Jobbet "S-radiograf søges til Stråleklinik Herning, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, søger radiograf med stråleterapiretning til Stråleklinik Herning fra den 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale. Stillingen er fast og på 37 timer pr. uge.

Stråleklinik Herning er en del af Kræftafdelingen, men er fysisk beliggende på Regionshospitalet Herning. Vi er en lille afdeling med ca. 25 ansatte. Personalegruppen består af sygeplejersker, radiografer, sekretærer og serviceassistenter. Derudover har fysikere, læger og teknikere fra Kræftafdelingen i Aarhus deres daglige gang i klinikken.

Vi har et godt tværfagligt samarbejde og arbejdsmiljø, hvor højteknologisk behandling kombineres med specialiseret sygepleje med øje for det enkelte menneske med kræft. Vi møder mennesker med kræft i alle aldre og i kortere og længerevarende forløb. I klinikken arbejder vi konstant med at udvikle kontaktsygeplejen, korttidssygeplejen, kvalitetsikring og teknologien indenfor strålebehandling.

Klinikken råder over to acceleratorer, en CT-skanner og et overfladeapparat. Vi tilbyder behandling af kræft i bryst, blærehalskirtel, tarm, hjerne, hud samt lindrende behandling af en række symptomer hos flere forskellige diagnosegrupper.

Vi har åbent alle hverdage mellem 07.30-15.00. Der vil i enkelte perioder kunne forekomme aftenvagter til 22.00. I forbindelse med påske og jul vil der forekomme helligdags-, lørdags- og søndagsarbejde.

Vi tilbyder dig
  • et grundigt og struktureret oplæringsforløb - tilpasset dine erfaringer
  • en afdeling med et godt arbejdsmiljø og et tæt samarbejde
  • indflydelse på vagt og ferieplanlægning

Vi forventer, at du
  • har teknisk flair
  • kan håndtere udfordringer i det daglige arbejde, som fx. travlhed, tekniske problemstillinger og organisatoriske omstruktureringer.
  • har personlige ressourcer til at indgå i de faglige og menneskelige problemstillinger, som behandling og pleje af patienter i alle stadier af kræftsygdomme kræver
  • er god til at samarbejde både i monofaglige- og tværfaglige teams

Kræftafdelingen er en stor afdeling med sengeafsnit, ambulante klinikker, stråleklinikker og diverse forsknings-, udviklings- og specialenheder. Vi beskæftiger ca. 650 mennesker fordelt på ca. 20 faggrupper. Afdelingen har 7.500 nyhenviste patienter årligt, vi har ca. 110.000 ambulante besøg og ca. 23.000 sengedage. Vi udfører årligt ca. 60.000 strålebehandlinger og giver ca. 32.000 kemoterapibehandlinger.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

For yderligere oplysninger eller aftale om besøg i klinikken kontakt afdelingssygeplejerske Malika Lynggaard Uth på 6093 8451 eller på maluth@rm.dk.

Endvidere henvises til Kræftafdelingens hjemmeside.

Ansøgningsfrist er den 24. november 2019. Ansættelsessamtaler foregår om eftermiddagen den 27. november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.