Jobbet "Introstilling til Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

En introduktionsstilling ved Urologisk Afdeling ønskes besat fra 01.08.20 eller snarest derefter.

Vi søger en yngre læge, som er interesseret i at prøve kræfter med det urologiske speciale.

Vi kan tilbyde

  • Erfaring med både basal-, akut- og avanceret urologi
  • Operativ oplæring jf. introduktionsuddannelsens målbeskrivelse. Ydermere oplæring, så du selvstændigt kan udføre JJ-kateteranlæggelse, skrotalkirurgi, cystoskopi, flexcystoskopi m.m
  • Rig mulighed for forskningsaktivitet
  • Simulationstræning i laparoskopi, TUR-B, TUR-P, stenkirurgi og robotkirurgi
  • Mulighed for kursusaktivitet
  • En afdeling med fagligt og socialt engagement

Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer

Reservelægen indgår i forvagtslaget, som er et 2-skiftet vagtlag. Der er altid to urologiske forvagter på arbejde. I vagttiden passes ud over urologien også Plastikkirurgisk Afdeling. Bagvagten passes af afdelingslæger, 1. reservelæger og overlæger.

Det daglige kliniske arbejde er varieret og indebærer vagtarbejde, ambulatoriefunktioner og operationsdage.

Stillingen ønskes besat med en yngre læger, der ønsker kendskab til det urologiske speciale og evt. stiler mod speciallægeuddannelse i urologi.

Urologisk Afdeling
Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Næstved varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland.

Afdelingen varetager ud over basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL samt børneurologi. Derudover varetages udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme.

Urologisk Afdeling disponerer over 17 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 12 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit.

Der er stor ambulant virksomhed i det urologiske ambulatorium på begge matrikler.

Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af 1 ledende overlæge, 16 overlæger, 9 afdelingslæger, 10 1. reservelæger/hovedforløb i urologi og 16 reservelæger, heraf 8 i introstillinger, 6 i KBU og 2 i uklassificerede stillinger.

Undervisning
Afdelingen deltager i studenterundervisning ved Københavns Universitet.   

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital på: Film om SUH