Jobbet "Afsnitssekretær Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Medicin og Akut: Sekretariat

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Spændende udfordring!
 
Vi søger en selvstændig, energisk og rutineret lægesekretær med lyst til tværfagligt samarbejde og som kan bidrage med et godt arbejdsmiljø i stillingen som afsnitssekretær for sekretærerne på Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling.
Hovedfunktionen som afsnitssekretær er koordinering af de daglige arbejdsopgaver i afsnittets sekretariat og i øvrigt deltagelse i sekretariatets funktioner.
Der er weekendarbejde og helligdagsarbejde, som indebærer ca. 5 vagter pr. år, hvor der primært skrives stuegang for alle de medicinske afdelinger i Medicinerhuset.
 
Du vil opleve et tæt tværfagligt samarbejde både internt i afdelingen og på tværs af hele klinikken, idet vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden på tværs af specialerne. Du vil blive en del af et fantastisk team både blandt afsnitssekretærerne og lægesekretærerne, hvor hver især bidrager med høj faglig kompetence. Du vil opleve et positivt arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er god og arbejdsglæden vægtes højt.
 
Arbejdsopgaver som afsnitssekretær:
 • Koordinering, prioritering og fordeling af arbejdsopgaver i eget område og under hensyntagen til den samlede opgavemængde i hele klinikken i samarbejde med den ledende lægesekretær
 • Medvirke til personaleudvælgelse og ansættelser
 • Efter delegation fra den ledende lægesekretær ansvarlig for introduktion og supervision af nyt personale
 • Ansvarlig for arbejdstidsplaner, afspadsering, ferieplanlægning, ajourføring i lønsystemet og håndtering af sygemeldinger i samråd med den ledende lægesekretær
 • Medvirke ved forbedring af arbejdsmetoder og indføring af nye procedurer
 • I samarbejde med den ledende lægesekretær deltage i afvikling af medarbejderudviklingssamtaler i eget område
 • Mulighed for at varetage funktioner med statistikker m.m.
 
Arbejdsopgaver i sekretariatet:
Du får selv indflydelse på hvilke funktioner i sekretariatet, du i øvrigt deltager i. Du vil blive del af et velfungerende sekretærteam i en afdeling i rivende udvikling, og kommer til at arbejde i Medicinerhuset i flotte omgivelser.
 Vi søger en afsnitssekretær med følgende kvalifikationer:
 • Positiv indstilling over for forandringer
 • Du har godkendt lægesekretæruddannelse
 • Mindst 5 års praktisk erfaring inden for faget
 • Interesse for at gennemføre relevant efter- og videreuddannelse
 • Evne til at deltage aktivt i implementeringen af fremtidige lægesekretæropgaver
 • Ordenssans, fleksibilitet, selvstændighed og gode samarbejdsevner
 
Der er i øjeblikket en normering på 12 lægesekretærer tilknyttet Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling.
 
Om Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling:
Specialet for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital, fungerer som specialafdeling for hele Region Nordjylland, når det gælder behandling og undersøgelse af mave-tarmsygdomme på højt niveau. 
Dette omfatter mavesyrerelaterede tilstande, en række kroniske tarmbetændelsessygdomme, tilstande med diarré og mavesmerter samt sygdomme i lever-og galdeveje. Under sidstnævnte hører bl.a. leverbetændelse betinget af virus, skrumpelever, leversvigt samt tilstand efter levertransplantation.
Desuden en højt specialiseret funktion ved Center for Ernæring og Tarmsygdomme i udredning, behandling og opfølgning af patienter med korttarmssyndrom eller tarmsvigt samt et Center for Bugspytkirtelsygdomme, som er et ekspertcenter, der diagnosticerer og behandler patienter med sygdomme i bugspytkirtlen

Om Klinik Medicin og Akut:
Klinikken ledes af en klinikchef og en viceklinikchef. Sekretariaterne ledes af en ledende lægesekretær.                 
 
Du er velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Kirsten Aaen Jensen, tlf. 92434844, hvis du ønsker at komme på et uforpligtende besøg i afdelingen og/eller for uddybende oplysninger om stillingen. Funktionsbeskrivelse kan rekvireres.