Jobbet "Ledende overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Stillingen som ledende overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk afdeling på Rigshospitalet er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 - eller efter aftale.

Medicinsk Endokrinologisk afdeling er en del af Center for Kræft og Organsygdomme (CKO) på Rigshospitalet. CKO består af 9 klinikker, der behandler patienter med sygdomme i mave-tarmsystemet, urinveje, lever, kirtler og nyrer samt patienter med kræft eller blodsygdomme. Vi er desuden Rigshospitalets største forskningscenter med internationalt anerkendt forskning. I Center for Kræft og Organsygdomme har vi desuden særligt fokus på:

 • at alle vores initiativer skaber værdi for patienterne, og at det sikres gennem systematisk patientinddragelse
 • at vi samarbejder på tværs af Rigshospitalet, med andre hospitaler og sektorer for at understøtte gode patientforløb
 • at forskning, uddannelse og udvikling prioriteres, og at det er en del af at være ansat i Center for Kræft og Organsygdomme
 • at vi anvender it og ny teknologi og bidrager aktivt til udvikling heraf således at god klinisk praksis understøttes.
 • at vi sikrer et godt og inspirerende arbejdsmiljø
   

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i endokrinologi med relevant efteruddannelse inden for specialet og gerne erfaring med de højtspecialiserede funktioner, der varetages i klinikken. Der lægges vægt på, at ansøgeren har en stærk faglig profil, dokumenteret ledelseserfaring samt erfaring med forsknings- og implementeringsopgaver.
 
Den ledende overlæge forventes i tæt samarbejde med den ledende oversygeplejerske at kunne varetage den strategiske og den faglige ledelse, personaleledelsen samt driftsledelsen. Det er væsentligt, at den ledende overlæge kan lede og inspirere til klinikkens strategiske udvikling på kort og på langt sigt uden at miste fokus på drifts- og personaleledelsen.
 
Af personlige egenskaber vil der blive lagt vægt på evne til at

 • understøtte og udbygge faglige relationer og samarbejde, internt som eksternt
 • se nye muligheder og udnytte det faglige og ledelsesmæssige potentiale i klinikken
 • styrke klinikkens vilkår for sundhedsvidenskabelig forskning, faglig udvikling og uddannelse
 • anerkende betydningen af gode tværfaglige relationer til opnåelse af høj grad af både faglig kvalitet og patientoplevet kvalitet

samt

 • god til at prioritere og træffe beslutninger
 • handlekraftig, ordentlig og god til at kommunikere
 • fremsynet og fleksibel
 • ansvarlig og åben
 • kunne inspirere og motivere.

Den ledende overlæge forventes udover at varetage den daglige ledelsesopgave at kunne profilere afdelingens højtspecialiserede funktioner i nationale og internationale faglige kredse.

 

Medicinsk Endokrinologisk afdeling

Medicinsk Endokrinologisk afdeling modtager patienter med svære, sjældne eller uafklarede endokrinologiske sygdomme fra Østdanmark, Færøerne og Grønland. Hyppigst drejer det sig om​:

 • ​​Diabetes incl. gravide med diabetes
 • Calcium metalboliske sygdomme
 • Hypofysesygdomme
 • Thyroideasygdomme incl. thyroidea associerede ophthalmopathi
 • Binyresygdomme
 • Neuroendokrine tumorer
 • Sjældne arvelige sygdomme

Fra et mindre lokalt optageområde modtager Medicinsk Endokrinologisk afdeling patienter med almene endokrinologiske sygdomme: thyroidea og diabetes.

Afdelingsledelsen udgøres af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske og har i fællesskab ansvar for den overordnede ledelse af afdelingen med faglig ledelse, personaleledelse, driftsledelse og strategisk ledelse. Den ledende overlæge refererer til centerdirektøren i Center for Kræft og Organsygdomme.

Afdelingen har ca. 65 ansatte, heraf ca. 15 læger og 4 professorer og en ambulant aktivitet med 25.000 ambulante besøg årligt. Sengeafsnittet med syv senge indgår som en del af Nefrologfisk sengeafsnit med hvem der er et tæt samarbejde. Afdelingen har et tæt samarbejde med en lang række af Rigshospitalets højtspecialiserede afdelinger, regionens øvrige endokrinologiske afdelinger og er et Steno Diabetes Center, Copenhagen collaborative center.

Klinikken har uddannelsesfunktion prægraduat og postgraduat på alle niveauer, og uddanner også speciallæger til de højtspecialiserede funktioner.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til Aftale om lægelige chefer mellem FAS og Danske Regioner. Ansættelse finder sted på åremål i henhold til rammeaftale og protokollat om åremålsansættelse mellem Danske Regioner og FAS.

Yderligere oplysninger

Der henvises i øvrigt til ledelsesregulativ for Region Hovedstaden og Rigshospitalet: https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/udgivelser-fra-regionen/politikker-og-strategier/Documents/Ledelsesregulativ_RegionH_20032015.pdf

Information om Center for Kræft og Organsygdomme og dets klinikker kan findes på: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/kraeft-og-organsygdomme/Sider/default.aspx

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret centerdirektør Mette Rosendal Darmer på telefon 5168 4517.

Ansøgningen skal udformes så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme. Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae og publikationsliste med angivelse af de ti vigtigste publikationer. Publikationerne rekvireres, såfremt dette måtte ønskes.

Ansøgningen uploades via link og skal være os i hænde senest onsdag d. 20. november 2019 kl. 12:00.