Jobbet "Hvem skal være vores nye afdelingsjordemoder inden for arbejdstilrettelæggelse af hele fødeområdet på Fyn?" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B . Winsløws Vej 4, Indgang 55, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Vi søger en afdelingsjordemoder med visioner inden for vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse til en spændende stilling, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg på trivsel, fastholdelse, arbejdsmiljø og arbejdsglæde for en stor gruppe medarbejdere, der arbejder i forskellige vagtformer med alle med en høj grad af ulempevagter.

Stillingen er ledig fra 1.5.2021, men da vi forventer en vis overlevering af arbejdsopgaven fra den nuværende afdelingsjordemoder, vil der være en forventning om opstart ca. 1.4.2021.

Arbejdsområde
Den nye afdelingsjordemoder skal i samarbejde med de øvrige ledere inden for fødeområdet samt øvrige aktører have ansvaret for vagtplanlægning for fødeområdet i Odense og Svendborg, ferieplanlægning, normeringsberegning, lønindberetning, den akutte vagtdækning på begge matrikler i samarbejde med hhv. vagtcentral i Odense samt koordinerende jordemoder i Svendborg/afdelingsjordemoder. Afdelingsjordemoder får desuden ansvar for gravid-APV og ansvar for opfølgende samtaler med nyansatte jordemødre.

Desuden er det ønskeligt, at den nye afdelingsjordemoder gradvist overtager ansvaret for udrulning af masterplan for konsultationsområdet, inklusiv monitorering af behov for hhv. åbning/lukning af konsultationer samt fødsels- og forældreforberedelse. Dette i tæt samarbejde med afdelingsjordemoder med ansvar for konsultationsområdet.

Der må påregnes en vis aktivitet i Svendborg, da stillingen går på tværs af begge matrikler.

Afdelingsjordemoderen er nærmeste leder for en gruppe medarbejdere, hvoraf en større del vil være nyuddannede jordemødre og hvor fokus skal være på initiativer til fastholdelse af disse inden for faget.

Vi søger
Vi søger en afdelingsjordemoder med en visionær og stærk faglig profil, der brænder for sudoko løsninger, men samtidig har stærke relationelle kompetencer.

Vi søger en afdelingsjordemoder, der med afsæt i respekt for de bestående værdier, kan nytænke den nuværende organisering og samtidig være indstillet på, at der skal være et stort fokus på effektiv udnyttelse af ressourcerne.  

Den nye afdelingsjordemoder skal besidde et stort samarbejdsgen og have forståelse for, at medarbejdernes forskellige livssituationer kan kræve forskellige løsninger.

Det er ønskeligt, at ansøger har en vis erfaring med kompleks opgaveløsning, kan arbejde med mange bolde i luften, og i et eller andet omfang via tidligere ansættelse har demonstreret en vis gennemslagskraft.

Det er ønskeligt, at ansøger har videreuddannelse gerne på kandidat eller masterniveau eller er indstillet på at erhverve denne.  

Løn og ansættelsesforhold
I Henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og sundhedskartellet.  

Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i regionen.  

Der indhentes børneattest, idet der som led i ansættelsen, vil være direkte kontakt med børn under 15 år.  

Yderlig information 
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefjordemoder Anette Lund Frederiksen på mail: anette.frederiksen@rsyd.dk 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er onsdag den 24. februar 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den d. 26. februar

Ansøgning fremsendes via funktionen ”søg stillingen”.  

Vi glæder os til at høre fra dig.  

Få mere at vide om din nye arbejdsplads på www.ouh.dk.