Jobbet "Center for Neurorehabilitering - Filadelfia søger ergoterapeut" er udløbet

Region Sjælland

Filadelfia

Kolonivej 25, 4293 Dianalund

Dit næste skridt

En af vores gode trofaste medarbejder har valgt at søge nye udfordringer og der er derfor en stilling på 37 timer/uge ledig pr. 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Center for Neurorehabilitering – Filadelfia (CfN – Filadelfia) yder intensiv specialiseret neurorehabilitering til voksne, som har pådraget sig moderate til svære følger efter hovedtraume, apopleksi eller anden form for erhvervet hjerneskade. Vores døgnklienter er i gennemsnit indskrevet 2-5 måneder. Til opholdet hører hjemmebesøg der evt. kan være fulgt op af hjemmetræning og der kan yderligere suppleres med et transitionsforløb.

I CfN følges Anne Fisher’s model OTIPM i den ergoterapeutiske arbejdsproces. Redskaberne COPM, AMPS og A-ONE anvendes målrettet. Arbejdet tilrettelægges tværfagligt i samarbejde med klienten og foregår i funktionelle dagligdags aktiviteter og lystbetonede interesseområder.

Der arbejdes på såvel krops- som aktivitets- og deltagelsesniveau indenfor ICF-rammen. Guidet interaktionsterapi (Affolter-modellen®), Facio-Oral-Trakt-Terapi (F.O.T.T.®), holdnings- og bevægelsesfacilitering (Bobath-koncept) samt Neurodynamisk mobilisering er vores basale terapeutiske tiltag. Videre rehabiliteringsteorier og -metoder integreres, hvis indikeret. I forbindelse med forflytninger anvendes principperne fra Kinæsthetics.

CfN hører under Filadelfia, som er en selvejende non-profit institution. Filadelfia driver såvel en forskningsafdeling samt en udviklings- og uddannelsesafdeling, hvor kurser i neurorehabilitering med undervisere fra ind- og udland løbende tilbydes. I CfN-Filadelfia modtager nye kolleger målrettet introduktion til specialet over en længere indkøringsperiode, og der er gode muligheder for at videreudvikle sig både fagligt og personligt gennem sparring med vores erfarne fagprofessionelle (neurologer, neuropsykologer, talepædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker/SSA’er, ergoterapeuter og fysioterapeuter), som er en del af de tværfaglige teams. CfN-Filadelfia inviterer endvidere regelmæssigt eksterne specialister til at afholde temadage og bidrage med klinisk supervision.

I efteråret 2019 flyttede CfN Filadelfia til nye fysiske rammer der på bedste vis favner den neurorehabiliterende tanke og indsats. I de nye bygningsmæssige rammer er der skabt forbedrede vilkår for rehabiliteringsindsatserne samt etableret et udendørs træningsmiljø målrettet hjerneskaderamte. I forvejen udgør Filadelfias store grønne områder et både stimu­lerende samt rekreativt udemiljø, som fortsat vil blive benyttet flittigt i den daglige træning.

Vi søger en kollega der:

  • Har ambitioner om til stadighed at udvikle sig fagligt og personligt
  • Har erfaring med neurorehabilitering eller anden relevant bred klinisk erfaring
  • Er idérige og handlekraftige i forhold til de ofte meget komplekse opgaver som vores klienter udfordrer os med
  • Er åben, fleksibel og engageret,
  • Kan prioritere egne opgaver og samtidigt medvirke og bidrage til et godt fungerende tværfagligt samarbejde

Ergoterapeuter hos CfN-Filadelfia indgår i husets tværfaglige vagtplan. Der arbejdes fortrinsvis i dagvagt med en fast ugentlig aftenvagt (13-21) og dagvagt hver fjerde weekend. Derved sikres det, at 24-timers rehabiliteringskonceptet kan gennemføres på et højt terapeutisk niveau, og at vores klienter får størst mulig effekt af opholdet.

Yderligere oplysninger eller aftale om et evt. besøg i afdelingen fås ved henvendelse til afdelingsterapeut Dorte Dahl tlf. 58 27 12 68

Læs mere om CfN-Filadelfia på internetsiden:

http://www.filadelfia.dk/epilepsihospitalet/neurorehabilitering

eller kontakt os for at modtage vores virksomhedsbeskrivelse

Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende regional overenskomst med Ergoterapeutforeningen. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan ses i opslaget på vores hjemmeside.

Du kan søge stillingen online: http://www.filadelfia.dk/job-presse/jobs/jobsoegning.

Ansøgningsfrist 24.1.2020 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugen efter.