Jobbet "Regionshospitalet Horsens søger overlæge i kardiologi" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk Afdeling

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Medicinsk afdeling, Hjertemedicinsk afsnit søger en overlæge til ansættelse per 1. januar 2020 eller efter aftale.

Vi søger en overlæge, der er engageret og dedikeret og som ønsker at indgå i vores kardiologiteam hvor både monofaglig- og tværfaglig udvikling er i fokus. En overlæge som har lysten og viljen til at være en del af den daglige drift og udvikling i den hjertemedicinske enhed, samt har som mål, at lave gode patientforløb.

Vores grundværdier er ordentlighed, ansvarlighed og faglig stolthed med plads til humor og smil i forholdet til både patienter, kollegaer og andre samarbejdspartnere. Vi har samarbejde omkring kontinuerlig udvikling af det kardiologiske fagområde både på kort og langt sigt.

Vi søger kollegaer til et hjertemedicinsk afsnit der består af både en dynamisk og velfungerende sengeafdeling og en stor ambulant funktion. 
Hjertemedicinsk sengeafsnit består af 21 telemetriovervågede senge og en DC klinik, desuden arbejder vi aktuelt på at etablere en akut hjerteklinik, primært til AKS patienter. Vores ambulante funktion består af AFLI klinik, AK/VTE- klinik, hjertesvigt klinik samt et stort EKKO/TEE ambulatorium. Vi har desuden en velfungerende hjerte-CT sektion. Team tankegangen er en meget vigtig søjle af vores arbejde og vores tværfaglig samarbejde er veletableret. Vi har blandt andet 3 erfarne ekko-sygeplejersker, hvoraf en dagligt er tilknyttet sengeafsnittet.

Der er i øjeblikket ansat 5 speciallæger og vi har 3 HU læger i kardiologi. Det forventes, at du deltager løbende i undervisning og supervision samt forskning. Afdelingen har medicinstuderene fra hjerte-lunge-kar og inflammations semestret og disse er naturligvis også en del af hverdagen.

Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget. Derudover deltager overlægen sammen med afdelingens øvrige speciallæger i stuegang i weekend og på helligdage.

Om afdelingen
Regionshospitalet Horsens er et af 5 akuthospitaler i RM. Akutafdelingen modtager alle akutte patienter fraset hjertepatienterne som går direkte til vores dedikerede hjertemedicinske sengeafsnit og modtages der.

Medicinsk afdeling betjener et område svarende til lidt over 200.000 indbyggere, hvor populationen er under vækst.

Medicinsk afdeling dækker foruden kardiologi også specialerne: gastroenterologi, geriatri, endokrinologi, reumatologi, lungemedicin, og neurorehabilitering. Afdelingen har tilknyttet et dialyseafsnit, der i dagtid betjenes af læger fra AUH. Medicinsk afdeling har et dagafsnit tilknyttet Medicinsk sengeafsnit 1.

Medicinsk afdeling giver gode muligheder for faglig udfordring og udvikling, samt for at arbejde med udvikling af individuelle præferancer og samarbejde med gode kollegaer. Afdelingen er karakteriseret ved tværfaglighed, det gode patientforløb, faglig kvalitet og bred udvikling, gode samarbejdsrelationer, uddannelse og engagerede medarbejdere.

Undervisningsforpligtelse
Medicinsk Afdeling er klassificeret til 17 hovedforløb i intern medicin, 5 hovedforløb i almen medicin og 13 introduktionsstillinger.  Alle speciallæger deltager i uddannelsen af disse læger.  Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse, hvor lønnen forhandles med Foreningen af Speciallæger. 

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Se funktionsbeskrivelse for overlægestillingen her.

Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes ligeledes elektronisk.

Fagligt bedømmelsesskema udfyldes elektronisk i bedømmelsesformularen i forbindelse med den elektroniske fremsendelse af ansøgningen.

Ansøgningsfrist den 19. november 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. december 2019

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Hahn på telefon 4158 1729 eller overlæge Hendrik Franow på telefon 7842 6676.

Læs om hospitalet og de aktuelle udviklingsprojekter på www.regionshospitalet-horsens.dk.  


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.