Jobbet "Socialsygeplejerske til Herlev-Gentofte Hospital 34 t./u. – primært på Herlev" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Lighed i sundhed er et særligt fokusområde for Region Hovedstaden, og socialsygeplejersken, der hjælper borgere på kanten af samfundet, bidrager til at reducere ulighed i sundhed.

På Herlev-Gentofte Hospital søger vi en socialsygeplejerske, som skal medvirke til at sikre forløbet af indlæggelse og udskrivelse for stofmisbrugere, hjemløse og andre socialt udsatte patienter – primært på Herlevmatriklen. Stillingen er på 34 timer/uge, og er organisatorisk tilknyttet afdelingsledelsen i Medicinsk afdeling. Arbejdstiden ligger primært i dagtiden på hverdage.

Opgaver

 • Som socialsygeplejerske skal du støtte alkohol- og stofmisbrugere og andre socialt udsatte patienter på hospitalet
 • Du skal styrke dialogen mellem patient og hospitalets ansatte og være behjælpelig med at behandlingen gennemføres. Således vil der være særligt fokus på abstinens - og smertebehandling, psykiske og sociale problemstillinger, at skabe tryghed og overblik for patienten samt at støtte den gode udskrivelse
 • Du skal arbejde tæt sammen med hospitalets nuværende 2 socialsygeplejersker omkring planlægning og daglig praksis for dækning af de to hospitalsmatrikler i Herlev og Gentofte med relevante tilbud. Du vil derfor have arbejdsplads på begge matrikler, afhængigt af hospitalets behov, dog primært på Herlevmatriklen
 • I forhold til personalet vil du få en særlig rolle med at vejlede, rådgive og undervise. Du skal samtidig kunne sparre med personalet, når de oplever, at de løber ind i komplekse problemstillinger med indlagt indenfor målgruppen
 • Du skal dele af din viden og erfaringer med hensyn til denne særlige patientgruppes baggrund, livsstil, levevilkår, sundhedsmæssige og sociale problemstillinger samt mestringsstrategier
 • Samtidig vil din opgave være tværsektoriel, da du vil få en brobyggende og koordinerende funktion mellem patient, hospitalspersonale, kommune og andre samarbejdspartnere
 • Undervisning af forskellige faggrupper og studerende indgår som en del af dine arbejdsopgaver.
 • Du bidrager med din viden om udsatteområdet til eventuelle udviklings- og forskningsprojekter på hospitalet
 • Du får supervision og sparring fra den faglige konsulent for socialsygeplejerskerne og du vil indgå i det faglige netværk af socialsygeplejersker i regionen

Kvalifikationer

 • Vi forventer, at du er uddannet sygeplejerske
 • Du evner og du har lyst til at arbejde selvstændigt - og har gennemslagskraft.
 • Du skal have flere års klinisk erfaring fra misbrugs - og udsatteområdet, og du skal have viden om rusmidler, deres virkninger og abstinenssymptomer, forståelse for hjemløseproblematikker, udsathed og marginalisering.
 • Du skal evne at tænke kreativt og finde pragmatiske løsninger.
 • Du skal have forståelse for og kunne anvende skadesreduktion som metode.
 • Du skal have kendskab til tilbud såvel i primærsektoren som indenfor hjemløse- og misbrugsområdet.
 • Kendskab til dobbeltdiagnoseproblematikker vil ligeledes være en fordel.
 • Du skal have erfaring med undervisning og formidling – både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder grundig introduktion, hvor du også vil få mulighed for at følge de nuværende socialsygeplejersker i deres arbejde.

Hvis du har behov for mere viden om stillingen, så er du velkommen til at kontakte socialsygeplejerske Karen Frampton (Herlevmatriklen) på tlf. 4022 9305.

Ansøgningen skal fremsendes senest d. 10. oktober 2019 kl. 12.00.