Jobbet "Sundhedsfagligt personale som "Corona hjælpere" til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Tre midlertidige stillinger som "coronahjælper" ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Akutafsnit 1 og Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse snarest muligt og til den 31. december 2020. Evt. med mulighed for forlængelse. Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger på 37 timer pr. uge, men kan efter ansøgers ønske besættes på 32-37 timer/uge eller som studiejob på mindre timetal.

Om stillingen:
Vi søger sundhedsuddannede personer, du kan være SSA, ergoterapeut, fysioterapeut, FADL vagt eller evt. sidste års studerende på en sundhedsfaglig uddannelse. Det er vigtigt, at du er kendt med at færdes i et hospitalsmiljø, er kvik til at lære nyt og har lyst til en stilling hvor arbejdsopgaverne er foranderlige. Vi lægger vægt på at du er serviceminded, kan tage ting af dig selv og er god til at indgå i det kollegiale samspil på en travl afdeling.
Du er meget velkommen til at indgå i et fællesskab med terapeuterne, men den primære opgave i denne stilling vil stadig være serviceopgaver relateret til OBS COVID afsnittet.
Du skal være fremmødestabil, pligtopfyldende, fleksibel og positiv.

Arbejdsopgaver: 
De primære arbejdsopgaver foregår på afsnit A2, som er vores OBS COVID afsnit. Her modtages akutte patienter som er OBS COVID, og de kommer i isolation indtil diagnosen evt. er afkræftet.
Dine opgaver er f.eks:
  • Opfyldning af isolationsudstyr på vogne udenfor patientstuerne
  • Pakke div. poser med medicinsk udstyr, trachealsug mm.
  • Klargøre kuverter til afsendelse af COVID-19 prøver
  • Gå til hånde for plejepersonalet som er i værnemidler, hente ting der skal bruges på stuen, evt. hente mad til patienterne og levere det i døren til patientstuen.
  • Oprydning og organisering i værnemiddeldepotet
  • Ad hoc opgaver

Arbejdstider:
Blandede dag- og aftenvagter på alle ugens dage.
Du skal påregne weekendvagt hver 3. weekend med efterfølgende hverdagsfri.

Om afdelingen/centret:
Akutafdelingen består af et modtagerafsnit, et behandlingsafsnit, en skadestue, akutklinikken i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen samt sekretariat og terapiafsnit.
Akutafsnit 1 modtager akutte uafklarede patienter, som får lagt behandlingsplan, observeres og vurderes inden for få timer. Det er korte, accelererede patientforløb.

Akutafsnit 2 er midlertidigt omdannet til OBS COVID afsnit, hvor akutte patienter med symptomer på COVID indlægges og behandles indtil COVID diagnosen er be- eller afkræftet. Alle patienter er i isolation, der en stor opgave i at vedligeholde depoter og vogne med værneudstyr.

Skadestuen modtager og behandler akut opståede ortopædkirurgiske skader og sygdomme.

Sekretariatet: døgnbemandet sekretærfunktion som har opgaver i hele akutafdelingen.

Terapiafsnittet: Ergo- og fysioterapeuterne i akutafdelingens terapiafsnit dækker indlagte og ambulante patienter i følgende specialer: akut, medicin, kirurgi, urologi, pædiatri, og intensiv.

I hele akutafdelingen er der et tæt og godt samarbejde, både mono- og tværfagligt, så både patienter og pårørende føler sig ventet og velkommen. Du bliver en del af dette samarbejde, og kan med denne stilling få en rigtig god erfaring i at arbejde på et travlt akutafsnit. Uanset hvilken faggruppe du tilhører, vil du som "coronahjælper"  komme rundt i alle hjørner af afdelingen og få et tæt samarbejde med mange faggrupper.

Ved ansættelsen bliver du tilknyttet terapiafsnittet og akutafsnit 1 og 2 i fællesskab. Din nærmeste leder bliver den ledende terapeut.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Gitte Johansen, tlf 78443801

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest onsdag den 10. juni 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.