Jobbet "Jordemoder søges til delt funktion mellem kodning og fødegang/fødemodtagelse" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Vi søger en jordemoder med særlig interesse for registrering. Stillingen er på 37 timer om ugen og er en delt funktion mellem klassisk jordemoderfunktion og kodefunktion. Stillingen er til besættelse pr. 1 januar eller efter aftale.
Kodning har en kæmpe betydning for kvaliteten af vores data til diverse registre og RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program), og er endvidere vigtig for korrekt afregning af graviditet-, fødsels- og barselsforløb.
Omkring kodeopgaven skal du indgå i et tæt samarbejde med de jordemødre, der på nuværende tidspunkt varetager kodeopgaven. Sammen udgør I et team, der også skal dække ind for hinanden ved ferie.
Udover kodeopgaven, skal du have lyst til at arbejde som basisjordemoder på enten fødegang eller fødemodtagelse.

På fødeområdet er vi ca. 130 jordemødre, der tager imod ca. 7.000 nyfødte om året. Vi vægter bevarelse af den normale fødsel højt og har mange hjemmefødsler. Herudover varetager vi bl.a. den højt specialiserede funktion for gravide, der har fået foretaget gastric bypass, og vi har regionsfunktion for sårbare gravide, der kommer i Familieambulatoriet.
D. 1. juli åbnede vi Inhouse fødeklinik med det sigte at give de fødende mulighed for at føde i hjemmelignende rammer. Desuden har vi, sammen med de andre fødesteder i Regionen, d. 1. september i år åbnet en fælles regional hjemmefødselsordning, således at alle regionens fødende får et ensartet og velkoordineret tilbud om at føde derhjemme.

Vi søger en jordemoder med disse kompetencer:

  • Finder data interessante, og kan se værdien i gode valide data
  • Har flair for IT og kan sidde foran en computer en hel dag
  • Har kendskab til at arbejde i Sundhedsplatformen og Obstetrisk Database
  • Kan arbejde struktureret
  • Kendskab til DSOG´s anbefalede obstetriske koder, og SKS- browseren er en fordel.
  • Kendskab til DRG er en fordel.
  • Kan arbejde tværfagligt
  • Har lyst til at dele sin viden i undervisningsseancer med læger, sygeplejersker og jordemødre
  • Erfaring som jordemoder i minimum 2 år

Planlægning:

Kodeopgaven vil ligge først på ugen: mandag, tirsdag og nogle gange onsdag. Vagter på fødegang eller i fødemodtagelsen de andre dage. Du skal påregne både aftenvagter og nattevagter samt weekendarbejde hver 4. weekend.

Vil du vide mere? 

Du kan få yderligere oplysninger hos jordemoder Lene Friis Eskildsen på tlf. 20 36 28 25 eller hos chefjordemoder Dorte Dahl på tlf. 38 62 34 33.  

Ansøgningsfrist: tirsdag den 26. november 2019 kl. 12

Ansættelsessamtaler: Fredag den 29. november 2019

Kig også forbi vores hjemmeside på www.hvidovrehospital.dk/baby  og hospitalets strategi www.dethandleromliv.dk