Jobbet "Bioanalytiker ved Klinisk Genetisk Afdeling, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Klinisk Genetisk Afdeling søger pr. 1. juni 2020 en bioanalytiker eller laborant.  

Afdelingen varetager klassiske funktioner inden for specialet klinisk genetik, dvs. genetisk rådgivning og udførelse af en bred vifte af genetiske analyser både præ- og postnatalt, herunder bl.a. kromosomanalyser, FISH-analyser, kromosom mikroarray-analyser, enkeltgens- og panelundersøgelser, samt exomsekventeringer og NIPT (Non-Invasiv Prænatal Testning).   

Afdelingen har ca. 2900 rådgivningsforløb pr. år og deltager desuden aktivt i tværgående klinisk samarbejde om udredning og rådgivning. Analysemæssigt foretages ca. 6500 analyser om året.   

Til afdelingen er knyttet forskningsenheden Human Genetik under Klinisk Institut, SDU. Forskningsenheden er meget aktiv og er fysisk placeret på afdelingen.  

Du ansættes i afdelingens laboratorium, hvor der udføres diagnostiske undersøgelser med anvendelse af forskellige metoder. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med nogle af de metoder, som nævnes herunder.  

Dine primære opgaver bliver

 • Prøveregistrering
 • DNA-oprensning
 • Analysearbejde hvor et udvalg af nedenstående metoder anvendes
 • Deltage i laboratoriearbejde i forbindelse med udviklings- og forskningsprojekter
 • Andre forefaldende opgaver          

Molekylærgenetiske metoder 

 • Opsætning af PCR, sekventering og MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) samt tolkning af resultater
 • NGS (Next Generation Sequencing) samt delvis tolkning af resultater
 • Kromosom mikroarray
 • NIPT (Non-Invasiv Prænatal Testning)

Cytogenetiske metoder  

 • Celle- og vævsdyrkning af bl.a. lymfocytter, fostervand, moderkagebiopsi og hudbiopsi
 • Fremstilling af kromosompræparater, farvning og mikroskopi heraf
 • Kromosomanalyse (G-bånd) på digitalt analyseudstyr
 • FISH (Fluorescens-In Situ-hybridisering)

Vi ser gerne, at du

 • Er autoriseret bioanalytiker eller laborant
 • Har kendskab til eller erfaring med de beskrevne metoder
 • Har et bredt kendskab til IT-programmer, herunder Excel
 • Er omstillingsparat
 • Er engageret og kvalitetsbevidst
 • Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et arbejdsfællesskab
 • Bidrager til et godt socialt arbejdsmiljø
 • Udviser aktiv deltagelse i personlig og faglig udvikling   

Vi tilbyder  

 • Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige personale
 • En alsidig og udfordrende hverdag
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor der er respekt for den enkelte
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser     

Hvis du har spørgsmål  

Kan du henvende dig til afdelingsbioanalytiker Dorthe V. Pedersen, tlf.: 2042 9136 

Løn-og ansættelsesforhold 

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings-og takstnævn og Sundhedskartellet.