Jobbet "Sygeplejerske til vagt- og weekendfri stilling i F-ACT-team i psykiatrisk ambulatorium Østerbro" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Strandboulevarden 96, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Se her – og bliv vores nye kollega.  

Vi søger en fuldtidsansat sygeplejerske, der har interesse i at arbejde efter – og tage del i fortsat implementering af – F-ACT-modellen og etablering af vores nye team for patienter med bipolar lidelse i hele Psykiatrisk Center København. 

Du bliver en del af et F-ACT-team, der tilbyder behandling af høj intensitet (en fælles opsøgende og vedholdende behandlingsindsats), og lav intensitet (en kombination af udgående og ambulatorie behandlingsindsats) – alt efter patientens varierende behov.  

Kort om vores team 
Vi arbejder i 4 tværfaglige teams. Du bliver en del af et team, der er startet op den 1. december 2019, som vil være specialiseret ift. at behandle patienter med bipolar lidelse.

Formålet med dette team er en specialiseret behandling underbygget af forskning til Psykiatrisk Center Københavns patienter med bipolar lidelse. Dette indebærer en tæt kobling mellem klinik, forskning og uddannelse. Dette betyder bl.a, at du kommer på et 4 dags certificeringskursus indenfor de første 2 måneder.

Teamet er ved at etablere sig, og du får rig mulighed for at få indflydelse på den fortsatte udvikling af teamet.

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
Vi bygger vores tilgang til patientforløbene på tillid, åbenhed og engagement, hvilket giver meningsfyldte patientforløb. Vores arbejdsopgaver i dagligdagen er udfordrende, spændende og forskelligartede. 

Som sygeplejerske hos os vil du være kontaktperson for ca. 28 patienter. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være 

 • opsøgende og vedholdende arbejde   
 • at koordinere indsatsen for patientforløbene i samarbejde med det tværfaglige team
 • ambulante samtaler her i huset
 • samtaler med patienterne i deres hjem eller ude
 • at varetage medicinadministration   
 • at facilitere psykoedukationsgruppe sammen med en kollega
 • at varetage undervisningsopgaver i forhold til patienter, pårørende og studerende
 • dokumentation og registrering af den faglige indsats og udarbejdelse af behandlingsplaner.  

Du vil have dage med udekørende funktion, hvor du er med til at varetage behandlingen for de patienter i teamet, der aktuelt har brug for mere intensiv/opsøgende indsats.   

Hvem er du?
Du er en fagligt dygtig sygeplejerske, der kan udføre selvstændige sygeplejerske- og kontaktpersonopgaver. Det er en fordel, hvis du har psykiatrisk erfaring.  

Derudover søger vi dig, der

 • kan arbejde struktureret og selvstændigt og bidrage med en anerkendende tilgang til patienter og samarbejdspartnere
 • har lyst til og kan bidrage med kvalitetsudvikling med et kreativt blik på teamets praksis. Det er ugentlig praksis at deltage aktivt ved forbedringstavlen.

Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner og er fortrolig med komplekse og ofte uforudsigelige sygeplejeopgaver.

Vi kan tilbyde

 • En grundig introduktion, hvor du både bliver introduceret til Region Hovedstadens Psykiatri, til ambulatoriet og til F-ACT-modellen. Desuden vil du blive tilmeldt vores obligatoriske kurser i voldsforebyggelse og efterfølgende vil du 2-4 gange årligt deltage i vedligeholdelsestræning.
 • Udvikling til den enkelte. Vi giver løbende vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig fagligt bl.a. gennem kurser. Se vores mange karrieremuligheder her. https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/sygeplejerske-i-psykiatrien-bliv-1 

Velkommen indenfor hos Psykiatrisk Ambulatorium Østerbro

Vi er en dynamisk og velfunderet personalegruppe med en høj grad af faglighed. Det understøtter vi gennem supervision, undervisning og kollegial sparring. Du vil få mulighed for stor indflydelse på egne arbejdsopgaver. 

Vi er i alt ca. 55 erfarne medarbejdere tværfagligt sammensat af ergoterapeuter, lægesekretærer, læger, psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker samt recoverymentorer.

Aktuelle aktiviteter og kommende projekter som du bliver en del af:   

 • fortsat implementering af F-ACT-modellen, herunder et recovery-orienteret fokus 
 • fortsat arbejde med kvalitet i behandlingen og patientforløbsbeskrivelser
 • arbejde struktureret med ugeplaner og patient-overblikslister

Løn- og ansættelsesforhold
Din mødetid er kl. 8.30-16.00 fra mandag til torsdag og kl. 8.30-15.30 fredag. Du har fri i weekender og helligdage.

Der er tale om en fastansættelse på 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. marts 2020. 

Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst og forhandles af din forhandlingsberettigede organisation.  

Forud for evt. ansættelse vil der efter nærmere aftale med den enkelte ansøger blive indhentet reference fra 2 personer fra tidligere ansættelsesforhold.  

Er du interesseret?
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Tina Petersen på 2753 8649 eller tina.petersen@regionh.dk eller teamkoordinator Kim Brøndmark på 5180 0772.

Søg stillingen senest onsdag den 22. januar 2020 kl. 12
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 27. januar 2020.