Jobbet "Sygeplejefaglig forløbskoordinator til vores svangreambulatorium" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Sygeplejefaglig forløbskoordinator søges til nyoprettet stilling

Vi ønsker at optimere koordineringen af de besøg vores gravide tilbydes, når de skal ses af læge i svangreambulatoriet. Vi vil gerne give de gravide bedre mulighed for udredning, samt at modtage vejledning og blive behandlet ved samme besøg i svangreambulatoriet.  Svangreambulatoriet er bemandet med læger, som der fordres et tæt samarbejde med, ligesom der vil være nært samarbejde med obstetriske sekretærer, føtalmedicin, jordemodervisitator samt koordinerende jordemoder i jordemoderkonsultationer og sygeplejerskekollegaer på barselsgangen.

Er det noget for dig?

Som personale arbejder vi for, at vores patienter modtager pleje og behandling på et højt fagligt niveau, at deres forløb er sammenhængende og veltilrettelagte, samt at de oplever sig godt behandlet. Det er derfor vigtigt, du har lyst til at bidrage med et stort fagligt engagement og mestrer dialog, koordinering og patientinddragelse.

Grundet et stigende antal gravide og et deraf øget behov for kontrol, opfølgning, koordinering og behandling; - samt et ønske om at afprøve nye arbejdsgange, der optimerer et sammenhængende graviditetsforløb, og reducerer afbud og udeblivelser, vil nedenstående være nogle af arbejdsopgaverne, idet funktionen til dels også kan videreudvikles i selve jobbet i forhold til både drift og udredning, behandling og vejledning. 

Patientrelateret pleje- og behandlingsansvar:

Disse er mangeartede og kan med tiden videreudvikles, men kan eksempelvis være:

 • Sikre udlevering af medicin til de gravide i svangre ambulatoriet samt vejledning i brugen af denne
 • Sikre oplæring af gravide kvinder med GDM med behov for insulin samt opfølgning af dette
 • Sikre oplæring af gravide, der skal have tromboseprofylakse (stigende) med Innohep -behandling
 • Udføre Vitamin D injektion såfremt det ikke er sket i jordemoderkonsultation
 • Screening af rhesusprofylakse og evt. behandle med Anti -D, hvis det er svigtet i det konventionelle system?
 • Om muligt varetage CTG-kontroller og eventuelle opfølgninger af kliniske værdier efter lægebesøget, i samarbejde med lægerne i ambulatoriet

 Opgaver drift:

 • I tæt samarbejde med de obstetriske sekretærer og jordemodervisitator, skal du sikre koordinering i det lægelige svangre ambulatorium med korrekt bookning af gravide i forhold til lægefaglige kompetencer, ressourcer og specialeplanen
 • Sikre optimale patientforløb mellem føtalmedicin og svangreambulatoriet med sigte på, at de to funktioner fysisk bliver placeret tæt på hinanden i fremtiden
 • Sikre optimerede patientforløb i form af bookning af og harmonisering af svangre kontroller, jordemoderkonsultationer samt lægebesøg for de gravide med særligt behov i samarbejde med deres koordinator med henblik på reduktion i antal fremmøder for den enkelte gravide kvinde og mere optimal tværfaglig opfølgning.
 • Koordinere patientforløb med samarbejdende afdelinger, herunder endokrinologisk, neurologisk, kardiologisk afdeling med flere
 • Koordinering af bookninger og lægetider, samt dialog med akutmodtagelsen for gravide på daglig basis, med henblik på mere optimal planlægning af akutte og subakutte tider, for at undgå usete ledige tider i svangreambulatoriet eller overbookning, og bidrage til at travlhed i akutmodtagelsen for gravide reduceres.
 • Styring af og bookning af elektive sectioer i samarbejde med afsnitsansvarlige obstetriske overlæge og Operationsgangen (COP), herunder kontrol af COP-oplæg og overlevering til barselsgang
 • Bidrage til korrekt ydelsesregistrering og registrering af BAL/PAL, med henblik på at opfylde de nationale og regionale retningslinjer

 Vi ønsker en sygeplejerske, der har:

 • Lyst til en hverdag med tæt samarbejde med flere faggrupper i et godt tværfagligt samarbejde, der ikke er forudsigeligt og som fordrer overblik og handlekompetence
 • Engagement og iderigdom i en tid med store forandringer der også giver muligheder
 • Kan arbejde struktureret og bevare overblikket i travle perioder

Vi kan tilbyde dig:

 • En afdeling der har fokus på faglighed og patientsikkerhed, samt et godt udviklings- og læringsmiljø
 • Engagerede kollegaer der savner en ny kollega

Nærmeste leder og samarbejdspartnere:

Stillingen fordrer en bred snitflade af samarbejdspartnere på hele fødeområdet herunder:

Dine nærmeste ledere er den obstetrisk lægelig afsnitsleder og vicechefjordemoder for føtalmedicin og svangre ambulatoriet, med primær reference til vicechefjordemoderen.

Du bliver således tilknyttet personalegruppen af sygeplejersker og jordemødre (sonografer) i føtalmedicin, samt visiterende jordemoder og sekretærerne i svangreambulatoriet.

Du vil på daglig basis også have et samarbejde med afdelingsjordemoder i jordemoderkonsultationerne samt afdelingsjordemoder i akutmodtagelsen for gravide.

Sygeplejersker og jordemødre fra svangre-barselsgangen der for nuværende varetager en del af de patientrelaterede plejeopgaver eks.  GDM-opgaverne, vil hjælpe dig med oplæring i de opgaver og hvor I gensidigt kan vikariere for hinanden.

Koordinerende jordemoder for Team for gravide og barslende med særlige behov, læger, sonografer og sekretærer i føtalmedicin

Da det er en tværgående funktion, vil du i lighed med den koordinerende jordemoder for Team for gravide og barslende med særlige behov også have et samarbejde med afdelingsledelsen.

Afdelingsledelsen bestående af oversygeplejerske, chefjordemoder og ledende overlæge, med primær reference til den ledende oversygeplejerske.


Ansættelsesvilkår:

Stillingen er 35-37 timer om ugen med tilstedevær 4-5 dage.

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst.

Har du lyst til at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicechefjordemoder Karina Blom på direkte tlf.  38 68 91 31, afsnitsansvarlig overlæge Eleonora Cvetanovska på direkte tlf.  38 68 10 70 eller ledende oversygeplejerske Heidi Brønnum-Jacobsen på direkte tlf.  38 68 28 66.

Ansøgningsfrist:

Søndag den 23. februar 2020

Ansættelsessamtaler:

Afholdes i uge 9

Ansøgningen sendes venligst via linket.