Jobbet "Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter søges til bemanding af de medicinske og akutte standardsenge i forbindelse med Aalborg Universitetshospitals fortsatte indsats med COVID-19" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Medicin og Akut

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Vil du indgå i et fast team, der plejer og behandler COVID-19 patienter og derved opnå nye sygeplejekompetencer til den infektionsmedicinske, lungemedicinske og akutte patient? -  så er det dig vi søger.

I takt med at hospitalets opgave i indsatsen med COVID-19 har ændret sig til en mere langsigtet og robust fase, har hospitalet fremadrettet behov for at integrere pandemipatienterne ind i den daglige drift.

Det er derfor besluttet, at hospitalet skal bemande pandemisenge på trin 1 og 2 med fast personale, sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter, så længe behovet er derfor.
Der er tale om faste stillinger uanset COVID -19 afsnit og arbejdsopgaver.                                                                              
Du ansættes på Aalborg Universitetshospital og bliver dermed en del af et stærkt fællesskab, hvor vi yder behandling og pleje af højeste kvalitet til vores patienter og skaber det bedste arbejds- og uddannelsesmiljø for hinanden.

Om opgaverne
De medicinske og akutte COVID-19 senge bemandes med sundhedsfagligt personale og er organiseret og placeret med modtagelse i Skademodtagelsen, observation i Akut Modtagerafsnit (AMA) og indlæggelse i Infektionsmedicinsk sengeafsnit 7Ø og Lungemedicinsk afdeling 6V. 
Efter ønske vil du blive tilknyttet til en af de ovennævnte afdelinger, hvor du vil indgå i dennes samlede arbejdsportefølje.

Om dig
Du er nyuddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent eller har arbejdet med dit fag i flere år, men vil gerne prøve noget nyt. Uanset motivation har vi brug for dig. Vi leder efter dig, der motiveres af det tætte samarbejde med både patienter og kollegaer. Du bidrager med godt humør, du er imødekommende og har et fleksibelt mind-set, forstået på den måde, at du hurtigt kan skifte retning, hvis det er påkrævet. Du er positiv og imødekommende samt bidrager til det gode arbejdsmiljø.

Vi tilbyder
Vi har løbende fokus på din faglige og personlige udvikling i jobbet, så vi sikrer patientbehandling af højeste kvalitet – og et arbejdsmiljø, hvor læring og uddannelse er en hjørnesten. Du får et grundigt oplæringsforløb målrettet dine arbejdsopgaver. Vi arbejder ud fra faglige procedurebeskrivelser og evidensbaserede kliniske retningslinjer, som sikrer, at vores hospital altid er i udvikling og arbejder ud fra den nyeste viden. Om kort tid flytter Aalborg Universitetshospital i nye rammer på den nye matrikel i Gistrup, hvor du med et job hos os også sikrer dig en plads midt i fremtidens udvikling.

Det praktiske
Ansøgningsfrist den 25. oktober 2020 med ansættelse 1. december 2020 eller efter aftale.   
Samtaler afholdes i uge 44.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Dansk Sygepleje Råd (sygeplejersker) og Danske Regioner og FOA (social- og sundhedsassistent).

Arbejdstid: Vi tilbyder fuldtid, og du har medindflydelse på, at din vagtplan kan tilpasses dine behov. Der vil være aftenvagter, nattevagter og weekendarbejde.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:
  • Skademodtagelsen: Rikke Skuldbøl Nielsen, tlf.: 97664356 / Charlotte Hassing, tlf.: 97444355
  • Akutmodtagerafsnit: Hanne Skaarup Pedersen, tlf.: 97664321 / Winnie Poulsen, tlf.: 9764320
  • Infektionsmedicinsk Afdeling: Maj-Britt Nørgaard, tlf.: 97663925
  • Lungemedicinsk Afdeling:  Inge Smed, tlf.: 97664780


Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.