Jobbet "SSA’ere til Intensivt afsnit 19.1 på Psykiatrisk Center København, Gentofte" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej 19, 2900 Hellerup

Dit næste skridt

Vil du gøre en forskel for den psykiatriske patient? Og bliver du motiveret af spændende og varierende patientforløb fordelt på alle aldre og diagnoser? Så er du måske lige den, vi søger.

Velkommen indenfor hos døgnafsnit 19.1

Afsnit 19.1 er et intensivt almenpsykiatrisk døgnafsnit med plads til 12 patienter der alle har enestue.

Vi modtager og behandler patienter i alderen 18 år til ca. 70 år med alle typer af psykiatriske diagnoser. Patienterne kan være frivilligt indlagt, have tvangsforanstaltninger af forskellig art, retslige foranstaltninger eller være indlagt som surrogatvaretægtsarrestanter. Vi modtager patienter fra akutmodtagelsen i Bispebjerg og deres forløb kan strække fra få dage til flere måneder.

Vi har på afsnittet kontinuerligt fokus på nedbringelse af tvang, patient- og pårørendeinddragelse, trivsel og arbejdsmiljø.

Derudover er afsnit 19.1 en del af projekt ”Frirum i Psykiatrien”, der har til formål at skabe glimt af frirum, glæde, håb og skønhed for patienterne, samt vise at mennesker med selv meget alvorlig psykisk lidelse kan være godt selskab, bruge deres kreative evner og hjælpe hinanden under indlæggelse.

Hvad skal du lave?

Du bliver kontaktperson for 2-3 patienter.

Konkrete eksempler på arbejdsopgaver er:

  • Miljøterapeutiske aktiviteter med patienterne, herunder færdighedstræning og fysiske aktiviteter
  • Alarmberedskab/akutte situationer både på eget afsnit og på øvrige afsnit på matriklen
  • Deltage aktivt i stuegang, netværksmøder og samarbejde med Distrikt/F-ACT
  • Pårørendesamarbejde.
  • Deltage aktivt i forbedringsarbejde på afsnittet.

I hverdagen har du et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerske, kolleger, patienter, pårørende, øvrige afsnit, distrikt/FACT, kommunale samarbejdspartner, bostøtter m.m.

Hvad forventer vi af dig?

Du er selvfølgelig en faglig dygtig social- og sundhedsassistent. Og vi ser gerne, at du har erfaring fra psykiatrien, men du er også meget velkommen til at søge, hvis du har lysten til og interessen for at arbejde med den psykiatriske patient.

Derudover søger vi dig, der er:

  • ansvarsfuld og mødestabil
  • evner både selvstændigt arbejde og samarbejde med andre – både mono- og tværfagligt
  • er god til at kommunikere og kan arbejde med IT/dokumentation

Du har empati og har lyst til at arbejde med nogle af de mest sårbare og udsatte grupper i vores samfund.

Hvorfor skal du søge jobbet hos os?

Du får fagligt dygtige, loyale og omsorgsfulde kollegaer og en nærværende og synlig ledelse.

Godt arbejdsmiljø, hvor vi har en respektfuld omgangstone blandt personale, patienter og andre samarbejdspartnere. 

Udvikling til den enkelte. Du kommer på et introduktionsprogram ud fra dine behov og kompetencer og du får løbende supervision. Derudover kommer du på vores obligatoriske kurser i konflikthåndtering & voldsforebyggelse. Vi sørger for kompetenceudvikling, der er tilpasset dine og vores ønsker. Du vil i den første tid af din ansættelse få tilbudt mentorordning med en mere erfaren kollega

Om os

Vi er en del af Psykiatrisk Center København, men vi ligger på Gentofte matriklen.

Vi er ca. 25 medarbejdere, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger. Derudover har afsnittet fast tilknyttet ergoterapeut, fysioterapeut og socialrådgiver som kommer flere gange ugentligt.

I øjeblikket bor vi på Gentofte Matriklen, men vi skal i 2024 flytte til det nybyggede psykiatrihospital på Bispebjerg Hospital i nye og flotte rammer.

Ønsker du at vide mere om stillingen?

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lisbeth Kristensen på 40 10 16 45 eller mail: lisbeth.kristensen@regionh.dk 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst og principper for ny løn.

Der er tale om to faste stillinger som social- og sundhedsassistenter i skiftende vagter med ansættelsesstart den 1. juni 2020 eller efter aftale. Du får en fast grundplan med arbejde med 3. weekend i 12-timers vagter.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Ansættelsesprocedure
Søg stillingen via link andet sted på siden senest fredag den 17. april 2020, kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 17.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.