Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Esrumvej 143, 3000 Helsingør

Recovery-mentor til botilbudsteamet, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør

Har du personlig erfaring med recovery fra psykisk sygdom? Har du lyst til at bruge dine erfaringer til at støtte andre mennesker i deres recoveryproces?

Vi søger en engageret recoverymentor til vores botilbudsteam på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør. Så hvis du er parat til en deltids stilling og er motiveret for at støtte andre i deres recoveryproces, vil vi meget gerne høre fra dig!

Din rolle og dine arbejdsopgaver
Du skal være med til at styrke den enkeltes recoveryproces og bidrage til processen ved at tilbyde individuel støtte i hverdagen. I den forbindelse får du til opgave at

 • ”Bygge bro” mellem behandlingssted og det enkelte menneske
 • Støtte og motivere patienter ved f.eks. at stå til rådighed for spontane samtaler
 • Bruge og fortælle om dine erfaringer fra eget sygdoms-og recovery-forløb for beboere, pårørende og personale på botilbuddene
 • Planlægge samtaler med patienter og pårørende med fokus på håb og muligheder for fremtiden
 • Aktivt deltage i det tværfaglige arbejde i dit team ved f.eks. teammøder og konferencer.

I teamet får du et tæt samarbejde med 5 sygeplejersker og 2 læger.

Velkommen indenfor hos botilbudsteamet
Psykiatrisk Center Nordsjælland etablerede i maj 2020 et specialiseret ambulant team for patienter der bor på 12 forskellige socialpsykiatriske botilbud i Nordsjælland. Vi har ca. 270 patienter tilknyttet botilbudsteamet. Botilbudsteamet er et af 4 teams i ambulatoriet, hvor de øvrige 3 er F-ACT teams.

Botilbudsteamets profil er et intensivt ambulant behandlingstilbud, idet teamet er ud kørende og har en akut tilkaldefunktion i dagtiderne. Vi har videre organiseret os således at vi besøger bostederne på faste ugedage.

Vores forventninger til dig
Der er ingen krav om specifikke faglige kvalifikationer, men om relevante personlige kompetencer og modenhed.

Du har egen erfaring med psykisk sygdom. Du har eller har haft en psykiatrisk diagnose og evt. et misbrug, og har i den forbindelse været tilknyttet hospitalspsykiatrien.

Vi ser gerne at du har erfaring med tilknytning til en kommunal støtteforanstaltning, f.eks. at du bor eller har boet på socialpsykiatrisk botilbud eller har modtaget kommunal støtte i eget hjem.

Desuden har du erfaring med og viden om: psykiske vanskeligheder, rehabilitering og det ”at komme sig” efter en psykisk sygdom.

Du har erfaringer med recovery. Du er kommet så langt i din recoveryproces, at du er parat til at gøre en forskel for andre. Du har arbejdet med din recovery på en måde, hvor du både kan inddrage og lægge distance til egne levede erfaringer, og du formår at vurdere, i hvilke situationer inddragelse af egne erfaringer kan være til gavn for andre.

Ligeledes forventer vi, at du:

 • har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • evner at skabe og fastholde udviklende relationer
 • kan indgå i tværfagligt teamsamarbejde og kan byde ind med eget perspektiv
 • har mod på at facilitere aktiviteter f.eks. grupper, ture ud af huset osv. på de forskellige bosteder
 • Har kørekort og egen bil

Vi tilbyder

 • Du bliver en af fire recovery-mentorer, hvor de tre andre er ansat i ambulatoriets 3 almindelige F-ACT teams. Her vil du få mulighed for at udveksle erfaringer og sparring
 • Supervision med andre recovery-mentorer
 • Ansættelsen giver automatisk adgang til peeruddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri
 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 20 timer og det er ønskeligt at timerne fordeles på tre hverdage om ugen. Stillingen ønskes besat den 1.maj 2021 eller efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for Omsorgsmedhjælpere indgået mellem FOA - Fag og Arbejde og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes ikke i henhold til individuel uddannelse.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen eller teamet, er du meget velkommen til at kontakte teamkoordinator Veronica Køhn på 23 25 66 51 eller på veronica.kohn@regionh.dk.

Ansøgningsfristen er torsdag den 15. april 2021, kl. 12.00.
Ansøgning og CV sendes online via linket på siden.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 17

Om centret
Psykiatrisk Center Nordsjælland er beliggende på 3 adresser i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Helsingør med snart 20 afsnit og specialiserede ambulante enheder.

Yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center Nordsjælland findes på www.psykiatri-regionh.dk

Læs og hør mere Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Nordsjælland
 • Kontaktperson
  Veronica Køhn
  veronica.koehn@regionh.dk
 • Adresse
  Esrumvej 143, 3000 Helsingør
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedshjælper
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  230716
 • Quick-nr.
  406779
 • Ansøgningsfrist
  15-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Nordsjælland
 • Adresse
  Esrumvej 143, 3000 Helsingør
 • Kontaktperson
  Veronica Køhn
  veronica.koehn@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedshjælper
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  230716
 • Quick-nr.
  406779
 • Ansøgningsfrist
  15-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Recovery-mentor til botilbudsteamet, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.