Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Ledende overlæge, KDA

Sydvestjysk Sygehus er i gang med en spændende udvikling og transformation frem mod 2022, hvor sygehuset bliver et universitetssygehus.
Den ledende overlæge skal, sammen med sygehusets direktion og øvrige ledelse, bidrage til, at de rette akademiske og forskningsmæssige kompetencer er tilstede, når sygehuset modtager de første medicinstuderende fra SDU i efteråret 2022.
Sydvestjysk Sygehus ønsker at være blandt landets bedste sygehuse, både i forhold til at levere diagnostik og behandling i topklasse og i forhold til at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og udvikler sig. Sygehusets kommende status som universitetssygehus er en vigtig del af denne strategi.
Sygehuset gør sig allerede bemærket gennem innovative, organisatoriske løsninger, der styrker og fremmer både udredning, diagnostik og behandling – og et sammenhængende og effektivt patientforløb. Etableringen af Center for Tromboemboli – det første af sin art nationalt og internationalt – er et eksempel på dette.  

Stillingen
Den ledende overlæge i KDA skal, i tæt samarbejde med driftschefen, lede en klinisk diagnostisk afdeling, som består af følgende specialer/enheder: Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi og Blodbank, Klinisk Mikrobiologi og Molekylærbiologi, Klinisk Patologisk Anatomi, Blodprop og Behandling samt Infektionshygiejne.

KDA er unik i forhold til andre tilsvarende afdelinger i Danmark. De mange forskellige specialer og faggrupper, herunder læger, bioanalytikere, kemikere og andre specialister, kræver særlig ledelsesmæssig opmærksomhed med henblik på at sikre sammenhængskraft, synergi, fælles retning og kultur. Den ledende overlæge har sammen med driftschefen en vigtig rolle i prioritering og udmøntning af denne opgave. Fortsat udvikling og forbedring af ydelser samt formidling af en ressourcebevidst tilgang fra rekvirenterne er ligeledes vigtige indsatsområder. Prioritering af forskning og innovation er centrale opgaver for den ledende overlæge. KDA har et godt og tæt samarbejde med sygehusets kliniske afdelinger, herunder blandt andet med FAM. Beslutningsvejene i afdelingen er korte og effektive, og der lægges vægt på en løsningsorienteret tilgang til udfordringer.
Den ledende overlæge skal, sammen med driftschefen, sikre et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde og samspil, såvel internt i afdelingen mellem de forskellige specialer og faggrupper som i forholdet til øvrige samarbejdspartnere.
Den ledende overlæge skal bidrage til – og tage ansvar for – den overordnede strategiske udvikling af det samlede sygehus hen mod sygehusets status som universitetssygehus fra 2022.
Det er centralt for stillingen som ledende overlæge, at opgaven med at tiltrække, fastholde og udvikle højtkvalificerede medarbejdere spiller en vigtig rolle.

Personlige egenskaber
Den ledende overlæge skal bidrage positivt til et velfungerende samarbejde og samspil i afdelingsledelsen og være med til at sikre, at afdelingsledelsen optræder professionelt og samstemt i de forskellige situationer, som afdelingsledelsen er en del af. Den ledende overlæge skal kunne oversætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger, så de kan omsættes til meningsfulde og inspirerende aktiviteter i afdelingens og de enkelte specialers drift.
Den kommende ledende overlæge skal have stærke kommunikative og relationelle kompetencer, som bringes i spil både internt i afdelingen og i samspillet med andre interessenter og samarbejdspartnere. Den daglige ledelsespraksis kommer til udtryk gennem et åbent, tillidsskabende og respektfuldt samarbejde, hvor oprigtig interesse for alle specialer og fagligheder, samt vilje til både at støtte og udfordre, skaber de bedste resultater.
Stillingen ønskes besat med en ledende overlæge, som kan veksle mellem at lytte og involvere, og som samtidig udviser handlekraft, træffer beslutninger og tager ejerskab for opgaverne.
Den kommende ledende overlæge skal kunne anlægge et helhedsblik på den strategiske udvikling af egen afdeling og sygehuset. Den ledende overlæge skal samtidig besidde en analytisk kapacitet, der gør det muligt at analysere komplekse faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer indenfor de enkelte specialer og på tværs af specialerne.  
Den ledende overlæge skal være speciallæge i et af afdelingens specialer. Ledelseserfaring og -uddannelse er en klar fordel, mens lyst og vilje samt engagement og energi til at bedrive ledelse en forudsætning. Det forventes, at den kommende ledede overlæge har forskningserfaring.

Tiltrædelse
1. januar 2021

Ansøgning
Søg stillingen via www.muusmann.com/stillinger senest søndag den 1. november 2020 og læs mere om stillingerne i stillings- og personprofilen på www.muusmann.dk

Ansøgere vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller: Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.
Kontakt gerne lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster, tlf. 79 18 20 05 eller partner i MUUSMANN, Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Kontaktperson
  Anna-Marie Bloch Münster
  Tlf. 79 18 20 05
 • Adresse
  Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Leder, Specialeansvarlig overlæge
 • Speciale
  Klinisk biokemi & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Quick-nr.
  397878
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Adresse
  Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
 • Kontaktperson
  Anna-Marie Bloch Münster
  Tlf. 79 18 20 05
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Leder & Specialeansvarlig overlæge
 • Speciale
  Klinisk biokemi & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2021
 • Quick-nr.
  397878
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ledende overlæge, KDA"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.