Jobbet "Overlæge - pædiatrisk nefrourologi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

På Hvidovre Hospitals Børne- og Ungeafdeling skal der pr. 1. september 2020 eller snarest derefter besættes en stilling som overlæge med ansvar for afdelingens nefrourologiske patienter.

Om Børne- og Ungeafdelingen

Afdelingen har 79 senge, heraf 4 senge til rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade og 20 senge på neonatalafsnittet til nyfødte og spædbørn op til 1 år. Afdelingen har desuden et stort specialeopdelt ambulatorium. I 2021 forventer afdelingen at flytte til nybyggede lokaler, hvor Børnemodtagelsen ligger som en del af Børne- og ungeafdelingen i en Fælles Akut Modtagelse. Afdelingen får også ambulatorie og sengeafsnit i nybyggeriet.

Afdelingens interesseområde er pædiatrisk nefrourologi, akut og almen pædiatri, neonatologi, neuropædiatri incl. rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade (højt specialiseret funktion), pædiatrisk gastroenterologi (højt specialiseret funktion), HIV hos børn (højt specialiseret funktion), infektionspædiatri (regional funktion), allergologi og pulmonologi og kardiologi. Afdelingen har et meget stort optageområde og modtager derfor mange svært syge børn i alle aldersklasser.

Til afdelingen er knyttet en klinisk professor og seks kliniske lektorer. Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende, sygeplejestuderende og jordemoderstuderende. Afdelingen deltager desuden i speciallægeuddannelsen i pædiatri og i speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Den nefrourologiske funktion

Hvidovre Hospitals Børne- og Ungeafdeling har mange nefrourologiske patienter. Patienterne ses såvel under indlæggelse som ambulant. Det nefrourologiske team består aktuelt af afdelingens professor og en afdelingslæge.

Om ansøgeren

Du skal være speciallæge i pædiatri og kvalificeret til overlægestilling efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for bedømmelse af overlæger. Dokumenteret pædiatrisk uddannelse svarende til Dansk Pædiatrisk Selskabs fagområdeuddannelse i pædiatrisk nefrourologi.

Der vil endvidere blive lagt vægt på klinisk erfaring samt forsknings- og undervisningserfaring. En ansøger, som vil kunne varetage opgaven som fagområdeansvarlig for pædiatrisk nefrourologi vil blive foretrukket.

Overlægens arbejdsområde vil primært være nefrourologi. Overlægen skal herudover i samarbejde med afdelingens øvrige læger varetage diagnostik og behandling af almenpædiatriske patienter.

Ansøgeren skal deltage i supervision, undervisning og uddannelse af afdelingens læger og sygeplejersker og være kvalificeret til dette arbejde. Der er ikke knyttet vagt til stillingen, men der vil være normaltjeneste til kl. 23 på hverdage og dagarbejde, lørdage, søndage og helligdage. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst for overlæger.

Ansættelse er betinget af børneattest.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26. februar 2020,

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge, professor Dina Cortes, tlf. 3862 5365 eller ledende overlæge Klaus Børch, tlf. 3862 2742. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres på tlf. 3862 2531.