Jobbet "Regionshospitalet Randers søger speciallæger i Kardiologi" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Medicinsk afdeling, Hjertemedicinsk afsnit søger 2 speciallæger til 1/1 2020 eller efter aftale.

Vi leder efter speciallæger som vil indgå i et team hvor aktiv og positiv monofaglig samt tværfaglig udvikling er i fokus.

Vores nye speciallæger skal have lyst og vilje til at være en del af ledelsen af den daglige drift og udvikling af vores hjertemedicinske enhed og af vores personale tværfagligt.

Værdierne ordentlighed, ansvarlighed og faglig stolthed anser vi som grundværdier overfor vores patienter, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere. De værdier er sammen med kontinuerlig udvikling af det kardiologiske fagområde vores fokus både i vores daglige arbejde og i udviklingen af vores langtidsstrategi.

Vi søger kollegaer til et afsnit som består af hjertemedicinsk sengeafsnit MS1 med 18 senge, en akut hjerteklinik som er åben imellem kl. 8 og kl. 17, en hjerte-CT funktion samt en stor og dynamisk hjerteklinik.

Som kardiologisk speciallæge vil man skulle deltage i alle funktioner samt deltage i vores vagt enten som kardiologisk bagvagt eller ved at gå stuegang på Hjertemedicinsk afdeling weekender/helligdage.

I øjeblikket er der ansat 7 kardiologiske speciallæger, hvor af 2 er på deltid.

Om afdelingen og hospitalet i øvrigt:

Regionshospitalet Randers er et af regionens 5 akuthospitaler. Akutte medicinske patienter modtages via hospitalets Akutafdeling.

Medicinsk afdeling betjener et optageområde svarende til ca. 230.000 indbyggere. Afdelingen har aktuelt 99-111 stationære sengepladser og en stor- og stigende ambulant virksomhed i de specialespecifikke klinikker samt stor aktivitet i akutafdelingen.

Medicinsk Afdeling dækker ud over specialet kardiologi også specialerne hepato-gastroenterologi, endokrinologi, lungemedicin, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin.

Afdelingen har tilknyttet dialyseafsnit, der i dagtiden lægebetjenes af læger fra nyremedicinsk afdeling på AUH, samt en diagnostisk klinik.

Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring og udvikling.

Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af individuel profil.
Afdelingen er herudover kendetegnet ved
• faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
• tværfaglighed har særlig fokus
• det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
• gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
• medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
• et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger/ Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Ansøgning skal være modtaget senest fredag d. 18/10 2019.

Samtaler afholdes torsdag d 24/10-2019 på Regionshospitalet Randers.

Ved ønske om yderligere oplysninger kan Ledende Overlæge Pernille Sarto (persar@rm.dk/telefon 78 42 16 01) eller Specialeansvarlig Overlæge Liv Gøtzsche (livgoetz@rm.dk/tlf 30387189) kontaktes.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.