Jobbet "2 afdelingslæger til kirurgisk sektion på Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Er du speciallæge i kirurgi og leder efter et nyt job – hvor du kan udvikle både dig selv og patientbehandlingen - hvor du får gode kolleger og det er sjovt og spændende at gå på arbejde? Er du drevet af høj faglighed, har gode samarbejdsevner, og ser du muligheder frem for forhindringer?

Så leder vi lige præcis efter dig!

Vi søger pr. 1/10 eller snarest derefter 2 afdelingslæger til kirurgisk sektion på Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Herlev Hospital.

De opslåede stillinger

Vi søger to speciallæger i kirurgi, som vil blive tilknyttet team efter interesse og kompetencer. Stillingerne er med vagt.

Vi søger

  • Dygtige og engageret klinikere, der prioriterer en høj kvalitet i det kliniske arbejde, egen udvikling og udvikling af afdelingen
  • Kirurger med interesse i vejledning og uddannelse af studenter og yngre kollegaer – samt det øvrige personale i kirurgisk sektion
  • Medarbejdere, der værdsætter og bidrager til et godt arbejdsmiljø og et velfungerende samarbejde både internt i afdelingen og på hospitalet
  • Kirurger med en vis interesse i forskning, og vi forventer, at man deltager i undervisning på afdelingen

 

Afdelingens funktioner

Afdelingens kirurgiske bemanding består aktuelt af 2 professorer, 21 overlæger, 9 afdelingslæger og en specialeansvarlig overlæge, desuden har afdelingen et stort antal læger under uddannelse.

Gastroenheden er en kombineret medicinsk og kirurgisk enhed, der udreder og behandler patienter med gastroenterologiske og hepatologiske lidelser. Gastroenheden er opdelt i en medicinsk og kirurgisk sektion med separate sengeafsnit og ambulatoriefunktion, men med fælles endoskopi. Til afdelingen er desuden knyttet et forskningslaboratorium.

Afdelingens optageområde er på ca. 425.000, hvilket gør den til en af de største i Danmark, med deraf følgende stort akutindtag.

Afdelingen er en universitetsafdeling, der deltager i studenterundervisningen og i speciallægeuddannelsen på alle niveauer.  

Kirurgisk sektion

’Øvre team’ varetager et ret stort volumen af hernie-galdekirurgi samt udredning af øvre GI-cancer.

Kolo-rektal teamet varetager benign og malign kolo-rektalkirurgi, kolo-rektal cancer, fistelkirurgi og IBD-kirurgi. Vi har højt specialiseret funktion i analcancer og fistler.  

Akutteamet varetager behandling af alle typer akut kirurgi inkl. ”mindre traumer” og er ansvarlige for især de såkaldte AHA-patienter – akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter.

Endoskopiafsnittet er et stort selvstændigt afsnit i Gastroenheden med 7 fastansatte overlæger inkl. en professor. I afsnittet udføres almindelige og avancerede diagnostiske og terapeutiske endoskopiske procedurer som f.eks. EUS, ERCP, kolangioskopi, dobbelt-ballon enteroskopi.

Der er generelt i afdelingen et aktivt forskningsmiljø på højt internationalt fagligt niveau.

Forskning og faglig udvikling

Afdelingen satser målrettet på uddannelse og forskning. I 2019 blev der nedsat et forskningsudvalg, hvor medlemmerne af udvalget har til opgave at udbygge de eksisterende forskningsmiljøer til en synlig, professionel og robust forksningsorganisation. Derudover har udvalget til opgave at opdyrke et levende forskernetværk for både mere og mindre erfarne forskere i afdelingen.

Vagten

Afdelingslægerne vil indgå i bagvagtslaget med en 2-delt tilstedeværelsesvagt. Der er p.t. 17 i vagtlaget. Der er yderligere 2 forvagter, 2 mellemvagter og en tilkalde-bagvagt (B2) i vagt.

 

 

Ansøgning

Ansøgerne anmodes om at beskrive sine kvalifikationer i forhold til de 7 lægeroller (medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse- og administration, sundhedsfremme, akademiker og professionel).

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Tillæg efter kompetencer og ansvarsområder aftales i forbindelse med ansættelsen.

Praktiske oplysninger kontakt specialeansvarlig overlæge Jakob Lykke, jakob.lykke@regionh.dk eller ledende overlæge Benedicte Wilson, benedicte.vibjerg.wilson@regionh.dk

Ansøgningsfrist:  17.09.2020 kl. 23.59

Samtaler forventes afholdt torsdag d. 24. september 2020

Kontakt maria.edith.taudorf@regionh.dk