Jobbet "Afsnitsergo- eller fysioterapeut i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Herlev og Gentofte Hospital, Herlev matriklen." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Afsnitsergo- eller fysioterapeut i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Herlev og Gentofte Hospital, Herlev matriklen.

Jobbet

Afdeling for Led- og Knoglekirurgi og Afdeling for Fysio- og Ergoterapi søger pr. 1. januar 2020 og et år frem (med mulighed for forlængelse) 2 fuldtids ergo- eller fysioterapeuter. Stillingerne som ønskes besat, er ens. Den enkelte stilling er delt således, at man i halvdelen af sin arbejdsuge fungerer som afsnitsterapeut på afdelingen og i den anden halvdel varetager den opgaveportefølje som findes i den centrale terapi. Fordelingen af arbejdstiden i de 2 dele af stillingerne er ikke lagt fast, men der må påregnes både dag- og aftenvagter.

Som led i det nationale arbejde med at forbedre forløbet for patienter med hoftenære frakturer har vi gennem det seneste år haft en afsnitsfysioterapeut ansat med 2 senvagter om ugen. Det er blevet evalueret positivt, idet det bl.a. har forstærket den tværfaglige indsats, og medvirket til at patienterne bliver bedre mobiliseret. Vi vil nu styrke denne indsat ved en ændret organisering af stillingerne, så vi blandt andet kan få alle aftener dækket. Vi har desuden valgt at slå stillingerne bredere op for at styrke indsatsen med at gøre patienter mere selvstændige i ADL-funktioner.
 

Den nye organisering indebærer at du ansættes i Afdeling for Fysio- og Ergoterapi, hvor halvdelen af funktionen ligger i sengeafsnit for led- og knoglekirurgi på 19. etage. I de tidsrum, hvor du arbejder i sengeafsnittet, vil de nærmeste samarbejdspartnere således være plejegruppen og din daglige leder vil være afdelingssygeplejersken i afsnittet. Arbejdstiden tilrettelægges sammen med afdelingssygeplejersken og afdelingsterapeuten, og vil ligge på hverdage i tidsrummet 7.30 - 21.00.

Afsnitsterapeuterne forventes at varetage følgende opgaver:

Bistå plejen i forflytnings- og mobiliseringsopgaver i forhold til 

 • At komme op at sidde i stol ved alle måltider
 • At komme til og fra selvtræningsområdet

Bistå plejen i forbindelse med toiletbesøg og personlig hygiejne

 • Følge patienten til badeværelset, hvor aktiviteten understøttes ud fra et træningsperspektiv

Bistå den centrale terapi i træningsopgaver

 • Ved behov for 2 terapeuter, individuelt eller på hold
 • Ved at følge op på træningspatienter

Bistå den centrale terapi og plejen

 • Ved at tilskynde til egen mobilisering og selvtræning
 • Ved at fremskaffe og indstille hjælpemidler under indlæggelse samt bestille midlertidige hjælpemidler ved udskrivelse

I den central terapi består arbejdsopgaverne af vurderingsopgaver samt behandlings-/genoptræningsopgaver primært af indlagte, men også af ambulante patienter med akutte ortopædkirurgiske problemstillinger fx hoftenære frakturer, samt diverse mindre traumer fx frakturer eller ligament- og senerupturer i UE og OE. Hvis du er ergoterapeut, skal du indgå som tester (ved brug af AMPS-test) i et Ph.d. – projekt vedr. ADL-træning af patienter med hoftenær fraktur. Arbejdstiden i denne del af ansættelsen ligger i tidsrummet 8.00 – 15.30 på hverdage. Fysioterapeuterne dækker alle weekender og helligdage, hvorfor der må påregnes arbejde i weekender eller helligdage ca. 6 gange om året.

Vi tilbyder

Herlev og Gentofte hospital har en overordnet vision, der hedder Godt Behandlet. Vi arbejder for at patienterne bliver fagligt godt behandlet. Vi arbejder for, at patienter og pårørende føler sig godt behandlet, og sidst, men ikke mindst arbejder vi for, at medarbejderne bliver godt behandlet i deres arbejde.

 • En arbejdsplads hvor vi lægger stor vægt på udvikling og hvor vi til stadighed søger at øge kvaliteten i opgaveløsningen. Vi prioriterer tværfaglighed, samarbejde, værdibaseret ledelse og kompetenceudvikling højt.
 • En grundig introduktion til afsnittet samt til de terapeutfaglige principper, der ligger til grund for terapeuternes indsats i afsnittet.
 • Tæt samarbejde med plejepersonalet i sengeafsnittet samt et stærkt fagligt fællesskab med dine kollegaer i Fysio- og Ergoterapien.
 • Uddannelse i at varetage forflytningsvejlederfunktionen på sengeafdelingen i samarbejde med de nuværende forflytningsvejledere.

Vi vil løbende evaluere funktionen som afsnitsterapeut og som terapeut i den centrale terapi, og efter ½ år tage en beslutning om, de delte funktior skal fortsætte i faste stillinger.

Vi forventer at du

 • Har interesse for det orto-geriatriske område
 • arbejder selvstændigt og tager ansvar for opgaveløsningen indenfor de beskrevne rammer
 • har relevant klinisk erfaring med arbejdet på et hospital særligt med akutte ortopædkirurgiske patienter, dvs. bl.a. er fortrolig med forflytnings- og mobiliseringsopgaver
 • hvis du er ergoterapeut, er AMPS-kalibreret og har kendskab til dysfagiområdet
 • udviser respekt og nærvær overfor patienterne, dine kollegaer og dine samarbejdspartnere
 • er interesseret i tværfagligt samarbejde og har en positiv indstilling til forandring da arbejdsdagen kan være uforudsigelig
 • har en engageret og professionel tilgang til dine arbejdsopgaver
 • er en glad og positiv person
   

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsterapeut Inja Toustrup på telefon 3868 2672 eller afdelingssygeplejerske Heidrun Holm på telefon 3868 9528. Du kan læse mere om afdelingerne på: www.herlevhospital.dk og om den nationale indsats vedr. hoftefraktur på: www.kvalitetsteams.dk

Ansøgningsfristen er den 21. november 2019 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler den 25. november 2019. 

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.