Jobbet "Overlæge i klinisk neurofysiologi Neurologisk Afdeling, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt

En speciallæge i klinisk neurofysiologi eller speciallæge i neurologi med fagområdeuddannelse i klinisk neurofysiologi søges til besættelse af en stilling som overlæge pr. 1. juli 2021.

 

Vores afdeling

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit er en integreret del af Neurologisk Afdeling. Afdelingen varetager udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter fra Fyn og omkringliggende øer på hoved- og regionsfunktionsniveau samt af patienter fra hele Region Syddanmark på en række højt specialiserede områder. Samtlige subspecialer inden for neurologien er repræsenteret i afdelingen og organiseret i teams.

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit har to overlæger, to afdelingslæger i fagområdeuddannelse i klinisk neurofysiologi, 12 neurofysiologiassistenter og bioanalytikere samt tre sekretærer. Afsnittets teamledelse består af specialeansvarlig overlæge og afdelingssygeplejerske. Neurologisk Afdeling har seks professorer, 21 overlæger og 10 afdelingslæger. Dertil over 25 læger i uddannelsesstillinger. I alt har Neurologisk Afdeling 340 medarbejdere.

Neurologisk afdeling har to sengeafsnit i Odense, et cerebrovaskulært afsnit med 18 senge og et alment neurologisk afsnit med 15 senge. I Svendborg har afdelingen et neurorehabiliteringsafsnit med 38 senge samt to semineurointensive senge.

Neurologisk Forskningsenhed er en del af Klinisk Institut ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet (SDU). Forskningen varetages af seks professorer samt lektorer med tilknyttede Ph.d.-studerende ved enheden.

Neurologisk Afdeling indgår i tæt samarbejde med Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin (IMM), SDU.

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit varetager følgende kliniske opgaver:

 • EMG og ENG
 • Standard EEG og langtidsvideomonitorering
 • PSG og MSLT
 • Evokerede potentialer
 • Intraoperativ neuromonitorering ved hjerne- og rygkirurgi (IONM)
 • Testning af det autonome nervesystem i samarbejde med Neurologisk Forskningsenhed

 

Vores forventninger og dine kvalifikationer

 • Du er speciallæge i klinisk neurofysiologi eller speciallæge i neurologi med fagområdeuddannelse i klinisk neurofysiologi
 • Du har et højt fagligt niveau og kendskab til afsnittets kliniske opgaver
 • Du har eller er villig til at erhverve kompetencer indenfor IONM og er indstillet på at videreudvikle funktionen i samarbejde med kolleger fra Neurokirurgisk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling og Børneafdelingen
 • Du har stærke kommunikative og pædagogiske evner
 • Du vægter samarbejde med afdelingens medarbejdere og mange samarbejdspartnere højt
 • Du vægter uddannelse, kompetenceudvikling, forskning og innovation højt
 • Du bidrager proaktivt til et godt arbejds- og uddannelsesmiljø og sikrer god trivsel i afsnittet
 • Du sikrer en vedvarende kvalitetsudvikling af afsnittets ydelser
 • Du har en forståelse af Neurologisk Afdelings kerneopgave i tråd med Odense Universitetshospitals ambition om at være patientens universitetshospital og formår at tydeliggøre dette i hverdagen

 

Dine arbejdsopgaver

Stillingen ønskes besat af en ansøger, som har et solidt og indgående kendskab til afsnittets opgaver. Du vil i samarbejde med anden kollega fra afsnittet have ansvar for IONM. Ved behov kan du forvente en individuel kompetenceplan. Odense Universitetshospital har et tæt samarbejde med førende udenlandske eksperter indenfor IONM. Målet er, at udvide IONM funktionen i Region Syddanmark og dermed bidrage til konceptet for ”skånsom kirurgi”.

 

Nyt OUH

I 2023 står Danmarks største nybyggede universitetshospital færdigt. Nyt OUH bygges i forlængelse af Syddansk Universitet og vil udgøre et kraftfuldt center for behandling, forskning og uddannelse i absolut topklasse. Du vil få rig mulighed for at være med til at udvikle de nye neurologiske patientforløb. Vi er i fuld gang med at sætte det nye hold som skal føre vores afdeling ind i en ny tid med Nyt OUH.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen vil finde sted i henhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Ansøgningen disponeres i forhold til de syv lægeroller. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

 

 

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Michael Oettinger, telefon 65 41 24 75, mobil 21 64 67 56, mail: michael.oettinger@rsyd.dk eller specialeansvarlig overlæge Alexander Hess Lindberg-Larsen, mobil 24 65 52 93, mail: Alexander.Lindberg-Larsen@rsyd.dk

 

Ansøgningsfrist

Søndag den 7. marts 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 11.