Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Udviklings- og implementeringsradiograf ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital

Vi søger en radiograf på fuld tid med funktion som udviklings- og implementeringsradiograf for vores MR speciale på tværs af afsnittene på Røntgen og Skanning pr. 1. februar 2021.

Hvis du er dedikeret og efterspørger nye udfordringer inden for et spændende radiograffagligt område, er stillingen måske lige netop noget for dig. Din opgave bliver at samle og koordinere specialet på tværs af Røntgen og Skanning, med fokus på den faglige kvalitet og udvikling. 
 

Dine ansvarsområder og opgaver er primært at

 • have fokus på udvikling, implementering og omsætning af ny viden til klinisk praksis indenfor MR på tværs af Røntgen og Skanning
 • være bindeled til at afdelingen får udfærdiget og opdateret fælles patientinformationer, protokoller og retningslinjer, samt sikre opdateringen i e-Dok.
 • være aktivt udforskende, analyserende og reflekterende over fagområdets problemstillinger
 • initiere debat om radiograffaglige problemstillinger/handlinger og medvirke til at skabe en kultur i hele Røntgen og Skanning, således at disse naturligt opfattes som mulige udviklingsprojekter
 • kvalitetsudvikle klinisk praksis samt medvirke til at evidensbasere fagområdet
 • planlægge, gennemføre og vejlede kollegaer i at udføre specielle radiograffaglige handlinger
 • bidrage til at kvalificere patientsikkerhedsarbejdet på afsnittene
 • være medansvarlig for afvikling af protokolmøder og teammøder
 • erhverve og formidle nyeste viden internt og eksternt.


Din ansættelse vil tage udgangspunkt i Afsnit 6, hvor din tid vil veksle mellem funktionsopgaverne samt den daglige drift. Tiden til opgaver vil afhænge af de forskellige opgavers omfang og vil ad hoc aftales med din nærmeste leder.

På Røntgen og Skanning er vores MR maskinpark fordelt på fire afsnit

 • Afsnit 3 – To MR skannere. En 3T Simens og en 1.5 T Philips.
 • Afsnit 7 – To MR skannere. En 3T Simens og en 1.5 T Philips.
 • Afsnit 6 – Fem MR skannere. En 3T Simens, to 1.5 T Siemens, en 1.5 T Philips samt en 1.5 T GE. To af skannerene i afsnit 6 deles med Aarhus Universitet, Klinisk Institut.
 • Afsnit Neuro – Tre MR skannere. To 3 T Siemens og en 1.5 T Philips. Den ene 3T skanner deles med Center of Functionally Integrative Neuroscience.


De enkelte afsnit På Røntgen og Skanning har MR specialeansvarlige radiografer, som sammen med de ansvarlige overlæger varetager den daglige koordinering og planlægning, med fokus på det optimale patientforløb. Du vil skulle indgå i samarbejdsrelationer med de øvrige udviklings- og implementerings radiografer, de specialeansvarlige radiografer, overlæger samt eksterne samarbejdspartnere/leverandører.  

Stillingen ønskes besat af en radiograf der

 • brænder for MR
 • har relevant faglig efter- eller videreuddannelse
 • besidder udviklings- og projektkompetencer
 • har gode formidlingsevner og kan agere som inspirator for de specialeansvarlige kollegaer
 • kan samarbejde på tværs med henblik på at samle og koordinere faglige indsatsområder
 • har lyst til at deltage i højtspecialiserede tværfaglige teams.


 Det vi godt kan lide ved vores arbejde på Røntgen og Skanning

 • En travl, udfordrende og uforudsigelig hverdag
 • Et indholdsrigt arbejde som har stor betydning for den enkelte patient
 • Et godt tværfagligt samarbejde med de øvrige faggrupper i afdelingen
 • Et speciale i konstant udvikling
 • Deltagelse i uddannelsen af vores studerende.


Røntgen og Skanning er fordelt på otte afsnit på Aarhus Universitetshospital i Skejby, fordelt i en Nord-, Øst- og en Sydlig del. Røntgen og Skanning har i alt ca. 350 ansatte, hvoraf 175 er radiografer eller røntgen-sygeplejersker. Vi udfører ca. 350.000 undersøgelser om året. Vores vision er at tilhøre eliten for radiologiske ydelser på et universitetshospital, og vi ønsker at være patienternes og de fagprofessionelles sikre valg. Radiograffaglig udvikling og kvalitetssikring vil indgå, som en naturlig del af din hverdag på afdelingen. Vi har et veltilrettelagt og individuelt introduktions-/oplæringsprogram.

Vi er uddannelsessted for radiografstuderende fra University College Nordjylland UCN og har studerende i alle de kliniske uddannelsesforløb.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Afdelingsradiograf Helle Gloggengiesser Darø på helldaro@rm.dk eller tillidsrepræsentant for radiograferne Tau Vendelboe på tauven@rm.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Med funktionen som MR udviklings- og implementeringsradiograf følger et funktionstillæg på kr. 17.742 årligt (niveau 2018). Funktionen som udviklings- og implementerings radiograf varetages tre år ad gangen, hvorefter den genforhandles internt. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 8. december 2020. Samtaler forventes afholdt torsdag den 17. december 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.  • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Helle Gloggengiesser Darø
  4046 5575
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Radiograf
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2021
 • Regionens jobnr.
  25697
 • Quick-nr.
  399856
 • Ansøgningsfrist
  08-12-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Helle Gloggengiesser Darø
  4046 5575
 • Stillingstyper
  Radiograf
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2021
 • Regionens jobnr.
  25697
 • Quick-nr.
  399856
 • Ansøgningsfrist
  08-12-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Udviklings- og implementeringsradiograf ved Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.