Jobbet "Afdelingsledelsessekretær søges til Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien" er udløbet

Region Midtjylland

Afdeling for Psykoser

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vi søger en afdelingsledelsessekretær til en fast stilling på 37 timer om ugen pr. 01.05.20 eller efter aftale.
 
Afdelingsledelsessekretæren refererer til afdelingsledelsen og arbejder tæt sammen med tre kolleger om at understøtte afdelingsledelsens arbejde.
 
Vi søger en lægesekretær, gerne kommunomuddannet, med EPJ-erfaring og gerne med kendskab til arbejdet i en politisk ledet organisation.
 
 
Dine opgaver vil blandt andet omfatte:
 • Være tovholder for afdelingsledelsen indenfor HR-området.
 • Indberetning af løn i Silkeborg Data.
 • Varetage opgaver i relation til sagsbehandling af patientrelaterede sager - herunder klagesager.
 • Varetage EPJ-opgaver samt journalisering i ESDH.
 • Yde sekretariatsbistand til mødefora.
 • Understøtte sagsbehandling i forskellige administrative opgaver.
 • Varetage opgaver indenfor IT-oprettelse og kursusadministration (herunder superbruger i Plan2learn).
 • Udføre diverse ad hoc opgaver for afdelingsledelsen.
 • Varetage opgaver i relation til planlægning af kurser og ferie samt introduktion  for afdelingens læger.
 • Varetage kalenderstyring og telefonpasning for afdelingsledelsen.
 • Varetage opgaver i relation til den elektroniske dokumentsamling (e-dok).
 • Yde administrativ bistand til afdelingens uddannelsesansvarlige overlæger.
 • Bidrage til den samlede opgaveløsning for afdelingsledelsen fx i ferieperioder.
 
Vi lægger vægt på, at dine personlige kvalifikationer omfatter, at du har overblik og gode samarbejdsevner, samt at du er fleksibel, proaktiv, imødekommende, selvstændig og ansvarlig. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til det psykiatriske fagområde.


Afdeling for Psykoser varetager bl.a. behandling af voksne patienter med psykoser, demens, ADHD og mental retardering. Afdelingen har udover hovedfunktion også regionsfunktion. Afdelingen har 350 medarbejdere fordelt på fire sengeafsnit, to ambulante enheder og en forskningsenhed. Afdelingen er en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien samt Psykiatri og Social i Region Midtjylland.
 
Aflønning efter gældende overenskomst.
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsessekretær Carina Linsbauer Riisberg (tlf. 78 47 16 10) eller ledende overlæge Signe Dolmer (tlf. 21 12 82 54)


Sidste frist for ansøgning er den 28. februar 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. marts 2020.
 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.