Jobbet "Fogedvænget har fået nye indskrivninger igen og søger fast socialfagligt personale" er udløbet

Region Midtjylland

Fogedvænget

Fogedvænget 25, 8722 Hedensted

Dit næste skridt
Specialområde Børn og Unge (SBU) er ét af de i alt otte specialområder inden for Region Midtjyllands specialiserede socialområde.

SBUs målgruppe er karakteriseret ved både normalt- og ikke normalt begavede børn og unge med komplekse problemstillinger såsom gennemgribende udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, specifikke indlæringsvanskeligheder, tvangspræget adfærd og/eller hjerneskader.

Fogedvænget er en specialpædagogisk døgnafdeling med intern skole. Vi er en afdeling i SBU beliggende på Fogedvænget 25 i Hedensted. Vi har fjorten børn og unge boende. Målgruppen er kendetegnet ved at have gennemgribende udviklingsforstyrrelser med varieret funktionsniveau, samt evt. problemskabende/udadreagerende adfærd. Alle børn og unge har et stort behov for struktur og genkendelighed i hverdagen. Vi udvider igen i vinteren med flere pladser og søger derfor nyt personale.

Vi ønsker fra dig:
 • At du er uddannet pædagog, psykomotorisk terapeut, ergoterapeut eller har en anden, relevant socialfaglig baggrund;
 • At du kan se dig selv skabe tryghed, udvikling og livskvalitet for vores børn og unge;
 • At du gerne har erfaring med bl.a. TEACCH, Low Arousal, sansemotorik, specialpædagogisk børnemassage og alternativ kommunikation;
 • At du med afsæt i hverdagen kan arbejde målrettet og struktureret med dokumentation og delmålsarbejde;
 • At du har et godt overblik og med lethed finder konstruktive løsninger;
 • At du har sans for at balancere mellem faglighed, medmenneskelig omsorg og etiske hensyn;
 • At du udviser loyalitet overfor den faglige retning og trufne beslutninger;
 • At du er bevidst om at arbejdsmiljø er et fælles anliggende;
 • At du kan arbejde fast hver anden weekend;
 • At du har kørekort til bil.

Vi tilbyder:
 • Et stærkt fagligt miljø med fokus på det, vi kan sammen
 • Løbende opkvalificering b.la. med en grunduddannelse i Low Arousal samt andre relevante kurser;
 • Grundig introduktion, oplæring og intern mentorordning;
 • Intern og ekstern supervision;
 • Gode kolleger og daglig ledelse der støtter og giver dig mulighed for at arbejde med din egen fagprofessionelle udvikling;

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem den forhandlingsberettigede organisation og Region Midtjylland.

Der er tale om 1-2 stillinger, 37 timer om ugen i gennemsnit med aften arbejde, men mulighed for deltid, hvis du ønsker det. Derudover arbejde hver anden weekend. Ligeledes søger vi tilkaldevikarer.

Ansøgningsfristen er fredag d. 18. december 2020.

Samtaler afholdes løbende.

Ansættelse pr. 1. januar 2021 2020 eller tidligere.

Har du yderligere spørgsmål, eller har lyst til en rundvisning i huset, er du velkommen til at tage kontakt til afdelingsleder Jesper Christiansen tlf. 4070 0047 eller pædagogisk teamleder Louise Meyhoff tlf. 2053 2126.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.