Jobbet "Afdelingslæge søges ved Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Steno Diabetes Center Aarhus

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vil du bidrage til diabetesbehandling i verdensklasse?

Er du nysgerrig af natur og har du lyst og mod på både at arbejde klinisk som læge, projektmager og underviser. Så er det dig vi søger til en stilling som afdelingslæge i Steno Diabetes Center Aarhus. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi er en afdeling i hastig udvikling. Og i jobbet som afdelingslæge vil du blive en del af et dynamisk team, der behandler patienter efter de højeste faglige standarder. Udvikler og implementerer nye tiltag til gavn for patienterne. Underviser og kompetenceløfter både patienter og personale på Aarhus Universitetshospital (AUH) og på tværs i regionen i samarbejde med de øvrige regionshospitaler og på tværs af sektorer.

Kort beskrivelse af stillingen
Stillingen som afdelingslæge ved Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), AUH er ledig til besættelse pr. 1. september 2020 eller efter aftale. Dit primære arbejdssted vil være i Steno Diabetes Center Aarhus, men en del af din funktionstid vil også inddrage arbejde i Diabetes og Hormonsygdomme, AUH i henhold til funktionsbeskrivelsen - Stillings- og funktionsbeskrivelse

Du vil indgå i behandlerteamet, der varetager behandling af patienter > 18 år med diabetes og adipositas.

Derudover vil du arbejde med udvikling af nye projekter, helt fra den gode ide til implementering til gavn for patienterne. For tiden er der en del projekter i gang og flere på vej. Flere af projekterne skal også understøttes af undervisning og kompetenceløft.

Så ud over at se og behandle patienter, skal du også kunne lide at arbejde med projekter og undervisning.

Det vil være en fordel, om du har særlig og dokumenteret erfaring med projektarbejde og undervisning.

Stillingen etableres i samarbejde med Diabetes og hormonsygdomme, AUH og en del af dit arbejde vil være der. Der er vagtforpligtelse knyttet til stillingen og speciallægen indgår i bagvagtsrullet i Diabetes og hormonsygdomme. Se fordelingen i funktionsbeskrivelsen - Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgeren vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller nedenfor.

Den medicinske ekspert
Du skal være kvalificeret speciallæge i intern medicin: Endokrinologi. Du skal have dokumenterede kompetencer og erfaring inden for dette speciale.

Akademiker
Du ønskes at kunne dokumentere interesse for og vilje til at initiere og deltage i kvalitetsudvikling i afdelingen. Der lægges desuden vægt på erfaring med projektdeltagelse, herunder udarbejdelse af projektbeskrivelse og monitorering af projektresultater. Der lægges vægt på, at afdelingslægen har videnskabelig interesse og vil være videnskabelig aktiv inden for sit funktionsområde.

Kommunikator
Der lægges vægt på erfaring inden for undervisning af læger, sygeplejersker og andre personalegrupper. Der ønskes en afdelingslæge med stærke kommunikative evner både skriftligt og mundtligt, og som behersker en god omgangstone i hverdagen over for både kolleger, patienter og pårørende.

Leder/administrator
Det forventes, at du har interesse for ledelsesmæssig udvikling. Du bør have en særlig interesse for organisation og kvalitetsudvikling. Vi ser gerne, at du over tid indgår i relevant lederuddannelse.

Professionel
Professionel adfærd under iagttagelse af etiske og juridiske samt administrative normer for lægelig funktion vil blive bedømt.

Sundhedsfremmer
Eventuelle sundhedsfremmende tiltag dokumenteres.

Samarbejde
Der lægges vægt på gode evner for samarbejde både mono- og tværfagligt og evne til at stimulere samarbejdet både internt i afdelingen, til andre afdelinger og hospitaler samt tværsektorielt.  Der lægges desuden vægt på evne til at udvise handlekraft og beslutsomhed.

Du skal indgå i konstruktiv dialog med kolleger og andet sundhedspersonale om planlægning og gennemførelse af de daglige arbejdsopgaver.


Dine opgaver
 • patientbehandling (diabetes og adipositas)
 • vagtarbejde med behov for intern medicinske kompetencer
 • projektarbejde fra ide til implementering og daglig drift
 • undervisning og kompetenceløft.

Dine kvalifikationer
 • speciallæge indenfor Intern Medicin:Endokrinologi
 • forskningserfaring evt. en forskergrad f.eks. PhD
 • kompetent inden for alle 7 lægeroller.

Du får
 • en arbejdsplads i en organisation, som er i gang med en spændende opbygning
 • en dynamisk hverdag med et udfordrende og afvekslende job
 • faglig og personlig udvikling
 • et godt arbejdsfællesskab med engagerede og dedikerede kollegaer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Som nævnt før vil ansøgers kvalifikationer blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Kontakt
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Liselotte Fisker på lisefisk@rm.dk eller på 5056 6036.

Ansøgning
Send din ansøgning senest 29. maj 2020. Vi afholder samtaler 12. juni 2020.

Du søger stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Læs mere
Hvad er Steno Diabetes Center Aarhus?
I Steno Diabetes Center Aarhus tror vi på, at alle mennesker med diabetes kan få et godt liv. Et liv fyldt med glæde, livskvalitet og muligheder for at træffe egne frie valg gennem hele livet.

Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er etableret pr. 1. januar 2018 i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden med det formål at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland til gavn for alle mennesker med diabetes.

SDCA skal være drivkraften bag nyskabende tiltag og udviklingsprojekter i Region Midtjylland inden for behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde på diabetesområdet.

Visionen er at opbygge et internationalt anerkendt videns- og kompetencecenter, som skaber nye indsigter, udvikler diabetesbehandling i verdensklasse samt bidrager til mere sammenhæng og samarbejde i diabetesindsatsen i Region Midtjylland.

For at det kan lykkes, skal SDCA være omdrejningspunkt for samarbejde med alle relevante parter inden for diabetesområdet på tværs af hospitaler og sektorer.

SDCA er placeret fysisk ved Aarhus Universitetshospital og varetager her den ambulante diabetesbehandling af både børn og voksne. SDCA har organisatoriske referencer til såvel en bestyrelse som til Aarhus Universitetshospital.

Læs mere om Steno Diabetes Center Aarhus her (hjemmeside under opbygning) og følg med på LinkedIn.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.