Jobbet "Introlæge til Klinisk fysiologi og nuklearmedicin" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Introduktionsstilling i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

En stilling som reservelæge, introduktionsstilling (1309130-61-i-50) er ledig til besættelse den 01.10.2019 eller snarest derefter på

Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Reservelægen er primært tilknyttet afsnittet på Bispebjerg Hospital, men uddannelsen foregår på begge afsnit efter nærmere aftale.

Stillingen er en 1-årig introduktionsstilling i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

På afdelingen får du mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle specialets discipliner, hvor du vil blive grundigt introduceret til fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser samt ultralyd.

Derudover har du rig mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter.

Stillingen er vagtfri.

Hvem er vi?

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværgående diagnostisk speciale.

Vi har spændende fagligt samarbejde med læger fra mange andre kliniske og parakliniske specialer på hospitalet, herunder lærerige fælleskonferencer med andre kliniske specialer. Vi servicerer alle afdelinger på hospitalet samt almen praksis, så der er mulighed for bred kontakt til alle kliniske specialer.

Afdelingen råder over det meste inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin, bl.a. PET/CT, SPECT/CT, almindelige gammakameraer, DXA-scanner, døgn-BT og UL-udstyr og diverse apparatur til fysiologiske undersøgelser. Undersøgelserne udføres af bioanalytikere, radiografer og sygeplejersker i tæt samarbejde med afdelingens læger, fysikere, sekretærer og øvrige personale.

Afdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har to afsnit, og afdelingen er under én fælles afdelingsledelse. Du vil få mulighed for at kunne se en bred vifte af undersøgelser på begge afsnit.

Samlet er vi omkring 50 ansatte og udfører mere end 50.000 undersøgelser årligt.

Hvem er du?

En yngre læge

- med interesse i et diagnostisk speciale med meget bred kontaktflade til næsten alle andre sundhedsfaglige specialer.

- som er interesseret i og måske gerne vil prøve kræfter med forskning og metodeudvikling

- som er god til patientkontakt og som samtidig synes at arbejde med højteknologiske teknikker også er spændende og udfordrende.

Yderligere information hos ledende overlæge Peter Hovind: peter.hovind@regionh.dk, tlf: 51 53 09 04 eller uddannelsesansvarlig overlæge Lene Rørdam: lene.roerdam@regionh.dk, tlf: 24 83 37 39.

Ansøgningsfristen er mandag den 26.08.19 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt den 29.-30.08.2019.

Du kan læse mere om vores afdeling på vores hjemmeside

https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-fysiologisk-og-nuklearmedicinsk-afdeling/Sider/default.aspx

https://www.frederiksberghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-fysiologisk-nuklearmedicinsk-afdeling/Sider/default.aspx