Jobbet "Afdelingslæger søges ved Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vi tilbyder to spændende stillinger som afdelingslæge til besættelse i Akutafdelingen pr. 1. august 2020 eller efter nærmere aftale. Der er tale om en fast stilling samt et vikariat på seks måneder. Det vil sige vikariatet er ledig fra 1. august 2020, eller efter nærmere aftale, til 28. februar 2021. Stillingerne er begge på 37 timer pr. uge.
 
Er du vores nye afdelingslæge?
Akutafdelingen er den primære indgangsdør for akutte patienter til Aarhus Universitetshospital og i afdelingen varetages visitation, modtagelse og behandling af akutte patienter. Vi er 14 akutlæger i afdelingen og sammen arbejder vi i et dynamisk miljø med patienten i fokus og med mulighed for dialog med alle specialer i huset. Med det nye speciale i akutmedicin, vil afdelingen som Universitetsafdeling og Traumecenter komme til at spille en central rolle i den nye speciallægeuddannelse.
 
Du vil møde engagerede kolleger og en akutafdeling, der samarbejder på tværs af alle faggrupper om at modtage den akutte patient. Vi har en organisatorisk velfungerende afdeling med en homogen akutlægegruppe og et rigtig godt tværfagligt samarbejde. Du vil indgå i det lægefaglige kollegium, der på døgnbasis varetager opgaven som Akutafdelingens speciallæge i front.

De faglige udfordringer er brede og veksler fra helt akutte livstruende tilstande til mere generelle henvendelser i skadestuen. Der er klare retningslinjer for samarbejdet omkring de akutte patienter og særlige teams, der kan tilkaldes ved behov, hvilket givet mulighed for hurtig og kompetent hjælp ved modtagelse af de mest syge og svært tilskadekomne patienter. Derudover vil man fungere som en del af hospitalets akutkoordination og indtager en væsentlig organisatorisk rolle i koordinering og udnyttelse af det samlede hospitals ressourcer ved modtagelse af akutte patienter.
 
Afdelingen har uddannelsessøgende læger ansat i KBU-stillinger, introduktionsstillinger i Akutmedicin og læger i hoveduddannelse til Almen Medicin - hvorfor uddannelse og supervision er en central og vigtig del af arbejdet i afdelingen, hvor Akutlægen er rollemodel og kulturskabende for nyuddannede læger. Med det nye speciale i Akutmedicin vil afdelingen på længere sigt få hoveuddannelsesstillinger i Akutmedicin, en opgave, som vi sammen glæder os til at løfte i vores afdeling.
 
Kvalifikationer for uddannelse og kompetencer 
Speciallæge i et akut relevant speciale
 • fagområdeuddannelse i akutmedicin eller tilsvarende, alternativt må ansøgeren være indforstået med at gennemføre akutuddannelsen for læger i Region Midtjylland
 • bred klinisk erfaring indenfor modtagelse og behandling af akutte patienter
 • erfaring som leder af forskellige behandlerteams
 • erfaring med udarbejdelse af instrukser og retningslinjer
 • evne til at samarbejde på tværs af fag og specialer.

Vi forventer, at du
 • har lyst til faglig og personlig udfordring og udvikling
 • har gode kommunikative og pædagogiske evner
 • har lyst til at indgå i forsknings- og kvalitetsmæssige projekter
 • er en god kulturskabende rollemodel
 • arbejder patientsikkert og sætter patientens behov i centrum.

Vi tilbyder
 • en afdeling med et velfungerede tværfagligt samarbejde og en ambition om at blive landets førende akutafdeling
 • et udfordrende og spændende job, hvor du vil være en del af udviklingen indenfor akutmedicin
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig uddannelse og udvikling med fokus på akutmedicinske kompetencer.
 
Akutafdeling på AUH
Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Akutafdelingen modtager patienter fra et område med 400.000 borgere og er traumecenter for hele regionen. Afdelingen består aktuelt af skadestue, traumecenter, akutafsnit med i alt 40 senge, lægevagt, Hospitalsvisitation, Center for Voldtægtsofre og Center for Akutforskning.
 • Traumecenteret modtager akut kritisk syge patienter og traumepatienter på højt specialiseret niveau. Desuden varetager Traumecenteret beredskabsfunktion ved storulykker, koordinering af meldte patienter på vej og akutsygehusets sengekapacitet
 • Skadestuen modtager og behandler akut opståede skader og rummer tillige lægevagtens call center og konsultation
 • Akut Voksenafsnit modtager uafklarede medicinske, ortopædkirurgiske og kirurgiske patienter til korttidsindlæggelse
 • Akut Børneafsnit
 • Akut Psykiatri
 • Hospitalsvisitationen visiterer alle akutte patienter til Aarhus Universitetshospital.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Vil du høre mere om stillingen 
Kontakt specialkonsulent Jeannie Rumph på 7845 0299 eller på jearum@rm.dk for stillingens funktionsbeskrivelse eller kontakt ledende overlæge Ole Mølgaard på olemoe@rm.dk for yderligere information.

Ansøgningsfrist den 21. juni 2020. Der afholdes ansættelsessamtaler den 23. juni 2020, efter 15.00.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.