Jobbet "Psykolog til nyt afsnit på De Særlige Pladser i Frederikssund" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

Dit næste skridt

Har du lyst til udvikling og til at arbejde med meget komplekse patienter?

Kunne du tænke dig at tage ansvar i fremtidens psykiatri og arbejde med rehabilitering, potentialer, genopdagelse af funktioner, og stabilisering af misbrug hos sårbare patienter?

Du har 6-12 måneder til at understøtte en forandring hos patienten og du har mange kollegaer omkring dig, der vil støtte og udfordre både dig og din faglighed. Målet hos os er, at patienternes generelle funktionsniveau øges.

Dine arbejdsopgaver

Du vil komme til at tilrettelægge og varetage længerevarende patientforløb for patienter, der primært har diagnoser indenfor skizofrenispektret, ofte et misbrug og svære sociale forhold og for nogles vedkommende også behandlingsdomme. Dette vil foregå i tæt samarbejde med vores specialpsykolog, psykiatere, almen mediciner, sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, socialrådgivere og pædagoger

Du vil være fagligt tilknyttet en psykologgruppe på 40 psykologer, specialpsykologer, specialpsykologer under uddannelse samt chefpsykolog. Du får mulighed for at deltage i faggruppemøder og andre faglige aktiviteter samt relevante undervisningstilbud. Der kan endvidere være centerforpligtelser i form af undervisnings-, udviklings- og supervisionsarbejde i varierende omfang.

Vores forventninger til dig

For at lykkes i stillingen er det en forudsætning, at du har et solidt fagligt fundament og engagement. Du skal være uddannet cand.psych. for at søge denne stilling. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra psykiatrien. Du skal have lyst til at tænke nyt indenfor rammen af recovery-forståelsen, kognitiv miljøterapi og safewards. Der er et tæt samarbejde med kommunen, og der er løbende dialog med sagsbehandlere og andre relevante parter.

Du er empatisk. Du har lyst til at arbejde relationelt med nogle af de mest sårbare og udsatte grupper i vores samfund. Vi hjælper folk med at forbedre deres liv, forstå deres liv og forandre deres liv. Derfor er det vigtigt, at du kan sætte dig ind i andres livssituationer. Du ser det hele menneske.

Du er god til at kommunikere. Du kommunikerer respektfuldt med patienter og pårørende med fokus på deres individuelle behov.

Du er faglig velfunderet. Du udfører arbejde af høj professionel standard og bidrager til behandlingen på et fagligt højt niveau.

Vi tilbyder

For at du skal komme til at trives hos os, tilbyder vi en grundig introduktion til jobbet og psykiatrien generelt. Introduktionen vil være både individuel og sammen med andre. Derudover tilbyder vi blandt andet:

  • Stor mulighed for at sætte dit præg på de nye afsnit.
  • Løbende supervision på din terapeutiske behandling af patienterne.
  • Da vi både arbejder tæt sammen og tværfagligt, vil du deltage i vores årlige udviklingsdage. Disse byder både på faglige oplæg som erfaringsudveksling, ligesom det er en måde hvor vi knytter endnu tættere bånd mellem dig og dine kollegaer.
  • Et udviklende og godt kollegialt arbejdsmiljø
  • Ethvert udviklingsbehov er forskelligt, og har du brug for særlige kurser, efteruddannelse mv., plejer vi at imødekomme de ønsker vores personale har

Om De Særlige Pladser

På De Særlige Pladser mener vi det, når vi siger, at vi arbejder patientorienteret. Det betyder, at vores patienter er med til at planlægge deres behandling i samråd med os og den kommune der har henvist dem. Behandling hos os er ikke noget der doseres, men noget vi skaber sammen så behandlingen bliver ressourceorienteret og passer ind i patientens levede liv.

Hvis du også tror på denne måde at gøre tingene på og samtidig mener, at patientens forløb skal hænge sammen på tværs af psykiatri og kommune, så vil du passe godt ind hos os.

Vi arbejder i åbne rammer med mulighed for skærmede senge. Det giver sikkerhed og tryghed.

De Særlige Pladser har lige nu to åbne afsnit med plads til 32 patienter. 1. marts 2020 åbner vores tredje og sidste afsnit med plads til 15 patienter. Ved 5 af de 15 sengepladser er der mulighed for skærm. På hvert afsnit er der ca. 30-35 medarbejdere. Afsnittene er organiseret med en tværgående ledelse bestående af en afsnitsledende psykolog og en overlæge. De enkelte afsnit ledes af en afdelingssygeplejerske.

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er på 37 timer og til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Region Hovedstadens Psykiatri er fra den 1. januar 2020 en ”røgfri arbejdsplads”, da vi gerne vil støtte op om din og dine kollegaers sundhed.

Ansøgningsprocedure
Har du lyst til at besøge os eller tale med os inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende psykolog Mette Hyldtoft, telefon 38 64 33 03 eller afdelingssygeplejerske Christina Brosbøl Pedersen på telefon 38 64 33 35. Du kan også besøge vores hjemmeside, hvor du også kan se film her fra De Særlige Pladser.

Ansøgningsfristen er den 21. februar 2020, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket andet sted på siden.