Jobbet "Lægesekretær med forløbskoordinatorfunktion til Danmarks bedste mindre hospital, Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

HR

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde som lægesekretær med  forløbskoordinatorfunktion på Danmarks bedste mindre hospital, så har vi et barselsvikariat i Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Stillingen kræver, at du er uddannet lægesekretær.
Stillingen er på 37 timer, og er ledig til besættelse fra 1.1.2020 og cirka et år frem.
 
Om stillingen
Har du lyst til at være med til at udvikle gode patientforløb af høj kvalitet, så er du måske vores nye kollega?
Du har en fleksibel tilgang til de opgaver, du løser, da sekretærerne i Røntgen og Skanning bestrider mange forskelligartede funktioner så som booking af undersøgelser, opstart af pakkeforløb og vejledning til praktiserende læger, patienter og samarbejdspartnere, receptionsfunktion med modtagelse af patienter, klargøring af konferencer og telefonpasning.
Forløbskoordinatorfunktionen indebærer blandt andet, at du er afdelingens kontaktperson for de kliniske afdelinger og praktiserende læger i forbindelse med pakkeforløb. Du koordinerer hensigtsmæssige patientforløb i forbindelse med cancerpakker, det vil sige indkaldelse, bestilling af blodprøver, bestilling af relevante tidligere optagelser til sammenligning.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres her.

Vi har brug for dig, hvis du: 
 • Er uddannet lægesekretær
 • Har erfaring med IT, og gerne kendskab til RIS, IMPAX samt Midt-EPJ, da stillingen indebærer mindre skriveopgaver i EPJ
 • Er fagligt velfunderet og bidrager med en effektiv arbejdsindsats
 • Sætter pris på tværfaglighed, og evner også at indgå i selvstændige team
 • Kan tænke kreativt, prioritere og organisere
 • Er stabil i dit fremmøde og siger ja til udfordringer
 • Viser tillid til dine kolleger, har smil på læben og glimt i øjet
 • Kan håndtere og skabe sig overblik i kritiske/pressede situationer.
 • Gode samarbejdsevner. 
 • Tænker "vi" og ikke "jeg"
Vi tilbyder dig:
 • Introduktion og individuelt tilpasset oplæring
 • Et speciale, der rummer mange forskellige arbejdsopgaver
 • Et travlt, men rart og tværfagligt arbejdsmiljø
 • En hverdag, du selv er med til at præge
 • Mulighed for personlig udvikling
Om Røntgen og Skannings profil
Røntgen og Skanning er omdrejningspunkt for Diagnostisk Center. Vi modtager hver dag patienter med meget kort ventetid og patienter direkte fra praktiserende læger.
Afdelingen er i konstant udvikling for at skabe optimale forløb for patienterne og hurtige svar til vores samarbejdspartnere.
Afsnittet Røntgen og Skanning er fuldt digitaliseret og har 3 MR-skannere, 3 CT-skannere, 3 ultralydsrum, 4 knoglestuer og udefotofunktion.
Vi er et dynamisk afsnit, hvor kvalitet, kreativitet, samarbejde, selvstændighed og god stemning blandt kolleger er i højsæde. Vi arbejder med teamdannelse på tværs af faggrupper og med deltagere fra samarbejdspartnere. Derfor er vi en attraktiv medspiller i forhold til Diagnostisk Centers udvikling af nye patientforløb.
Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for forhindringer. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende positiv hverdag.

Om Diagnostisk Center
I Diagnostisk Center arbejder 63 lægesekretærer, fordelt i 3 teams med hver sin teamkoordinator.
Hvert team aftaler selv varetagelse af opgaver ved ferie og andet fravær, ligesom der efter ønske kan være mulighed for at rotere mellem opgaverne.
 
Diagnostisk Center er af Region Midtjylland udpeget til at være regionens spydspids i udviklingen af innovative patientforløb. Dette udvikler vi bl.a. gennem en ny organiseringsform, hvor Røntgen og Skanning og Medicinsk Afdeling er blevet fusioneret til et – med en fælles ledende lægesekretær og og en lægesekretærsouschef. En af de meget store opgaver i Diagnostisk Center er omlægningen af vores aktivitet fra akutte patientforløb til elektive og subakutte patientforløb. Herved kan mange akutte indlæggelser undgås.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på cirka 2,4 mia. kr. årligt.
 
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenheden Midt på www.hospitalsenhedenmidt.dk om løn- og ansættelsesvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamkoordinator Maria Randlev på tlf. 7841 7550 eller til ledende lægesekretær Marianne Knudsen 5125 2722.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtil erfaring skal være os i hænde elektronisk senest 22.11.2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 27.11.2019.
 
Ansøgningsfrist:
22.11.2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.