Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Overlæge til den specialiserede epilepsifunktion på Rigshospitalet

En stilling som overlæge med 50-50% fordelt funktion mellem Afdeling for Hjerne- og nervesygdomme samt Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser med særlige funktioner indenfor epilepsiområdet opslås til snarlig besættelse

Afdeling for hjerne- og nervesygdomme og Afdeling for hjerne- og nerveundersøgelser på Rigshospitalet er begge landets største på området. Afdelingernes mål er, at patienter oplever gode forløb med høj faglighed og kvalitet.

Rigshospitalet varetager den højt specialiserede udredning og behandling af patienter med medicinsk intraktabel epilepsi i tæt samarbejde mellem flere af hospitalets afdelinger og eksterne samarbejdspartnere, f.eks. Epilepsihospitalet Filadelfia.

Neurocentret har som målsætning at effektivisere disse komplekse tværdisciplinære udredningsforløb og sikre patienter med uafklaret eller medicinsk intraktabel epilepsi hurtig udredning og tilbud om kirurgisk behandling, hvis muligt. En forudsætning for at denne målsætning kan opnås er et stærkt fokus på kvalitet og effektivitet samt tæt monitorering og justering af de mange delelementer, som indgår i udredningen.

Rigshospitalets Epilepsy Monitoring Unit (EMU) drives i fællesskab mellem Afdeling for Hjerne- og nervesygdomme og Afdeling for Hjerne- og Nervediagnostik, og involverer en række forskellige faggrupper. Der udføres årligt ca. 120 undersøgelser mhp diagnostisk afklaring, 60 undersøgelser med henblik på epilepsikirurgisk udredning og 18 undersøgelser med intrakraniel EEG registrering, som anvendes i udvalgte tilfælde.

Om afdelingerne

Du kan finde flere oplysninger om afdelingerne på https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/neurofysiologisk-klinik/Sider/default.aspx og https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/neuro/neurologisk-klinik/Sider/default.aspx

Dine arbejdsopgaver

Stillingen ønskes besat med en ansøger, som kan varetage afdelingernes arbejdsopgaver på højt fagligt niveau og som har interesse for og erfaringer med udviklingsarbejde.

Som daglig leder af EMU funktionen er du ansvarlig for den daglig ledelse af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, neurofysiologiassistenter og bioanalytikere med funktioner i EMUen og løbende sikre at disse besidder og vedligeholder relevante kompetencer. Du skal sikre rammer og standarder for oplæring i funktionen og facilitere det tværfaglige og tværdisciplinære samarbejde i EMUen.

Som proceskoordinator for de epilepsikirurgiske forløb er du ansvarlig for at fastholde og videreudvikle det omfattende kvalitetsarbejde, som har fundet sted på området. Dette omfatter arbejdet med at sikre henvisninger af høj kvalitet, effektiv og hurtig visitation og planlægning af forløb, sikre systemer til dokumentation af nøgletal og monitorering af målsætninger og reagere på evt. afvigelser ved dialog mellem EMUens styregruppe og øvrige relevante aktører. Det overordnede faglige ansvar for forløbene varetages af hhv. lederen af Epilepsiklinikken, Afdeling for Nerve- og Hjernesygdomme og lederen af EEG-funktionen, Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, hvortil du har faglig reference. Ledelsesmæssig reference er de ledende overlæger for de nævnte afdelinger.

Desuden indgår du i ambulatoriefunktionen i Epilepsiklinikken.

Hovedtjenestested er Rigshospitalets Blegdamsvejmatrikel, men tjeneste på Glostrupmatriklen vil kunne finde sted som led i funktion på Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser.

Stillingen er vagtfri, men ansøgeren forventes at deltage i opgaven med bedømmelse af akut og kontinuert EEG p.t. på hverdage frem til kl. 19 og i weekender og helligdage 10.30 -18 alle årets dage.

Der vil blive afsat tid til varetagelsen af de administrative og organisatoriske opgaver.

Forventninger og kvalifikationer

 • Du er speciallæge i klinisk neurofysiologi og neurologi eller speciallæge i neurologi med fagområdeuddannelse i neurofysiologi.
 • Du har et højt fagligt niveau og rutine indenfor ansvarsområdet.
 • Du har gode kommunikative og pædagogiske evner til samarbejdet med såvel afdelingens forskellige faggrupper og med vores mange samarbejdspartnere indenfor og udenfor Rigshospitalet.
 • Der forventes selvstændigt initiativ og aktivitet i forhold til kvalitetsudvikling og forskningsaktiviteter indenfor ansvarsområdet.
 • Du skal bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø og god trivsel i afdelingerne.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen (37 timer/uge) vil finde sted i henhold til de mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger indgåede aftaler. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Jesper Erdal, telefon 29800840, mail jesper.erdal@regionh.dk, eller ledende overlæge Steffen Birk, mobil 31476073, mail steffen.birk@regionh.dk

Ansøgningsfrist 1/8 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Anne Moldt Jensen
  anne.moldt.jensen@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Neurologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  225262
 • Quick-nr.
  393690
 • Ansøgningsfrist
  01-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Anne Moldt Jensen
  anne.moldt.jensen@regionh.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Neurologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  225262
 • Quick-nr.
  393690
 • Ansøgningsfrist
  01-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge til den specialiserede epilepsifunktion på Rigshospitalet"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.