Jobbet "Introstilling som reservelæge på gynækologisk obstetrisk afdeling på Sjælands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde er 1 introduktionsstilling til Gynækologi & Obstetrik med stillings nr 3800B90-38-i-01 ledig fra 01.11.2019 eller snarest derefter

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling i Roskilde

  • Varetager regionale og højt specialiserede funktioner indenfor urogynækologi, onko-gynækologi og obstetrik.

  • Har afsnit for gynækologi med 6-8 døgnsenge og gynækologisk ambulatorium.

  • Har en af landets største fertilitetsafdelinger.

  • Har adgang til dagkirurgisk afsnit (1-3 operationsstuer dagligt).

  • Har adgang til central operationsafdeling (7 operationsstuer om ugen).

  • Har (snart) adgang til robot operationer en dag ugentligt.

  • Varetager årligt cirka 2300 fødsler.

  • Indgår i hoveduddannelsen af speciallæger i gynækologi og obstetrik samt almen praksis.

  • Har professorat indenfor fertilitet/gynækologisk endokrinologi

Kvalifikationer

Stillingerne ønskes besat med læger, som ønsker at videreuddanne sig til speciallæge i gynækologi og obstetrik og som besidder de nødvendige forudsætninger hertil. Ansøgere, som har relevant forsknings-, uddannelses og/eller klinisk erfaring, vil blive foretrukket.
Vi tilbyder stillinger med gode muligheder for oplæring i operative færdigheder og ultralyd. I ansættelsesperioden præsenteres introduktionslægen for en bred vifte af de kliniske udfordringer i specialet. Vi forventer engagement i specialet, gode samarbejdsevner, fleksibilitet og gode kommunikative evner.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Forpligtelse til at varetage 10-12 skiftet bunden tilstedeværelse fra vagtværelse (forvagt).

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Bjarke Lund-Sørensen 23 32 78 05 eller ledende overlæge Lars Alling Møller,  47 32 40 01/  23 32 79 23,

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde er opgaven i de kommende år i høj grad at opbygge ekspertise og specialefunktioner, der omkring 2020 skal indgå i det kommende regionale hovedsygehus i Køge. Afdelingerne i Roskilde kommer i høj grad til at blive involverede i opbygningen og indretningen i forbindelse med den massive udbygning, som fra 2015 finder sted på Køge Sygehus. I Køge vil antallet af sengepladser blive øget fra 300 til 900 senge, og der vil blive skabt omfattende kapacitet til ambulante aktiviteter, ligesom der indtænkes den mest moderne teknologi samt store arealer til bl.a. forskning. Læs mere om byggeprojektet i Køge her

Ansøgningsfrist 18.10.2019

Samtaler (forventes) 23.10.2019

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh