Jobbet "Lægelig direktør til OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 101, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vil du stå i spidsen for at skabe fremtidens universitetshospital i samarbejde med den øvrige direktion på OUH? Og vil du være med til at virkeliggøre ambitionen om ”Patienternes Universitetshospital”? Så er du måske den nye lægelige direktør til OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus.

Vi søger en lægelig direktør, der - sammen med den øvrige hospitalsdirektion - vil stå i spidsen for ca. 10.000 engagerede og højtkvalificerede medarbejdere både i de eksisterende rammer samt under flytningen til Nyt OUH, der forventeligt står færdigt i 2023.

OUH er et veldrevet hospital med engagerede medarbejdere, høj trivsel samt en lav personaleomsætning. OUH har desuden en sund økonomi og balance i budgettet ligesom den øvrige del af Region Syddanmark, hvilket er med til at skabe gode forudsætninger for udvikling.

Direktionen på OUH består af en administrerende sygehusdirektør, en sygeplejefaglig direktør, en direktør, som blandt andet har ansvar for Nyt OUH samt tre lægelige direktører, som i det daglige fungerer som en enhedsledelse, der træffer beslutninger i fællesskab og i enighed. De enkelte medlemmer af direktionen har ansvaret som kontaktdirektør for et antal afdelinger, og varetager desuden en række tværgående opgaver. De præcise afdelinger og tværgående opgaver aftales i samspil med den øvrige direktion alt afhængig af dine kompetencer og interesser, og kan løbende justeres.

Du vil som en del af direktionen skulle sætte dig i spidsen for en involverende og resultatskabende proces, der klargør organisationen til den store opgave det bliver at flytte til Nyt OUH. En stor del af Nyt OUH skal skabes, mens organisationen stadig er på det eksisterende OUH, og mens den konkrete planlægning foregår, og det er en prioritet at have sikker drift i hele perioden.

En forudsætning for, at planerne for Nyt OUH kan gennemføres, er, at Svendborg Sygehus får en stærk selvstændig identitet som specialsygehus med kompetencer inden for blandt andet demens, diagnostik og neurorehabilitering mv. Det er udlevelsen af værdierne i patientpyramiden, medarbejderskabet og ledelsesgrundlaget, der i de kommende år skal sikre, at vi i fællesskab lykkes med Nyt OUH og Svendborg som Specialsygehus.

Vær med til at skabe retning og resultater

Du vil som en del af direktionen have det overordnede ansvar for hospitalets opgaver, diagnostik, behandling, service og pleje samt for planlægning og organisering af hospitalets drift og udvikling inden for de rammer, der fastlægges af regionsrådet og koncerndirektionen.

OUH’s direktion er en del af koncernledelsen i Region Syddanmark. En væsentlig del af direktionens arbejde er derfor også opgaver på tværs af regionen samt at tænke lokale beslutninger ind i et regionalt perspektiv.

Du vil derudover få en særlig rolle i forhold til at arbejde strategisk med det lægefaglige område på flere niveauer for eksempel i forbindelse med at:

  • intensivere fokus på forbedring af forløb, der går på tværs af specialer og sektorer og sikre implementering af nye løsninger, så de får fuld effekt.
  • have det brede perspektiv i forhold til det samlede sundhedsvæsen og styrke sygehusets evne til at understøtte praksis.
  • udvikle og sikre et nært samarbejde med psykiatrien, så vi skaber de bedst mulige patientforløb – ikke mindst på Nyt OUH, hvor der vil være et tættere samarbejde med blandt andet fælles akutmodtagelse, fællesskab omkring børn og unge, fælles indsats for spiseforstyrrelser og fysisk sammenbygning med voksenpsykiatrien.
  • udvikle brugen af Den Syddanske Forbedringsmodel, så den også i højere grad vil blive anvendt på de kliniske processer og procedurer.
  • fastholde og indfri ambitionerne for Svendborg som Specialsygehus i samarbejde med den øvrige direktion.

Solid ledelseserfaring og en værdibaseret ledelsesstil

Det forventes, at du er uddannet speciallæge, og har solid ledelseserfaring fra sundhedsvæsnet. Du skal have opnået dokumenterede ledelsesresultater herunder have en god tværsektoriel forståelse samt have evnen til positivt at drive forandringer i en klinisk kontekst. Den praktiske ledelseserfaring ses gerne kombineret med en teoretisk ledelsesuddannelse og forskningskompetencer, dog uden at det er et krav.

Derudover forventes det, at du har et godt omdømme, er fagligt respekteret, og har et stort kendskab til de faglige og organisatoriske udfordringer inden for hospitalsvæsenet og den øvrige del af sundhedsvæsenet. Du skal desuden beherske en ledelsesstil, der skaber resultater og giver næring til positive samspil på hospitalet, i regionen og med eksterne partnere – f.eks. sundhedsmyndighederne, kommunerne, andre sygehuse, primærsektoren samt internationalt.

Herudover lægges vægt på, at du:

  • kan bidrage aktivt ind i den forandringsproces Nyt OUH vil kræve.
  • kan fungere som en stærk relationsskaber og kommunikator, der formår at skabe følgeskab internt og eksternt, samtidigt med du skaber, vedligeholder og udbygger netværk og strategiske alliancer med OUH's samarbejdspartnere, såvel nationalt som internationalt.
  • har en fleksibel og tilgængelig arbejdsform og samtidig fremstår tillidsskabende med en naturlig autoritet og gennemslagskraft, der skaber tydelighed i prioriteringer og beslutninger.
  • kan agere som aktiv og nærværende ledelse i konstruktiv dialog med afdelingsledelserne og samtidig ”stå fast” og angive retning, når det er nødvendigt gennem en stærk og klar kommunikation. 
  • kan identificere dig med Region Syddanmarks samt OUHs værdier og ambitioner.

Vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale vedrørende lægelige chefer.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat 1. maj 2020 eller snarest derefter.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte regionsdirektør Jane Kraglund, tlf. 2899 3240, koncerndirektør Kurt Espersen, tlf. 2167 9021 eller adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, tlf. 2028 2071.

Se den fulde stillings- og personprofil her.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2020. Vi afholder 1. samtaler 10. marts 2020 og 2. samtaler 25. marts 2020. Mellem 1. og 2. samtalerunde vil vi anvende en personlighedstest.

Om OUH

OUH er Region Syddanmarks største sygehusenhed med et samlet budget på 7,1 mia. kr., ca. 100.000 udskrevne patienter og over 1 mio. ambulante besøg årligt. Hospitalet beskæftiger ca. 10.000 medarbejdere, der er geografisk fordelt over fire sygehusmatrikler i henholdsvis Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø.