Jobbet "En attraktiv fast stilling som fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske 37 timer ugentligt i Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård er ledig til besættelse 1. januar 2020" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Dit næste skridt

Vil du være med til at videreudvikle et nyt behandlingstilbud i psykiatrien til mennesker med dobbeltdiagnoser? Har du lyst til at være en del af et tværfagligt og udviklingsorienteret psykoterapeutisk behandlerteam? Har du lyst til at forbedre den tværsektorielle behandling sammen med kommunerne? Så er denne stilling måske noget for dig.

Hvad er Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling?

Ambulatoriet for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) er etableret som en såkaldt modelcelle, der har til formål løbende at udvikle, afprøve, tilpasse og forbedre en model for fleksibel psykoterapeutisk behandling og koordineret tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune for mennesker med dobbeltdiagnoser. Vi behandler mennesker med angst, depression, PTSD og/eller personlighedsforstyrrelse og en samtidig rusmiddelproblematik. APU åbnede den 1. oktober 2017 og vi samarbejder med seks kommunale rusmiddelcentre. Den 1. januar 2020 udvides APU med et udekørende team samt yderligere samarbejde med et eller flere kommunale rusmiddelcentre. Målet er at kunne tilbyde rettidig, effektiv og sammenhængende tværsektoriel behandling og sikre lige adgang til sundhed. Det er hensigten at udvikle en model, som løbende udbredes i hele RHP og tilhørende kommuner.

Dine arbejdsopgaver

 • Psykoterapeutisk behandling på kognitiv adfærdsterapeutisk grundlag i gruppe og individuelt
 • Kropsorienteret gruppebehandling
 • Udarbejdelse af caseformuleringer
 • Tovholder funktion
 • Tværsektorielt samarbejde med koordinering af behandlingsforløb
 • Udviklings- og forbedringsarbejde

Dine kompetencer

 • Uddannet fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske
 • Psykiatrisk erfaring og gerne erfaring med behandling af rusmiddelproblematik
 • Uddannelse og/eller erfaring indenfor en kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme og evt. motiverende samtale
 • Uddannelse i eller erfaring med kropsfokuseret behandling, gerne mindfulness, Basic Body Awareness Therapy og/eller yoga
 • Du arbejder recovery-orienteret
 • Du har erfaring med og lyst til at arbejde med lean-principper i et løbende forbedringsarbejde
 • Du er nysgerrig, fleksibel og udviklingsorienteret med gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde på tværs af sektorer
 • Du er indstillet på at indgå i rotation og påtage dig nye arbejdsopgaver og -funktioner i modelcellen, f.eks. i form af udekørende arbejde

 Stolpegård tilbyder

 • En unik chance for at være med til at forbedre og udbrede et nyt behandlingskoncept med fokus på fleksibel psykoterapi og tværsektorielt samarbejde
 • Løbende kompetenceudvikling og supervision
 • Del af Psykiatrisk Center Stolpegård med høj faglighed, kompetence og udvikling indenfor psykoterapeutisk behandling.

Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsleder og psykolog Morten Kistrup på tlf. 38 64 54 40 eller e-mail morten.kistrup@regionh.dk eller fysioterapeut og psykoterapeut Kristine Choury Kristensen på telefon 38645445 eller e-mail Kristine.Choury.Christensen@regionh.dk

Søg jobbet online her på siden senest mandag den 18. november kl. 08.00. Ansættelsessamtalerne afholdes mandag den 25. november 2019 fra kl. 9.00 til 14.00. Ansættelsesudvalget består udover medarbejdere fra APU og Psykoterapeutisk Center Stolpegård af en brugerrepræsentant og en repræsentant fra et rusmiddelcenter. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård varetager ambulant psykoterapeutisk behandling af voksne med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Centret er opdelt i 3 ambulante afsnit: Et ambulatorie for angst, tvangslidelser, belastningsreaktioner og traumer, et ambulatorie for personlighedsforstyrrelser og et ambulatorie for psykoterapeutisk udvikling. Opgaverne består i udredning og psykoterapeutisk behandling. Der arbejdes ud fra forskellige referencerammer: Kognitiv adfærdsterapeutisk og mentaliseringsbaseret. Centret huser desuden KAG Sekretariat, forskningsenhed og Sekretariat for Behandlingseffekt.

Yderligere oplysninger om centret på www.psykiatri-regionh.dk/apu