Jobbet "Afdelingsradiograf til Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt

Røntgen og Skanning, Sønderborg, søger en afdelingsradiograf med bred erfaring på højt niveau. Stillingen ønskes besat per 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Stillingen giver dig mulighed for at bevare en tæt kontakt til radiografien, samtidig med at du anvender dine kompetencer indenfor ledelse.

Røntgen og Skanning i Sygehus Sønderjylland er Region Syddanmarks næststørste radiologiske afdeling og består af to afsnit på 4 matrikler: Røntgen og Skanning Aabenraa og Røntgen og Skanning Sønderborg/Tønder. Derudover har vi en røntgenfunktion på Sundhedscenter Haderslev, der ledelsesmæssigt er samhørende med Tønder. De to afsnit har et tæt samarbejde omkring de radiologiske opgaver i Sygehus Sønderjylland og udfører ca. 225.000 undersøgelser årligt.

Samarbejdsstrukturen er kendetegnet ved tværfaglige teams, og det enkelte afsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en overlæge og en afdelingsradiograf. Afdelingsledelsen varetages af en ledende radiograf og en ledende overlæge. Røntgen og Skanning praktiserer tværfaglig fællesledelse på såvel afsnits- som afdelingsniveau.

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er Sygehus Sønderjyllands specialsygehus. Afsnittet udfører konventionelle undersøgelser inkl. gennemlysning, UL, CT, MR samt CT- og UL-vejledte interventioner. Afsnit Sønderborg producerer omkring 76.000 undersøgelser årligt.

 

Ledelsesopgaven

Du er ansvarlig for den daglige ledelse og drift inden for eget klinisk område og er i overensstemmelse med Sygehus Sønderjylland/ Region Syddanmarks ledelsesgrundlag bl.a. ansvarlig for:

 • At patienten sættes først og sikres sammenhængende patientforløb
 • At afsnittet arbejder for at opfylde sygehusets strategier, mål og politikker
 • At indgå i en fælles faglig afsnitsledelse
 • At indgå i et konstruktivt samarbejde med Røntgen og Skannings ledergruppe
 • Medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling, herunder at gennemføre MUS samtaler
 • Uddannelse af studerende og elever inden for eget område.

 

Om dig

Vi forventer at du:

 • Er uddannet radiograf med dansk autorisation
 • Er proces- og resultatorienteret, engageret og energisk
 • Har gode samarbejdsevner og mestrer tværfagligt samarbejde
 • Har erfaring med/interesse for ledelse
 • Har relevant lederuddannelse, minimum diplom, gerne master, eller er indstillet på at påbegynde en sådan
 • Har gode kommunikative egenskaber.

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område mellem DSR og Danske Regioner.

 

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om Sygehus Sønderjylland på www.sygehussonderjylland.dk

Du kan hente mere information for jobsøgere, herunder ledelsesgrundlag for Sygehus Sønderjylland her:

Nyttig information for jobsøgere, herunder ledelsesgrundlag for Sygehus Sønderjylland

Stillingsbeskrivelse for Afdelingsradiograf kan rekvireres ved henvendelse.

 

Hvis du ønsker at besøge afsnittet eller har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte;

Ledende radiograf Jytte Nielsen, tlf. +45 2895 2716, mail jytte.nielsen3@rsyd.dk  

Ledende overlæge Henrik W. Struckmann, tlf. +45 5182 7590, mail hws@rsyd.dk

 

Ansøgningen

Sendes elektronisk

 

Ansøgningsfrist

Søndag den 15. september 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. september 2019 fra kl. 15.00 i Aabenraa.