgiver og fysioterapeut. Klinikkens samlede medarbejderstab omfatter ca. 50 fagpersoner, fordelt på 4 teams, der varetager behandling af en bred vifte af patienter med ikke-psykotiske lidelser med psykoterapi som hovedmetode.

Klinikken er forskningsaktiv og Team for angst og OCD er aktuelt involveret i flere randomiserede forskningsprojekter, herunder en undersøgelse af brugen af virtual reality til eksponering, samt afprøvning af ACT-manual til behandling af OCD. Der er fast supervision og intern undervisning samt fælles personalemøder. Som psykolog er man endvidere tilknyttet psykologgruppen på Psykiatrisk Center København og deltager i faggruppemøder og øvrige monofaglige aktiviteter.

Psykologerne refererer i det daglige til teamleder og klinikleder og psykologfagligt til chefpsykolog.  

Vi tilbyder en dynamisk og udfordrende arbejdsplads med gode faglige udviklingsmuligheder på et højt kvalificeret niveau, hvor centrets værdigrundlag respekt, faglighed, ansvar og engagement står i forgrunden. Vi anvender evidensbaserede behandlingsmetoder både psykoterapeutisk og medikamentelt og arbejder i Team for angst og OCD primært indenfor en kognitiv-adfærdsterapeutiske referenceramme.

Teamet vægter i høj grad et godt kollegialt miljø med sparring ved behov, og et godt sammenhold omkring behandlingen og i det hele taget. Vi prøver så vidt muligt at deltage i undervisning ud af huset, og har et godt samarbejde med patientforeningerne.

Psykoterapeutisk Klinik er beliggende i Nannasgade 28, 2200 København N.

Arbejdsopgaverne i Team 4 vil bl.a. omfatte:

  • Psykoterapi, primært i gruppe
  • Indledende vurderinger (forvisitationer)
  • Behandlingsplanlægning og konferencedeltagelse
  • Medvirken i kliniske forskningsprojekter

Dertil kommer i mindre omfang og efter nærmere aftale deltagelse i psykologgruppens opgaveløsning på Psykiatrisk Center København som helhed (f.eks. supervision, krisesamtaler eller testpsykologiske undersøgelser).  

Ønskede kvalifikationer:

  • Cand. psych.
  • Autorisation eller tæt på dette
  • Psykoterapeutisk videreuddannelse indenfor en kognitiv-adfærdsterapeutiske referenceramme
  • Psykiatrisk erfaring, herunder gerne erfaring med behandling af angst og OCD
  • Erfaring med kognitiv adfærdsterapi i gruppe

Yderligere oplysninger:

Teamleder i Team for angst og OCD: overlæge Clas Winding Christensen tlf. 38 64 49 05
Klinikleder, adj. professor Nicole Rosenberg, tlf. 38 64 48 44 eller 22 25 95 39

Ansøgning:

Ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse stiles til chefpsykolog Torben Schjødt og sendes online via linket her på siden senest torsdag den 5. september kl. 12.

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt tirsdag den 17. september.

Forud for ansættelse og efter aftale med den udvalgte ansøger, vil der blive indhentet referencer fra tidligere ansættelser jf. regionens retningslinjer.

Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk