Jobbet "Overlæge til Klinik for Traumatiserede Flygtninge og PTSD, Psykiatrien Vest, Psykiatrisygehuset i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Er du erfaren i traumebehandling og har du lyst til at arbejde inden for dette område - så er det måske dig vi søger.

Vores klinik varetager behandlingen af traumatiserede flygtninge og har regionsfunktion i PTSD. Vi dækker hele Region Sjælland og er en del af Psykiatrien Vest, der også har hovedfunktion i PTSD.

Du bliver en del af et erfarent og engageret team. Fordelingen af dine opgaver vil vi aftale ved en ansættelsessamtale – så vi sikrer at dine ressourcer kommer bedst i spil.

Vi tilbyder:

  • Rig mulighed for at få indflydelse på eget arbejde og medvirke til at udvikle funktionen i samarbejde med teamet og ledelsen
  • Et dynamisk og udfordrende arbejdsområde
  • Engagerede kollegaer

Du bliver ud over at være en del af klinikken også en del af  læge-, og specialpsykologgruppen i Psykiatrien Vest. Der afholdes fælles undervisning og konferencer på tværs mhp. drøftelse af patientforløb og faglig sparring. Du vil også skulle bidrage til undervisning af læger og SPU, samt være vejleder for YL i uddannelsesstillinger.

Stillingen er efter gældende overenskomst løn- og arbejdsmæssigt. Ansøgningsfrist d. 20. december 2019.

Der planlægges ansættelsessamtaler efter nærmere aftale.

Du bliver en del af Psykiatrien Vest:
Et hospital i udvikling med ca. 430 ansatte og hovedfunktioner for voksne over 17 år inden for akutmodtagelse, døgn- og ambulante funktioner. Psykiatrien Vest har specialfunktioner inden for behandling af affektive tilstande, traumatiserede flygtninge, PTSD og oligofreni. Vi er ved at etablere en Steno-diabetes-psykiatrienhed og har partnerskabsaftaler med Holbæk og Slagelse sygehuse. Vi har egen forskningsenhed med en professor i psykoterapi og flere ph.d. studerende. Derudover indgår vi i en del projekter, der skal sikre tættere samarbejde med vores kommuner. Vi arbejder målrettet med at få nedbragt anvendelsen af tvang. Vores ønske er en psykiatri med fokus på recovery, inddragelse af patienter og netværk, faglighed, etik, uddannelse og arbejdsmiljø. Der er mulighed for busordning: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/busordning-psykiatrien-slagelse/Sider/default.aspx.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Ledende overlæge Birgitte Welcher 93 57 00 83,  afdelingssygeplejerske Line Louise Nordentoft 25 30 98 76, afsnitsledende psykolog Erling Groth 58 53 67 11.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.