Jobbet "Overlæge ved Børn og Unge Afdelingen med fagområde inden for pædiatrisk neonatalogi, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Børn og Unge: Læger

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
 På Aalborg Universitetshospitals Børne og Unge afdelings skal der pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter besættes en stilling som overlæge ved det neonatale team.
 
Vi er en spændende, alsidig og travl afdeling med godt humør og sammenhold både i lægegruppen og tværfagligt.

Afdelingen har, i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan alle de specialiserede regionale funktioner, samt i form af samarbejdsaftaler med Skejby Universitetshospital højt specialiseret neonatologi, endokrinologi, hæmatologi, onkologi, nefro ogurologi, neuropædiatri, kardiologi, reumatologi.  
Intensiv pædiatri varetages i samarbejde med børneanæstesiologer
Du  skal indgå  i en 2-skiftet neonatal vagtlag på tjenestestedet sammen med andre overlæger, afdelingslæger  Normeringen er p.t. 8 i det nævnte vagtlag.

Dine primære arbejdsopgaver knyttes til Neonatalafsnittet, hermed er der et særligt ansvar for at være en del af den faglige udvikling af Neonatalafsnittet, herunder forbedret patientbehandling, uddannelse og forskning. Der er på afdelingen et stort fokus på kommunikation, tværfaglighed og forældreinddragelse. Ligeledes knyttes der til stillingen administrative opgaver vedrørende driften fx skemalægning og instruksarbejde.
I stillingen vil der kunne følge opgaver der går på tværs af både afdelingen og forskellige klinikker på hele hospitalet. Ansøgere skal være villige til at bidrage bredt til driften af Børn og Unge, herunder kan der være tale om at varetage ambulatoriefunktioner, som ikke er udelukkende neonatale fx hæmangiom-ambulatorium, trivselskontroller mv.
Vi vægter teamsamarbejde højt og forvente at overlægen indgår i et forpligtende samarbejde med det øvrige team, derfor vægter vil samarbejdsevner og relationelle kompetencer højt.
Ansøgere med anerkendt fagområde uddannelse vil blive foretrukket.
 
Vi søger en engageret overlæge der brænder for sit fag, som har stærke faglige kompetencer og visioner om at være med til at være med til udvikle den nordjyske børne neonatalogi i en positiv og fremadrettet retning.
 
Afdelings struktur er et Neonatalafsnit, et Døgnafsnit med et Onkologisk afsnit, en Børnemodtagelse og et Dagafsnit, samt et større ambulatorie.
Vi modtager om året knap 4.000 børn til indlæggelse og ser ca. 20.000 børn ambulant.
Afdelingen har udover  neonatal vagtlaget et 2-skiftet forvagtslag og bagvagtslag alle med tilstedeværelses vagt
Dine kolleger vil være 1 ledende overlæge, 13 overlæger, 12 afdelingslæger, 6 HU-læger i pædiatri, 5 uddannelsesstillinger i almen medicin og 2 introduktionsstillinger.
Afdelingen deltager i uddannelsen af medicin studerende, sygeplejestuderende samt specialuddannelsen i pædiatri og almen medicin.
 
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.
Speciallægeautorisation og curriculum vitae skal vedlægges.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er afhængig af, at der foreligger en blank børneattest (bekendtgørelse nr. 650 á 27.06.2005).
 
Vi glæder os meget til at møde dig
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Charlotte Siggaard Rittig tlf. 97663391/20240150 eller mail c.rittig@rn.dk

Ansøgningsfrist:  15. april 2020, samtaler forventes afholdt 27. april 2020.