Jobbet "PAS/EPJ-superbruger/lægesekretær til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning" er udløbet

Region Midtjylland

BUA Sekretær Herning

Skolegade 75, 7400 Herning

Dit næste skridt
I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Herning søger vi en PAS/EPJ-superbruger/ lægesekretærkollega til Frontteamet. Stillingen er på 37 timer/ugen og er ledig til besættelse fra den 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale.

BUA er fordelt på 3 matrikler, Herning – Viborg – Skejby, og din primære arbejdsplads vil være i Herning, dog med lejlighedsvis mødedeltagelse på de øvrige 2 matrikler, Skejby og Viborg.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i efteråret 2021 til Gødstrup, og det forberedende arbejde, der skal sikre en god flytning, er allerede i gang, men vil blive intensiveret i takt med, at vi nærmer os udflytningsdatoen og du vil blive en vigtig medspiller ind i dette arbejde. 

Om stillingen
Vi søger en uddannet lægesekretær med gå på mod og faglig stolthed, som har lyst til at indgå positivt og engageret i løsningen af mange spændende og varierede opgaver i vores Frontteam. Frontteamet har til opgave at konfigurere opsætningen i EPJ og Book-Plan, medvirke til implementering af EPJ-procedurer, registreringsvejledninger m.m. og indgår desuden i tværfaglige projekter. Herudover varetager Frontteamet tværfaglig undervisning i EPJ og patientregistrering i BUA samt supportering af sekretærer og behandlere.

Vi arbejder med udviklingsopgaver, der relaterer sig til EPJ og Book-Plan og i udflytningen til Gødstrup vil Frontteamet have en stor opgave ind i opsætning og oplæring i EPJ.

Andre opgaver i Frontteamet
 • I tæt samarbejde med BUA's administrative projektleder at deltage og/eller være ansvarlig for udviklingsprojekter i BUA
 • Medvirke til afprøvning samt implementering af arbejdsgange i forbindelse med projektarbejde
 • I tæt samarbejde med nærmeste EPJ-koordinator, Sundheds-It og kliniske superbrugere medvirke til udviklingen af EPJ
 • Medvirke til implementering af nye tiltag i EPJ og registrering
 • Undervise nyansatte lægesekretærer og/eller behandlere i EPJ og i registrering
 • Være opsøgende i forhold til at etablere undervisning herunder opfølgende undervisning ud fra behov
 • Aktivt medvirke til at sikre hensigtsmæssig, optimal og korrekt brug for EPJ og Book-Plan
 • Konfigurering og vedligeholdelse af EPJ og Book-plan
 • Tovholder på opdatering og opsætning af bilag i forhold til digital post

Frontteamet består af 4 medarbejdere, 3 i Skejby og 1 i Herning, du bliver den 5. kollega. Du vil blive en del af et fagligt stærkt team, som har fokus på kvalitet i opgaveløsningen.

Endelig vil du også komme til at indgå i arbejdsopgaver, som indebærer deltagelse i såvel mono- som tværfaglige møder i BUA vedrørende optimering af patientforløb, arbejdsgange og daglig produktion.

Jobprofil for stillingen

Vi tilbyder
 • et godt tværfagligt samarbejde, herunder med sekretærkollegaer i Skejby og Viborg
 • et godt arbejdsmiljø og med vedvarende fokus herpå
 • åbenhed over for initiativer og gode idéer til optimering af fx opgaveløsning
 • afvekslende arbejdsopgaver
 • mulighed for faglig og personlig kompetenceudvikling
 • et spændende job på en arbejdsplads i stadig udvikling
 • et kompetent sekretærteam

Du er
 • uddannet lægesekretær, engageret og brænder for faget og dets muligheder
 • positiv og har lyst til tværfagligt samarbejde
 • procesorienteret; du ser processen som afgørende for resultatet
 • meget gerne erfaring som superbruger med brugen af MidtEPJ og Office pakken
 • fortrolig med forløbsbooking, dog ingen betingelse
 • klar til at tage nye udfordringer op
 • interesseret i at arbejde med forandringsprocesser – du evner at bevare roen, når der er mange bolde i luften
 • interesseret i videreuddannelse eller har praktisk erfaring inden for projektarbejde
 • fleksibel i opgaveløsning og god til at prioritere i en travl hverdag
 • løsningsorienteret; du er god til, i samarbejde med andre, at finde løsninger på de udfordringer, du møder
 • god kommunikativ, og trives med en bred berøringsflade - både i forhold til kolleger samt interne og eksterne samarbejdspartnere

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte koordinator Pernille Stranddorf Schnoor på mobil 2028 8839, mail pernschn@rm.dk eller ledende lægesekretær Hanne Lauritsen på tlf. 2961 0571, mail halait@rm.dk

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos Rikke Vad, mail: rikvad@rm.dk. Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ifølge HK's gældende overenskomst

Ansøgningsfrist: den 25. april 2021
Samtaler finder sted den 27. april 2021 i BUA, Skolegade 75, 7400 Herning


Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format. Skulle du have problemer med dette, så kontakt Yvonne Nielsen på tlf. 2162 1256.
 
Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.


Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i efteråret 2021 til Gødstrup.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.